T-Systems - datové centrum pro veřejnou správu Cottbus

30. 3. 2011 21:00    Rubrika: Tiskové zprávy

Město Cottbus a T-Systems: společné datové centrum pro veřejnou správu

TISKOVÁ ZPRÁVA - v původním znění

- Nižší provozní náklady pro město
- Kontrakt uzavřen na deset let
- Největší projekt společnosti T-Systems v oblasti veřejné správy

Společnost T-Systems a město Cottbus uzavřely partnerskou smlouvu na deset let. Součástí smlouvy je modernizace městského informačního a telekomunikačního systému včetně příslušných oddělení, která dříve poskytovala veškeré IT služby pro město. Zároveň bude T-Systems provozovat vybrané systémy a zajišťovat funkční procesy. Zaměstnanci radnice budou čerpat informace z datového centra pro svou každodenní práci, jako je vedení agend nebo přístup k registru vozidel.

Podpisem partnerské smlouvy dosáhlo město snížení nákladů na ICT a bude platit jen za služby, které aktuálně využije. Doposud používalo město veškeré IT a datové centrum v rámci svých vlastních zdrojů. Potřeba rozvoje však vyžadovala moderní přístup. Došlo tedy na zajištění služeb od externího dodavatele, společnosti T-Systems. Město Cottbus a T-Systems tak nové datové centrum postaví a budou jej provozovat společně.

Město Cottbus se zaměří jen na svou hlavní činnost v oblasti výkonu veřejné správy a samosprávy
Při podpisu smlouvy ocenil starosta Holgen Kelch snahu městské samosprávy, která se zaměřuje na hledání úspor. „Kvalita IT služeb byla vždy na velmi vysoké úrovni, ale nikdy nedošlo ke sdílení IT služeb na úrovni obcí. Chceme ušetřit finanční prostředky, zároveň požadujeme růst kvality služeb. Nechceme řešit problémy spojené s IT, chceme sloužit našim občanům. Outsourcing IT služeb by se měl stát standardem pro veřejnou správu a samosprávu,“ doplnil starosta.

Datové centrum města Cottbus je k dispozici i ostatním městům a obcím
V budoucnosti bude datové centrum schopné zajišťovat služby napříč veřejnou správou. Společnost T-Systems nastavuje parametry technologií tak, aby bylo možné do datového centra připojovat další obce a města, pokud budou chtít využívat nové sdílené datové centrum. „Budeme provozovat datové centrum pro město Cottbus a rozšiřovat jeho využití mezi ostatní subjekty veřejné správy,“ vysvětlil Kelch. Datové centrum zůstává na ulici Berliner Strasse, poblíž radnice, časem se přesune do nově budované komerční zóny.

Veřejné služby a procesy, které zajišťují úředníci města, zůstanou beze změn. Společnost T-Systems bude odpovědná za provoz datového centra, a za úkoly, které nebude možné zajistit prostřednictvím zaměstnanců radnice. Někteří ze zaměstnanců radnice se přesunou přímo do společnosti T-Systems.

„Tento IT projekt je největším svého druhu, který zajišťujeme pro veřejnou správu v Německu,“ řekl Holger Hille, šéf obchodu pro veřejnou správu ze společnosti T-Systems. „V současnosti všechny samosprávy v Německu provozují svá datová centra, ale dochází u nich k dosažení limitu z hlediska lidských zdrojů a chybí jim dostatek ICT odborníků. Veřejná správa, stejně jako každé jiné odvětví, je závislá na IT systémech. To vytváří příležitosti pro partnerský a obchodní model, jaký jsme nastavili ve městě Cottbus,“ dodal Hille.

Nové technologie také otevírají příležitosti k modernizaci veřejné správy. Rozvoj v tomto směru umožní snadnější nasazení například centrálního čísla 115, které se bude používat napříč celým Německem pro veškeré instituce, nebo zavádění EU směrnic v oblasti ICT.


| Diskuse | Tiskové zprávy