Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo soutěž o návrh Národního elektronického nástroje

25. 3. 2011 21:14    Rubrika: Tiskové zprávy

Jankovský: Hledáme návrh klíčové aplikace pro elektronizaci veřejných zakázek

TISKOVÁ ZPRÁVA - v původním znění

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR dnes vyhlásilo soutěž o návrh na zpracování návrhu řešení Národního elektronického nástroje (NEN). Součástí soutěže je i provádění autorského dozoru nad softwarovou realizací NEN včetně vytvoření vazeb na ostatní moduly NIPEZ.

„Součástí otevřené soutěže bude jak návrh tohoto klíčového nástroje, tak i jeho dopracování do podrobné technické specifikace,“ uvedl ministr Kamil Jankovský. NEN by měl spolu s e-tržišti být páteří připravovaného projektu Národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ). Dokumenty vzniklé na základě aktuálně zahájené soutěže budou podkladem pro klíčovou veřejnou zakázku celého projektu - Výběr systémového integrátora NEN – tedy dodavatele softwarového řešení NEN. Celý projekt NIPEZ je financován z peněz Evropské unie prostřednictvím Integrovaného operačního programu (IOP).

„Zjednodušeně řečeno, aplikace NEN každému uživateli pomůže připravit, vést a vyhodnotit libovolnou veřejnou zakázku striktně dle zákona. Očekáváme, že tak vedle snížení administrativní zátěže přispěje k zásadnímu posunu v transparentnosti nakládání s veřejnými financemi,“ pokračoval Kamil Jankovský.

Na plné obrátky běží i práce na přípravě druhé zásadní aplikace NIPEZu, kterou jsou e-tržiště. V současné době probíhá první kolo koncesního řízení na výběr jejich provozovatelů. Komisi bylo předloženo šestnáct žádostí o účast v koncesním řízení, což ukazuje na velký zájem dodavatelských firem i vhodně nastavené soutěžní podmínky. Záměrem ministerstva je plná funkčnost e-tržišť od ledna 2012.


| Diskuse | Tiskové zprávy