HP - hospodářské výsledky za 1Q 2011

23. 2. 2011 16:49    Rubrika: Tiskové zprávy

— Společnost HP zvyšuje výhled GAAP rozředěného zisku na akcii pro celý rok na 4,46 až 4,54 dolaru a non-GAAP zisku rozředěného na akcii na 5,20 až 5,28 dolaru.

TISKOVÁ ZPRÁVA - v původním znění

Společnost HP oznámila finanční výsledky za první fiskální čtvrtletí roku 2011, které skončilo 31. ledna 2011. Čisté příjmy ve výši 32,3 miliardy dolarů představují 4% meziroční nárůst jak ve vykázaných číslech, tak při přepočtení na konstantní měnu.
Rozředěný zisk na akcii podle principů GAAP činí 1,17 dolaru, což představuje 26% nárůst proti 0,93 dolaru v předchozím roce. Non-GAAP rozředěný zisk na akcii je 1,36 dolaru, to znamená 27% nárůst proti 1,07 dolaru ve stejném období předcházejícího roku. Non-GAAP finanční informace nezahrnují náklady po zdanění ve výši zhruba 0,19 dolaru na akcii a 0,14 dolaru na akcii za první čtvrtletí fiskálních roků 2011 a 2010, které souvisí hlavně s odpisy nakoupených nehmotných aktiv, náklady na restrukturalizaci a náklady spojenými s akvizicemi. Informace o využívání non-GAAP finančních informací společností HP najdete v části Použití non-GAAP finančních informací níže.
„Náš zisk na akcii a růst marží za poslední čtvrtletí mě velmi těší. Do budoucna máme příležitost dále zvyšovat zisk na poptávce zákazníků po řešeních s vyšší přidanou hodnotou,“ řekl Léo Apotheker, prezident a generální ředitel společnosti HP. „HP nabízí kvalitní produktové portfolio včetně nedávno uvedených atraktivních řešení cloudu a síťových připojení. Budeme se soustředit na využívání těchto předností k dalšímu posílení naší vedoucí pozice a urychlení obchodního růstu.“

