HP - hospodářské výsledky za čtvrté čtvrtletí 2010

23. 11. 2010 19:12    Rubrika: Tiskové zprávy

— Čisté tržby za čtvrté čtvrtletí meziročně vzrostly o 8 % a 2,5 miliardy dolarů na 33,3 miliardy dolarů.

TISKOVÁ ZPRÁVA - v původním znění


— Non-GAAP provozní zisk za čtvrté čtvrtletí se díky nárůstu hrubé marže zvýšil o 10 % na 4 miliardy dolarů, GAAP provozní zisk vzrostl o 5 % na 3,3 miliardy dolarů.

— Čisté tržby za fiskální rok 2010 činí 126 miliard dolarů, což představuje meziroční nárůst o 10 % a 11,5 miliardy dolarů, non-GAAP rozředěný zisk na akcii se zvýšil o 19 % a GAAP rozředěný zisk na akcii vzrostl o 18 %.
— HP ve čtvrtém čtvrtletí zaznamenalo rozsáhlý meziroční růst v komerčním segmentu, zejména díky 25% růstu ESS, 22% růstu tiskáren a 20% růstu užitkových PC klientů.

— Díky akvizici 3Com došlo k 50% organickému růstu divize HP Networking.
— Společnost HP zvýšila výhled celoročního zisku na akcii.

Praha, 23. listopadu 2010 – Společnost HP oznámila finanční výsledky za čtvrté čtvrtletí fiskálního roku 2010, které skončilo 31. října 2010. V tomto čtvrtletí dosáhla čistých tržeb ve výši 33,3 miliardy dolarů, což představuje 8% meziroční nárůst při započtení zhruba jednoprocentního nepříznivého účinku změn měnových kurzů.
Rozředěný zisk na akcii podle principů GAAP za čtvrté čtvrtletí činil 1,10 dolaru, což značí 11% nárůst oproti 0,99 dolaru v předchozím roce. Non-GAAP rozředěný zisk na akcii dosáhl výše 1,33 dolaru, což znamená 17% nárůst proti 1,14 dolaru ve stejném období předcházejícího roku. Non-GAAP finanční informace nezahrnují náklady po zdanění ve výši zhruba 0,23 dolaru na akcii a 0,15 dolaru na akcii za čtvrtá čtvrtletí fiskálních roků 2010 a 2009, které souvisejí hlavně s odpisy nakoupených nehmotných aktiv, náklady na restrukturalizaci a náklady spojenými s akvizicemi.
„Společnost HP opět dokázala, že dokáže uplatnit na trhu své silné stránky a technologické prvenství,“ řekl Léo Apotheker, prezident a generální ředitel společnosti HP. „Naše pracovní týmy tvoří nadaní lidé, kteří tvrdě pracují na vytváření hodnoty pro zákazníky. Příležitosti HP na trhu jsou proto obrovské a jsem si jist, že do budoucna budeme dále upevňovat naši vedoucí pozici.“

