Ericsson - výsledky za 4. čtvrtletí

25. 1. 2011 18:15    Rubrika: Tiskové zprávy

Ericsson hlásí výsledky za 4. čtvrtletí

TISKOVÁ ZPRÁVA - v původním znění

„Tržby celé skupiny za čtvrté čtvrtletí vzrostly meziročně o 8 % a oproti předchozímu období o 32 %. Hlavním faktorem, který k tomuto nárůstu přispěl, byl prudký rozvoj v oblasti mobilní širokopásmové sítě,“ říká Hans Vestberg, prezident a generální ředitel firmy Ericsson (NASDAQ: ERIC). „Tržby za čtvrtletí za srovnatelné jednotky upravené o kurzové rozdíly a zajištění stouply meziročně o 7 %. Upravený peněžní tok za čtvrtletí dosáhl velmi příznivé výše 16,2 (13,6) miliard SEK, za celý rok pak 29,8 (28,7) miliard SEK.“

Tržby začaly v druhé polovině roku opět růst a míra realizace zisku v hotovosti za celý rok dosáhla 112 %. Čisté příjmy za rok 2010 vzrostly o 172 % na 11,2 (4,1) miliard SEK, a to zejména díky zvýšení výnosů společnosti Sony Ericsson a snížení výdajů na restrukturalizaci. Představenstvo navrhuje za rok 2010 dividendu ve výši 2,25 (2,00) SEK.
Tržby v divizi Sítě se meziročně zvýšily o 14 % a ve srovnání s předchozím obdobím o 40 %. Rozhodující měrou k tomu přispěla zvýšená poptávka po mobilním širokém pásmu a investice do rozšíření sítě 2G v Číně. I když dodávky komponentů se během čtvrtletí normalizovaly, zatím jsme stále ještě plně neuspokojili poptávku po některých mobilních širokopásmových produktech.
Tržby v divizi Globální služby meziročně poklesly o 1 %, ale oproti předchozímu období se o 20 % zvýšily. Tento meziroční propad je důsledkem pomalého oživení fungování sítí poté, co byl v předchozích obdobích roku zaznamenán obrovský nedostatek komponentů, a negativního dopadu silné švédské koruny. Řízené služby (Managed Services) vzrostly meziročně o 5 % a díky 16 smlouvám, jež byly během čtvrtletí uzavřeny, pokračuje příznivý vývoj v této oblasti podnikání. Ke zlepšení došlo také u prodeje multimédií, kde tržby divize Multimédia stouply o 3 % meziročně
a o 50 % v porovnání s předchozím obdobím. V této oblasti bylo navíc dosaženo pozitivního vývoje v oblasti produktu Řízení výnosů.
Rok 2010 se nesl ve znamení spuštění první sítě s technologií 4G/LTE a v tomto směru jsme zcela jasně na samé špičce. Během roku jsme rovněž s úspěchem uváděli v život svou strategii spočívající v posilování naší pozice na klíčových trzích, jakými jsou Spojené státy či Korea, a v rozšiřování našeho zapojení do průběžné modernizace sítí. Přestože projekty spojené s modernizací sítí spolu se zahájením používání technologie 3G v Indii představují značnou počáteční zátěž s ohledem na hrubou marži, jsou bezpochyby velmi důležitou součástí našeho snažení o posílení své výchozí pozice, které umožní následný dlouhodobý růst a realizaci zisku.
V roce 2010 se zvýšil počet uživatelů mobilní širokopásmové sítě o 30 % na přibližně 500 milionů, což ovšem stále představuje pouze 10 % celkových mobilních uživatelů. Očekáváme, že velký zájem o širokopásmovou mobilní síť přetrvá i v roce 2011, kdy by se měl počet uživatelů zdvojnásobit a už v letošním roce dosáhnout celé jedné miliardy. Tento vývoj bude podpořen větším počtem prodaných chytrých telefonů, včetně telefonů se základními vlastnostmi chytrých telefonů a tabletů. Prognózy odhadují, že objem přenášených mobilních dat se v následujících letech každý rok téměř zdvojnásobí. Naše firma má ty nejlepší předpoklady pomoci svým zákazníkům a umožnit jim přizpůsobit se měnícímu se mobilnímu prostředí,“ uzavírá Hans Vestberg.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ FINANČNÍ VÝSLEDKY
Tržby za čtvrté čtvrtletí dosáhly výše 62,8 (58,3) miliard SEK, což je meziročně nárůst o 8 %, oproti předchozímu období pak o 32 %. Tržby za srovnatelné jednotky upravené o kurzové rozdíly a zajištění stouply meziročně o 7 %. Meziroční čistý dopad kurzových rozdílů a zajištění byl záporný.
Tržby za celý rok činily 203,3 (206,5) miliard SEK, což meziročně představuje pokles o 2 %. Tržby za srovnatelné jednotky upravené o kurzové rozdíly a zajištění se za celý rok snížily o 7 %. Čistý dopad kurzových rozdílů a zajištění byl v roce 2010 celkově mírně negativní.
Z pohledu celého roku představovaly tržby za hardware 37 % (36 %) a tržby za software 24 % (26 %) celkových tržeb. Tržby za prodej služeb pak tvořily zbývajících 39 % (38 %).
Hrubá marže za čtvrtletí bez restrukturalizace vzrostla meziročně na 37 % (35 %), ovšem v porovnání s předchozím obdobím poklesla z 39 %. Hrubá marže za čtvrtletí byla meziročně příznivě ovlivněna snížením nákladů a nižším podílem tržeb z prodeje služeb ve výši 36 % (40 %). V porovnání s předchozím obdobím hrubá marže poklesla s ohledem na skladbu realizované podnikatelské činnosti, ve které převažovaly prodeje hardwaru související s intenzivnějším prováděním rozjezdových projektů včetně spouštění sítě 3G v Indii a s projekty spojenými s modernizací sítí.
Hrubá marže za celý rok, bez restrukturalizace, se zvýšila na 38 % (36 %), a to opět v návaznosti na druhy uskutečněných obchodních aktivit, mezi kterými byly zejména modernizace a rozšiřování sítí, ale také vlivem snižování nákladů.


| Diskuse | Tiskové zprávy