VOLTARIS a Deutsche Telekom - pětiletý kontrakt na inteligentní energetickou síť

11. 2. 2011 20:52    Rubrika: Tiskové zprávy

Společnosti VOLTARIS a Deutsche Telekom uzavřely pětiletý kontrakt na inteligentní energetickou síť

TISKOVÁ ZPRÁVA - v původním znění

- Rámcový kontrakt až pro 100.000 měřičů
- Instalace a přenos dat z jedné ruky
- Základ pro energetickou síť budoucnosti na jihozápadě Německa

Firma VOLTARIS, odborník na provoz měřících stanic, a Deutsche Telekom uzavřely rámcový kontrakt na odečtové služby až pro 100.000 elektroměrů. Telekom pro VOLTARIS nainstaluje do domácností ve spolkových zemích Sársku a Porýní-Falci komunikační boxy a na přání i elektronické elektroměry, aby bylo možno předávat naměřené hodnoty ve čtvrthodinových intervalech firmě VOLTARIS. Na jihozápadě Německa tak vzniká základ pro energetickou síť budoucnosti. Kontrakt platí po dobu pěti let a jeho objem se v závislosti na počtu instalací pohybuje až v rozsahu miliónů eur.

„Od začátku roku 2010 je vyúčtování odběru elektřiny za období kratší než jeden rok povinen provádět dodavatel energie a od roku 2011 tomu tak bude i u proměnlivých tarifů. Počítáme s velkým růstem poptávky po elektronických měřičích“, řekl jednatel firmy VOLTARIS Peter Zayer. „Z rámcového kontraktu mají prospěch naši zákazníci – rychle a hospodárně tak můžeme podporovat více než 90 městských podniků. S našimi odbornými řešeními jsme na nejlepší cestě k chytré budoucnosti“, dodal další jednatel firmy Karsten Vortanz.

Deutsche Telekom je na zavádění elektronických elektroměrů výborně vybaven. Tisíce servisních techniků v celém Německu, téměř plošná komunikační síť a zkušenosti s nakládáním s hromadnými daty z nás činí prvního partnera energetiky“, uvedla Gabriele Riedmann de Trinidad, která v Telekomu odpovídá za energetiku.
Elektronické elektroměry jsou předpokladem inteligentní energetické sítě budoucnosti. Automatické vyrovnávání elektřiny z obnovitelných zdrojů, jejíž výroba je stále více decentralizovaná vůči spotřebě, umožňuje přehled o všech výrobcích a spotřebitelích. Tato inteligentní energetická síť pak i v budoucnu splňuje požadavky kladené na její kvalitu.

Technologie a systémy pro chytré odečty a inteligentní energetické sítě poskytuje v rámci skupiny Deutsche Telekom společnost T-Systems. Tato řešení a služby jsou k dispozici i pro zákazníky v České republice.


| Diskuse | Tiskové zprávy