Informace o využívání non-GAAP finančních informací společností HP najdete níže v části „Použití non-GAAP finančních informací.“ Není-li uvedeno jinak, všechny údaje o tempu růstu v následujícím textu odrážejí meziroční porovnání.
„HP i ve čtvrtém čtvrtletí pokračovalo v kvalitní práci, vytvořilo růst, zvýšilo marže a dosáhlo dvouciferného nárůstu zisku na akcii,“ řekla Cathie Lesjak, výkonná viceprezidentka a finanční ředitelka společnosti HP. „Nadále budeme pokračovat v investicích do rozvoje našeho byznysu, prodeje, výzkumu a vývoje, a přitom se neustále snažit zvyšovat celkovou efektivitu provozu.“
Celý fiskální rok 2010
Čisté tržby za celý fiskální rok 2010 dosáhly výše 126 miliard dolarů, což představuje 10% nárůst proti předcházejícímu roku a 8% nárůst po započtení účinků změn měnových kurzů. GAAP provozní zisk činil 11,5 miliardy dolarů a GAAP rozředěný zisk na akcii vzrostl z 3,14 dolaru v předchozím roce na 3,69 dolaru. Non-GAAP provozní zisk byl 14,4 miliardy dolarů a non-GAAP rozředěný zisk na akcii vzrostl meziročně z 3,85 dolaru na 4,58 dolaru. Non-GAAP finanční informace nezahrnují účetní úpravy ve výši 2,1 miliardy dolarů po zdanění, tj. 0,89 dolaru na akcii, které souvisejí zejména s odpisy nakoupených nehmotných aktiv, náklady na restrukturalizaci a výdaji souvisejícími s akvizicemi.
Čtvrté čtvrtletí fiskálního roku 2010
V Severní a Jižní Americe vzrostly ve čtvrtém čtvrtletí tržby o 10 % na 15,1 miliardy dolarů. V Evropě, na Blízkém východě a v Africe se tržby zvýšily o 6 %, v oblasti Asie a Tichomoří o 8 %, takže v těchto regionech HP utržilo 12,4 miliardy a 5,8 miliardy dolarů. Po zohlednění účinků změn měnových kurzů vzrostly tržby v Americe o 9 %, v Evropě, na Blízkém východě a v Africe o 11 %, a v Asii a Tichomoří o 3 %. Tržby mimo USA tvořily ve čtvrtém čtvrtletí 64 % celkových HP příjmů, přičemž tržby v zemích BRIC (Brazílie, Rusko, Indie a Čína) vzrostly o 12 % a tvořily 10 % celkových příjmů společnosti HP.
Služby
Tržby divize HP Services ve čtvrtém čtvrtletí vzrostly o 0,4 % na 9 miliard dolarů. Tržby v segmentech outsourcingu infrastrukturních technologií, aplikačních služeb a technologických služeb vzrostly zhruba o 1 %. Tržby z outsourcingu podnikových procesů naopak poklesly o 11 %, což obnáší 7 % negativní dopad vyčlenění podniku ExcellerateHRO, LLP (EHRO). Provozní zisk divize dosáhl výše 1,5 miliardy dolarů, neboli 16,7 % tržeb, což představuje nárůst oproti 1,4 miliardy neboli 16,2 % tržeb o rok dříve.
Podniková úložná zařízení a servery
Divize HP Enterprise Storage and Servers (ESS) vykázala ve čtvrtém čtvrtletí celkové tržby ve výši 5,3 miliardy dolarů, což značí 25% meziroční nárůst. Tržby ze standardních serverů se zvýšily o 32 %, zatímco tržby z úložných produktů vzrostly o 14 % a tržby z kritických podnikových systémů zaznamenaly 10% nárůst. Příjmy z HP blade serverů vzrostly dokonce o 51 %. Provozní zisk divize se vyšplhal na 730 milionů dolarů, neboli 13,9 % tržeb, což představuje meziroční nárůst oproti 481 milionu a 11,4 % tržeb.
HP Software
Tržby divize HP Software ve čtvrtém čtvrtletí vzrostly zhruba o 1 % na 974 miliony dolarů. Tržby ze softwarového portfolia Business Technology Optimization se zvýšily o 4 %, tržby z ostatních softwarových produktů poklesly o 6 %. Provozní zisk divize činil 693 miliony dolarů, neboli 25,4 % tržeb, což představuje nárůst oproti 234 milionům neboli 24,2 % tržeb o rok dříve.
Personal Systems Group
Tržby divize Personal Systems Group (PSG) ve čtvrtém čtvrtletí vzrostly o 4 % na 10,3 miliardy dolarů. HP si udrželo svoji vedoucí pozici na světovém trhu s osobními počítači a zvýšilo počet dodaných kusů o 2 %. Tržby z prodeje notebooků v tomto čtvrtletí meziročně poklesly o 3 %, zatímco tržby z prodeje stolních počítačů vzrostly o 13 %. Tržby z prodeje užitkových klientů se zvýšily o 20 %, zatímco tržby z prodeje osobních klientů poklesly o 10 %. Provozní zisk divize se zvedl na 568 milionů dolarů, neboli 5,5 % tržeb, což značí nárůst proti 460 milionům neboli 4,7 % tržeb v loňském roce.