Trendy a regionální výkonnost
HP v prvním čtvrtletí fiskálního roku 2011 zaznamenalo vyvážený růst napříč všemi regiony v místních měnách, přičemž nadprůměrné zrychlení růstu vykázaly země BRIC (Brazílie, Rusko, Indie a Čína). Výsledky do značné míry vycházejí z dynamiky v komerčním sektoru, protože firmy nadále investují do technologií. Výkonnost HP ve spotřebním segmentu byla v tomto čtvrtletí mezi různými geografickými oblastmi a produktovými kategoriemi nerovnoměrná.
V Severní a Jižní Americe vzrostly v prvním čtvrtletí tržby o 6 % na 14,4 miliardy dolarů. V Evropě, na Blízkém východě a v Africe se tržby udržely na stejné úrovni, v oblasti Asie a Tichomoří se zvýšily o 7 %, takže v jednotlivých regionech společnost HP utržila 12,1 miliardy a 5,8 miliardy dolarů. Po zohlednění účinků změn měnových kurzů vzrostly tržby v Americe o 5 %, v Evropě, na Blízkém východě a v Africe o 4 % a v regionu Asie a Tichomoří o 2 %. Tržby mimo Spojené státy tvořily v prvním čtvrtletí 65 % celkových příjmů společnosti HP, přičemž tržby v zemích BRIC (Brazílie, Rusko, Indie a Čína) vzrostly o 11 % a tvořily 11 % celkových příjmů.
Výsledky podnikových skupin
— Tržby skupiny Personal Systems Group (PSG) meziročně poklesly o 1 % s 6,4% provozní marží. Divize PSG dosáhla v tomto čtvrtletí rekordního provozního zisku a je nadále lídrem trhu PC z hlediska prodaných kusů, tržeb i podílu na trhu. Nadále pokračuje modernizace komerčních počítačů a HP zaznamenalo 11% meziroční růst v segmentu užitkových klientů, naopak tržby v segmentu spotřebních klientů v posledním čtvrtletí poklesly o 12 % procent.
— Tržby skupiny Imaging and Printing Group (IPG) meziročně vzrostly o 7 % se 17% provozní marží. Skupina IPG dosáhla robustní výkonnosti s nárůstem podílu ve všech kategoriích tiskáren a 33% meziročním nárůstem prodaných kusů v segmentu užitkového tiskového hardwaru. Divize IPG pokračovala v inovacích a dynamice novou platformou ePrint, řešeními pro užitou grafiku a dalšími komerčními tiskovými produkty.
— Tržby skupiny Services meziročně poklesly o 2 % se 16% provozní marží. Provozní marže divize Services ovšem meziročně vzrostla o 30 základních bodů, a to hlavně díky zavádění transformace služeb. Podnikové služby v prvním čtvrtletí získaly solidní dlouhodobé smlouvy, ovšem jejich dopad byl částečně vykompenzován menším počtem nově získaných krátkodobých smluv, službami s vyšší přidanou hodnotou a přidanými projekty IT outsourcingu.
— Tržby skupiny Enterprise Servers, Storage and Networking (ESSN) meziročně vzrostly o 22 % se 14,7% provozní marží. Divize ESSN má za sebou skvělé čtvrtletí – prokázala vyšší hodnotu pro zákazníky přecházející na hybridní cloudová prostředí s konvergovanou infrastrukturou zahrnující inovované servery, datová úložiště a sítě.
— Tržby skupiny HP Software meziročně vzrostly o 5 % se 17,6% provozní marží. Divize HP Software posílila svou působnost v bezpečnostním segmentu integrací řešení společností Fortify a ArcSight v průběhu tohoto čtvrtletí.
— Tržby skupiny Financial Services se meziročně zvýšily o 15 % s 9,6% provozní marží. K růstu finančních služeb přispěl dvouciferný nárůst objemu pronájmů a optimalizace aktiv v portfoliu.
Správa aktiv
Společnost HP vygenerovala v prvním čtvrtletí fiskálního roku 2011 cash flow z aktivit ve výši 3,1 miliardy dolarů. Na konci čtvrtletí měla skladové zásoby v hodnotě 6,7 miliardy dolarů, přičemž objem skladových zásob na počet dnů se meziročně drží na 25 dnech. Pohledávky ve výši 16,6 miliardy dolarů vzrostly meziročně o čtyři dny. Stav závazků na konci čtvrtletí byl 13,5 miliardy dolarů, což představuje pokles o jeden den oproti stejnému období předchozího roku. Výplata dividend ve výši 0,08 dolaru na akcii v prvním čtvrtletí si vyžádala hotovost ve výši 175 milionů dolarů. Další 2,3 miliardy dolarů v hotovosti použila společnost HP v tomto čtvrtletí k odkupu zhruba 54 milionů kmenových akcií z otevřeného trhu. Na konci čtvrtletí mělo HP 10 miliard dolarů v hrubé hotovosti.
Výhled
Pro druhé čtvrtletí fiskálního roku 2011 očekává HP tržby ve výši zhruba 31,4 až 31,6 miliardy dolarů, GAAP rozředěný zisk na akcii v rozmezí 0,99 až 1,01 dolaru a non-GAAP rozředěný zisk na akcii v rozmezí 1,19 až 1,21 dolaru.
Z odhadů non-GAAP rozředěného zisku na akcii za druhé čtvrtletí fiskálního roku 2011 jsou odečteny náklady po zdanění ve výši zhruba 0,20 dolaru na akcii, jež souvisí hlavně s odpisy nakoupených nehmotných aktiv, s náklady na restrukturalizaci a s akvizicemi.
Pro celý fiskální rok 2011 očekává HP tržby ve výši zhruba 130 až 131,5 miliardy dolarů, GAAP rozředěný zisk na akcii v rozmezí 4,46 až 4,54 dolaru a non-GAAP rozředěný zisk na akcii v rozmezí 5,20 až 5,28 dolaru.
Z odhadů non-GAAP rozředěného zisku na akcii za celý fiskální rok 2011 jsou odečteny náklady po zdanění ve výši zhruba 0,74 dolaru na akcii, jež souvisí hlavně s odpisy nakoupených nehmotných aktiv, s náklady na restrukturalizaci a s akvizicemi.
V rámci výročního procesu finančního přezkoumání implementovala společnost HP několik organizačních změn, které jsou účinné od prvního čtvrtletí fiskálního roku 2011. V zájmu lepší přehlednosti a porovnatelnosti reflektovala HP tyto změny ve finančních výkazech za předchozí období formou hypotetických údajů. V důsledku těchto změn došlo kromě jiného k přesunu tržeb mezi různými segmenty finančních výkazů a podnikovými jednotkami. Změny nemají dopad na dříve vykázané konsolidované čisté tržby HP, zisk z provozů, čistý zisk nebo zisk na akcii na úrovni celé společnosti. Tyto změny jsou zohledněny v nově vydaných upravených čtvrtletních a výročních konsolidovaných výkazech zisku, finančních výsledcích segmentů a výkazech tržeb podnikových jednotek za fiskální roky 2009 a 2010, které jsou k dispozici na webu společnosti HP pro vztahy s investory www.hp.com/investor/home.
Další informace o čtvrtletních výsledcích společnosti HP včetně podrobné finanční analýzy a prezentace s přehledem finančních výsledků najdete na webu společnosti HP pro vztahy s investory www.hp.com/investor/home.
Záznam konferenčního hovoru společnosti HP k výsledkům za první čtvrtletí fiskálního roku 2011 je k dispozici jako zvukový webcast na adrese www.hp.com/investor/2011q1webcast.


| Diskuse | Tiskové zprávy