Intel Challenge Europe 2011 - přihlášky do prvního kola

20. 4. 2011 08:26    Rubrika: Tiskové zprávy

Intel Challenge Europe 2011 očekává další přihlášky do prvního kola

TISKOVÁ ZPRÁVA - v původním znění

• V rámci soutěže o nejlepší firemní strategii mohou studenti získat na výhrách až 100 000 USD. Zároveň se jim dostane konzultací od předních odborníků.
• Vítězové se zúčastní Intel® Global Challenge na Kalifornské univerzitě v Berkeley.

Letos v březnu byla zahájena soutěž pro vysokoškolské studenty o nejlepší firemní strategii Intel® Challenge Europe 2011. Studenti už mají jen necelý měsíc na podávání přihlášek. Návrhy obchodních plánů ve formě jednostránkových až třístránkových shrnutí musí být podány do 8. května 2011 na internetovou stránku http://www.intelchallenge.eu/participate/.

Intel Challenge Europe se pořádá ve spolupráci se vzdělávacími institucemi a podnikatelskými organizacemi z celé Evropy. Jejím cílem je vytvořit a rozvíjet novou generaci podnikatelů a organizací se zájmem o technologické projekty s výrazným komerčním a podnikatelským potenciálem. Podporou podnikání v oblasti technologií pomáhá Intel Challenge Europe podporovat projekty, které budou vytvářet výrobní řetězce s přidanou hodnotou, povedou ke zvýšení počtu pracovních míst a v neposlední řadě podpoří ekonomický růst zaměřený na inovace.

Přihlášené projekty z prvního kola budou následně hodnoceny ve dvou dalších kolech. Regionální finále proběhne v polských Sopotech 26. až 28. září 2011. Během regionálního finále bude vybráno po dvou týmech ze západní a východní Evropy. Finále Intel Challenge Europe proběhne souběžně s European New Ideas Forum. Toto fórum představuje přímou diskusní cestu mezi podnikatelskými komunitami z Evropské unie. Jeho cílem je hledat a podporovat nová řešení palčivých ekonomických a civilizačních problémů Evropy i celého světa.

Čtyři vítězové regionálního finále se zúčastní Intel® Global Challenge na Kalifornské univerzitě v Berkeley, které proběhne v listopadu letošního roku. Účastníci budou soutěžit o ceny v celkové hodnotě 100 000 USD a zároveň se jim dostane konzultací od představitelů podnikatelských komunit z Evropy a Silicon Valley.

„Hodně skvělých inovativních nápadů je dílem mladých tvůrčích mozků. Pokud budeme studentům pomáhat tyto nápady rozvíjet a přetvářet v něco, co bude mít skutečnou obchodní hodnotu, bude možné dosáhnout pozitivního dopadu na společnost. Nápady mladé generace povedou k vytvoření nových oblastí podnikání, díky nimž budou vznikat nová pracovní místa, zvýší se podpora ekonomického růstu i životní úroveň,“ říká Christian Morales, viceprezident společnosti Intel a generální manažer pro oblast Evropy, Blízkého východu a Afriky.

Podnikatelské návrhy musí být postaveny na technologických novinkách, musí dokázat tržní potřebnost a globální škálovatelnost. Měly by být zaměřeny na oblasti zahrnující bezdrátové počítačové technologie, digitální domácnost, firemní a spotřebitelský software, energie, nanotechnologii, polovodiče, digitální zdravotnictví nebo biotechnologii. Nové projekty nesmějí být financovány investičním kapitálem a maximální přípustná míra investic je 250 000 USD. Další detaily o požadavcích na účastníky najdete na adrese: http://www.intelchallenge.eu/howtowin/

Přihlášky budou v každé zemi posuzovány vysoce kvalifikovanou porotou, v níž zasednou představitelé vysokých škol, investičních firem, podnikatelské sféry a technologického průmyslu. Aby byly přihlášky úspěšné, musí mimo jiné obsahovat technologickou inovaci s jasnou hodnotou, musí pokrývat potenciálně zajímavý trh, být podloženy solidním podnikatelským plánem a v neposlední řadě být jasně a přesně prezentovány.

Soutěž Intel Business Plan pro vysokoškolské studenty se ve východní Evropě pořádá od roku 2004. Dnes je určena pro všechny studenty z Evropy, Turecka a Izraele. Více informací o aktivitách společnosti Intel v oblasti vzdělávání a podnikání najdete na adrese:http://www.intel.com/about/corporateresponsibility/education/index.htm

Tiskové zprávy

Diskuse