Imaging and Printing Group
Tržby divize Imaging and Printing Group (IPG) zaznamenaly ve čtvrtém čtvrtletí nárůst o 8 % na 7 miliard dolarů. Tržby z prodeje spotřebního materiálu vzrostly o 6 %, zatímco tržby z prodeje užitkového hardwaru se zvýšily o 22 % a tržby z prodeje osobního hardwaru naopak poklesly o 2 %. Počet dodaných tiskáren se meziročně zvýšil o 14 %, přičemž počet kusů užitkového tiskového hardwaru vzrostl o 43 % a počet kusů osobního tiskového hardwaru dosáhl 7% nárůstu. Provozní zisk divize dosáhl výše 1,2 miliardy dolarů, neboli 17,4 % tržeb, což představuje mírný nárůst proti 1,2 miliardy neboli 18,1 % tržeb v loňském roce.
HP Networking
Tržby divize HP Networking ve čtvrtém čtvrtletí celkově vzrostly o 227 %, k čemuž přispěl zejména dopad akvizice společnosti 3Com, jež byla dokončena letos v dubnu. Tržby z produktové řady ProCurve meziročně vzrostly o 50 %.
Finanční služby HP
Tržby divize HP Financial Services (HPFS) ve čtvrtém čtvrtletí vzrostly o 11 % na 809 milionů dolarů. Objem financování se zvýšil o 11 % a čistá aktiva v portfoliu zaznamenala nárůst o 14 %. Provozní zisk divize HPFS dosáhl výše 73 milionů dolarů, což představuje nárůst proti 66 milionům v loňském roce.
Správa aktiv
Společnost HP vygenerovala za čtvrté čtvrtletí cash flow z aktivit ve výši 3,2 miliardy dolarů. Na konci čtvrtletí měla skladové zásoby v hodnotě 6,5 miliardy dolarů, přičemž objem skladových zásob na počet dnů se meziročně drží na 23 dnech. Pohledávky ve výši 18,5 miliardy dolarů vzrostly meziročně o dva dny. Stav závazků na konci čtvrtletí byl 14,4 miliardy dolarů, což značí pokles o pět dní proti stejnému období předchozího roku. Výplata dividend ve výši 0,08 dolaru na akcii ve čtvrtém čtvrtletí si vyžádala hotovost ve výši 181 milionů dolarů. Další 4 miliardy dolarů v hotovosti použila společnost HP v tomto čtvrtletí k odkupu zhruba 96 milionů kmenových akcií z otevřeného trhu. Na konci čtvrtletí mělo HP 11 miliard dolarů v hrubé hotovosti.
Výhled
Pro první čtvrtletí fiskálního roku 2011 očekává HP tržby ve výši zhruba 32,8 až 33 miliardy dolarů, GAAP rozředěný zisk na akcii v rozmezí 1,06 až 1,08 dolaru a non-GAAP rozředěný zisk na akcii v rozmezí 1,28 až 1,30 dolaru. Odhady GAAP a non-GAAP rozředěného zisku na akcii za první čtvrtletí fiskálního roku 2011 zahrnují jednorázový zisk ve výši zhruba 0,04 dolaru související především s prodejem nemovitostí.
Z odhadů non-GAAP rozředěného zisku na akcii za první čtvrtletí fiskálního roku 2011 jsou odečteny náklady po zdanění ve výši zhruba 0,22 dolaru na akcii, jež souvisí hlavně s odpisy nakoupených nehmotných aktiv, náklady na restrukturalizaci a akvizicemi.
Pro celý fiskální rok 2011 očekává HP tržby ve výši zhruba 132 až 133,5 miliardy dolarů, GAAP rozředěný zisk na akcii v rozmezí 4,42 až 4,52 dolaru a non-GAAP rozředěný zisk na akcii v rozmezí 5,16 až 5,26 dolaru. Odhady GAAP a non-GAAP rozředěného zisku na akcii zahrnují jednorázový zisk ve výši zhruba 0,04 dolaru související především s prodejem nemovitostí.
Z odhadů non-GAAP rozředěného zisku na akcii za celý fiskální rok 2011 jsou odečteny náklady po zdanění ve výši zhruba 0,74 dolaru na akcii, jež souvisí hlavně s odpisy nakoupených nehmotných aktiv, náklady na restrukturalizaci a akvizicemi.
Další informace o čtvrtletních výsledcích společnosti HP včetně podrobné finanční analýzy a prezentace s přehledem finančních výsledků najdete na webu společnosti HP pro vztahy s investory www.hp.com/investor/home.
Záznam konferenčního hovoru HP k výsledkům za čtvrté čtvrtletí fiskálního roku 2010 je k dispozici jako zvukový webcast na webu www.hp.com/investor/2010q4webcast.


| Diskuse | Tiskové zprávy