Výkonná síť zvládá mimořádný datový provoz urychlovače v CERNu

11. 2. 2011 21:19    Rubrika: Tiskové zprávy

Extrémně výkonná síť zvládá mimořádný datový provoz Velkého hadronového urychlovače v CERNu

TISKOVÁ ZPRÁVA - v původním znění


Hlavním uživatelem extrémně výkonné sítě je pracoviště grid computingu na multidisciplinárním institutu Huberta Curiena při Štrasburské univerzitě. Úzce spolupracuje s Velkým hadronovým urychlovačem v CERNu, který nárazově generuje obrovské objemy dat a vyžaduje vysokou úroveň spolehlivosti.

NextiraOne, přední evropský expert na komunikační služby, uzavřela se Štrasburskou univerzitou ve Francii kontrakt na dodávku vybavení pro upgrade infrastruktury její metropolitní sítě. Cílem je síť zjednodušit a omezit náklady.

Štrasburská univerzita vznikla v lednu 2009 sloučením tří štrasburských univerzit - Louise Pasteura, Roberta Schumanna a Marca Blocha. Nová univerzita má více než 42 000 studentů a zhruba 120 budov. Síťová infrastruktura, která propojuje 13 vzdělávacích a výzkumných institucí Štrasburské univerzity, se nazývá Osiris. Její technologická základna byla zastaralá a bylo třeba ji nahradit vysoce výkonným a spolehlivým vybavením.

Proto byl v červnu 2008 spuštěn projekt Osiris 3 s cílem vytvořit novou síťovou infrastrukturu a přístupové služby na podporu rozvoje digitálních aplikací pro vysoké vzdělávání a výzkum. Hlavním cílem projektu Osiris 3 bylo zlepšit výkon sítě a spolehlivě propojit více než stovku univerzitních budov.

Síť Osiris je pro univerzitu naprosto klíčová. Podporuje práci na výzkumných studiích včetně výkonného grid computingu, běží na ní univerzitní aplikace a výukové pomůcky (například podcasty nebo videopřenosy kurzů), umožňuje také sdílení učebních materiálů a IP telefonii. „Všechny tyto aplikace potřebují efektivní, spolehlivou a vysoce výkonnou síť“, shodují se Jér\xF4me Pansanel, ředitel pracoviště grid computingu v Multidisciplinárním institutu Huberta Curiena, a Philippe Portelli, ředitel pro digitální aplikace (Direction des Usages Numériques - DUN) Štrasburské univerzity.

Zařízení grid computingu v Multidisciplinárním institutu Huberta Curiena nabízí obrovskou výpočetní kapacitu s 1500 procesorovými jádry a 600 terabajty úložné kapacity. Zpracovává data mj. pro Evropskou organizaci pro jaderný výzkum (CERN) sídlící v Ženevě. Zřejmě nejznámějším zařízením CERNu je Velký hadronový urychlovač , který je umístěn na francouzsko-švýcarské hranici zhruba 100 metrů pod zemí. Jedná se o urychlovač částic, jehož pomocí fyzici studují nejmenší známé částice (základní složky hmoty).

„Spuštění Velkého hadronového urychlovače na jaře 2010 významným způsobem zvýšilo množství dat proudících mezi naším počítačovým sálem a zbytkem světa,“ říká Jér\xF4me Pansanel. „Pravidelně provádíme nárazové přenosy 4-5 gigabitů dat za sekundu. Grid computing vyžaduje naprostou spolehlivost sítě: Kdyby data nebyla k dispozici, výpočty by se nezdařily. Vzhledem k tomu, že během 24 hodin probíhá zhruba 1200 výpočtů, potenciálně bychom mohli ztratit až 28 800 hodin výpočtů denně. Opakované incidenty takového druhu by mohly ohrozit fungování našeho pracoviště. To by bylo o to více politováníhodné, že počítačové centrum Huberta Curiena je jedním z mála pracovišť ve francouzské síti, které je srovnatelné s americkými zařízeními. A v severovýchodní Francii je jediné svého druhu.“

„Využití sítě je čím dál náročnější na přenosové pásmo, a to především v důsledku narůstajících přenosů snímků a videozáznamů,“ vysvětluje Philippe Portelli. „Máme-li vyvíjet nové aplikace a nástroje, je výkon a spolehlivost nezbytností. Mezi tyto aplikace patří simultánní přenos kurzů do vzdálených přednáškových sálů, což se týká například prvního ročníku studia medicíny nebo webové televize. Takové věci jsou možné pouze ve vysoce kvalitní síti.“

Philippe Portelli dodává: „Na jaře budeme implementovat nový systém okamžité zvukové a video komunikace (podobný jako Skype), jehož nasazení pro celou univerzitu je plánováno od září 2011. Bez výkonné, efektivní sítě by něco takového nebylo možné.“

NextiraOne byla vybrána pro dodávku nového síťového vybavení odpovídajícího architektuře definované IT oddělením univerzity, které zodpovídalo i za konfiguraci a nasazení 10Gb/s metropolitní sítě propojující všech 120 budov univerzity. Smlouva se společností NextiraOne zahrnuje rovněž technickou podporu a provozní služby vyřizování incidentů.

Univerzitní implementace představuje první síť ve Francii, která je celá postavena na LAN a MAN vybavení Juniper (2 skříně MX480, 15 skříní EX8208 a 100 skříní přepínačů EX4200).

Zjednodušení architektury umožnilo Štrasburské univerzitě omezit provozní náklady a výrazně zvýšit výkon sítě. Další výhodou je možnost síť v budoucnu podle potřeby rozšiřovat. Univerzita totiž uvažuje o integraci nových aplikací včetně videa a desktopových nástrojů. Konvergence různých komunikačních sítí vytvořila obrovskou příležitost pro pedagogy i studenty z hlediska sdílení znalostí a informací.

„Štrasburská univerzita je významným výzkumným a vývojovým centrem, proto potřebujeme infrastrukturu odpovídající naší snaze mít efektivní a výkonnou síť, která nám umožní nabízet studentům a pedagogům inovativní digitální služby,“ říká Christophe Saillard, šéf Projektu Osiris 3 v IT oddělení Štrasburské univerzity. „Naše síť musí fungovat dokonale a NextiraOne zcela pochopila naše problémy a potřeby.“

Thierry Sanson, který má ve společnosti NextiraOne na starost sektor školství a výzkumu, poznamenal: „Po zkušenostech se Štrasburskou univerzitou budeme řešit potřeby 46 francouzských univerzit, abychom jim pomohli využít jejich transformační plány na maximum. Naše znalosti a zkušenosti v sektoru vyššího školství a výzkumu umožňují budovat nová „centra excelence“ (výzkumná a vývojová centra)'. Využití nových technologií ve prospěch výzkumníků, pedagogů a studentů může pouze posílit jejich pozici v celosvětovém měřítku.“


| Diskuse | Tiskové zprávy