Acer - resignace Gianfranco Lanciho

4. 4. 2011 12:34    Rubrika: Tiskové zprávy

s okamžitou platností

TISKOVÁ ZPRÁVA - v původním znění


Gianfranco Lanci, výkonný ředitel a president společnosti Acer, s okamžitou platností odchází ze společnosti Acer. Na jeho místo dočasně nastoupí předseda představenstva společnosti Acer, J.T. Wang. Společnost současně zahájila plánování organizačních a provozních změn, jejichž účelem je zajistit udržitelnou budoucnost společnosti Acer.

Rezignace byla schválena na dnešním zasedání představenstva společnosti Acer a společnost tuto zprávu interně oznámila svým zaměstnancům na celém světě.

Názory Lanciho na budoucí rozvoj společnosti se rozcházely s názory většiny členů představenstva a ani několikaměsíční jednání obou stran nepřineslo dohodu. Obě strany se lišily v postojích k otázkám velikosti, růstu, vytváření hodnoty pro zákazníky, zlepšení postavení značky, jakož i přidělování zdrojů a způsobu jejich využívání.

Tato změna v nejvyšší funkci však neovlivní chod společnosti, která bude nadále pokračovat v běžné činnosti. Mnohonárodní silné vedení společnosti Acer bylo informováno a je odhodláno zajistit zavádění strategií společnosti, jakož i udržovat přátelské vztahy s obchodními partnery. Acer bude stejně jako dosud podporovat globalizaci, víceznačkový obchodní model a prodejní model odbytových kanálů, vyvíjet konkurenční výrobky a služby a podporovat úzké vztahy s klíčovými prodejci a partnery zapojenými do odbytových kanálů.

Předseda představenstva společnosti Acer, J.T. Wang, prohlásil: „Osobní počítač zůstane nadále hlavním předmětem naší obchodní činnosti. Vybudovali jsme pevné základy a chceme se rozvíjet především v segmentu komerčních osobních počítačů. Rovněž vstupujeme na nový trh mobilních zařízení, do něhož obezřetně investujeme se záměrem stát se jedním z největších prodejců.“

„V tomto novém odvětví informační komunikační technologie,” pokračoval J.T. Wang, „potřebuje společnost Acer určitý čas na provedení změn. Náš podnikatelský duch nám umožňuje čelit novým výzvám a hledět s důvěrou do budoucnosti.”

Ve své funkci presidenta a výkonného ředitele přispěl Gianfranco Lanci významnou měrou k rozvoji společnosti Acer. Acer vysoce oceňuje výsledky Gianfranco Lanciho a přeje mu mnoho úspěchů v jeho budoucí činnosti.


| Diskuse | Tiskové zprávy