T-Systems v roce 2010 celosvětově zvýšil tržby

1. 3. 2011 08:41    Rubrika: Tiskové zprávy

Společnost T-Systems v roce 2010 celosvětově zvýšila tržby

TISKOVÁ ZPRÁVA - v původním znění

- Čtvrté čtvrtletí 2010: Růst mezinárodních zakázek, rostoucí poptávka po cloudových službách a systémové integraci
- 2011: Důraz bude stále kladen na kvalitu a efektivitu, současně
s růstem

Společnost T-Systems zaznamenala ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku růst tržeb a jasné zlepšení příjmů. Celkové tržby se zvýšily o 3,8 procent v meziročním srovnání, o devět procent vzrostly mezinárodní zakázky.

Celkové tržby vzrostly o 2,9 procent v meziročním srovnání na 9,1 miliardy euro v roce 2010. Tržby generované uvnitř skupiny (Deutsche Telekom) se snížily o 2,5 procent na 2,6 miliardy euro. Společnost T-Systems, jako poskytovatel služeb pro skupinu Deutsche Telekom, hraje hlavní roli při optimalizaci nákladů na IT uvnitř této skupiny. T-Systems vyrovnal tento pokles růstem na poli externích tržeb ve výši
5,4 procent za celý loňský rok.

Růst ukazatele EBIT, kterého bylo za uplynulý rok dosaženo, je výsledkem stále se zlepšující ziskovosti společnosti. V roce 2010 vzrostl o více než 45 procent ve srovnání s rokem 2009. Tento úspěch lze připsat iniciativě Save for Service, kterou T-Systems již několikátý rok uplatňuje, a dále také optimalizaci při využívání zdrojů a aktiv.

Upravený ukazatel EBIT (zisk před úroky a zdaněním) se ustálil na hodnotě
3,7 procenta za celý rok, přičemž ve čtvrtém čtvrtletí vzrostl na 5,5 procent. Ukazatel EBITDA (zisk před úroky, zdaněním a odpisy) vykázal růst na 948 miliónů euro v roce 2010 při marži 10,5 procent. Ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku vzrostla marže na 12,1 procent.

Společnost T-Systems Czech Republic, která je součástí skupiny T-Systems a působí na českém trhu, vykázala v loňském roce srovnatelné tržby v meziročním srovnání, a to při růstu efektivity, která se projevila růstem ukazatele EBIT.


| Diskuse | Tiskové zprávy