T-Systems a Alcatel-Lucent - 100Gbit/s na bázi optických a IP technologií

30. 6. 2010 18:23    Rubrika: Tiskové zprávy

Společnost T-Systems a Alcatel-Lucent rozvíjí 100Gbit/s spojení na bázi optických a IP technologií

TISKOVÁ ZPRÁVA - v původním znění

Společnosti Alcatel-Lucent a T-Systems oznámily, že zrealizovaly propojení výkonných datových center v Drážďanech a technické univerzity ve Freibergu pomocí 60 km dlouhého datového okruhu. Spojení je založeno na technologii 100 Gbit/s (100G), které kombinuje IP a optické technologie. Unikátní kombinace umožňuje vysokou flexibilitu, výkon a kompatibilitu přes páteřní, přístupové a metropolitní sítě. Data, přenášená pomocí 100G mezi univerzitami, jsou zpracována v reálném čase a přenášena na jedné vlnové délce – poprvé v komerčním provozu.

Extrémní šířka pásma 100G technologie zlepší spolupráci mezi výzkumnými ústavy
a bude použita pro pokročilé ICT služby založené na cloud computingu. Vzniká tak prostor pro šíření a využití multimediálních aplikací zaměřených na spolupráci. Nové širokopásmové propojení dvou výzkumných center poskytne prostředí pro vývoj aplikací náročných na rychlé připojení a služby, které mohou být provozovány v reálném čase. Odborníci z obou univerzit používají vytvořené spojení pro testování farem virtuálních serverů, rozsáhlých datových úložišť, síťově propojených technologií a aplikací pro videokonference v reálném čase.

Korporátní zákazníci skupiny Deutsche Telekom používají velké množství aplikací náročných na kapacitu ICT. Věda a výzkum jsou prvními uživateli, kteří potvrzují tento trend. „Tak jak roste výkon sítí, není pochyb o tom, že jsme na cestě k gigabitové společnosti, která potřebuje gigabitové sítě,“ říká Hagen Rickmann, který je odpovědný za portfolio a inovace ve společnosti T-Systems. „Musíme si být jisti, že můžeme upravovat naše sítě souběžně s rostoucími požadavky na šířku pásma při zachování ekonomických aspektů. Testování nové 100 Gbit technologie mezi Freibergem a Drážďanamia v reálných podmínkách je důležitým milníkem na této cestě.“

Centrum pro informační technologie a HPC (High Performance Computing) na Technické univerzitě v Drážďanech a Technické univerzitě ve Freibergu bude zkoumat nové síťové technologie pomocí vlastních aplikačních scénářů s bezprecedentními požadavky na výkon. Při distribuci dat v systému bude drážďanská univerzita dlouhodobě spolupracovat s univerzitou v Indianě (USA). Ostatní testy zahrnují virtuální servery, síťová úložiště a real-time videokonferenční aplikace.

„Výrazné zaměření na výzkum na univerzitě ve Freibergu je dobrým základem pro klíčové technologie, jako je HPC. V návaznosti na naše systémy budeme posilovat spolupráci s univerzitou v Drážďanech. Testovací prostředí nám umožní vývoj a přípravu nových konceptů pro aplikace náročné na výpočetní výkon,“ uvedl
Dr. Andreas Kluge, ředitel výpočetního centra na univerzitě ve Freibergu.


| Diskuse | Tiskové zprávy