HP - nové možnosti optimalizace cloudu

21. 4. 2011 19:50    Rubrika: Tiskové zprávy

Díky novým možnostem optimalizace aplikací od HP mohou firmy rychleji zavádět inovace svých procesů a služeb

TISKOVÁ ZPRÁVA - v původním znění

Nové služby HP přinášejí řešení nejčastějších požadavků firem týkajících se optimalizace aplikací a zavádění inovací

Společnost Hewlett-Packard oznamuje uvedení nových služeb, které nabízejí firemním zákazníkům optimalizaci jejich aplikací pro zvýšení efektivity provozu a snížení nákladů. HP v jejich rámci zajistí analýzu aktuálního stavu aplikací, doporučí nejvhodnější změny a po odsouhlasení zákazníkem se postará o jejich implementaci do stávající IT infrastruktury klienta při zajištění maximální mobility, produktivity a bezpečnosti pracovních procesů.

Mnoho komerčních aplikací nabízí upgrady opravující chyby aplikací či přinášející drobná vylepšení. Bohužel jsou ale pouhé upgrady aplikací pouze drobnou částí komplexního procesu modernizace a samy o sobě nemohou zajistit inovace ve větším rozsahu. Podniky také nemohou efektivně udržovat stovky až tisíce aplikací různých dodavatelů současně a neustále vylaďovat jejich vzájemnou kompatibilitu, přičemž kterýkoli nový upgrade nebo modernizace byť jediné z nich může vést ke ztrátě kompatibility a rozbít celou aplikační infrastrukturu.

Nárůst inovací o 20 % v nejbližších dvou letech
Důležitost inovací ve vnímání firem odhalil nový průzkum, vypracovaný na zakázku pro společnost HP. Podle tohoto průzkumu je až 98 % oslovených manažerů ze soukromé i veřejné sféry přesvědčeno, že inovace budou kritickým faktorem pro úspěch jejich organizací v nejbližších pěti letech. Více než tři čtvrtiny manažerů (76 %) rovněž předpokládají, že množství inovací se v následujících dvou letech zvýší o 20 %. Na otázku, proč jsou inovace důležité, uvedli respondenti nejčastěji budoucí růst (84 % manažerů působících v soukromém sektoru a 63 % manažerů z oblasti státní správy).
— 79 % manažerů ze soukromého a veřejného sektoru potvrdilo, že inovace jsou velmi důležité pro budoucí růst jejich organizací.
— 74 % manažerů ze soukromého sektoru potvrdilo, že inovace velmi významně podporují ziskovost jejich organizací a tento fakt považují za druhý nejvýznamnější důvod pro zavádění inovací.
— Nejvýznamnějším motivem pro zavádění inovací ve veřejném sektoru je reputace – takový názor má 59 % respondentů působících v tomto sektoru.
— 65 % všech oslovených manažerů (zastoupených stejným poměrem v soukromém i veřejném sektoru) potvrdilo, že jejich organizace měří úspěch svých aktivit podle úspěchů inovací.
— 68 % manažerů naznačilo, že jsou hlavním lídrem inovací v obchodních činnostech.
— V soukromém sektoru označila většina respondentů (74 %) výkonné ředitele (CEO) za manažery s největšími pravomocemi při rozhodování o inovacích. Následovali IT ředitelé (CIO) s podílem 67 % a finanční ředitelé (CFO) s podílem 63 %.
— 86 % manažerů tvrdí, že pro naplnění potřeb zákazníků se musí průběžně adaptovat na nové tržní podmínky a zásadně jim přizpůsobit činnost firmy. Jedině tímto způsobem mohou reálně vycházet vstříc vysokému očekávání zákazníků.
— 78% respondentů si je jisto, že technologie je klíčem k obchodním inovacím.
— 85% manažerů soudí, že pokud chtějí být úspěšní, technologie musejí být přímo propojeny s obchodem.
Průzkum rovněž poukázal na záměry, které firmy motivují k zavádění inovací, a na bariéry, jež naopak jejich nasazení brání.
— Respondenti uvedli, že primárními cíli inovací jsou „přizpůsobení nabídky služeb měnícím se požadavkům zákazníků a občanů“ a „vytváření kvalitnějších produktů a služeb.“
— Více než tři čtvrtiny respondentů označily za překážku na cestě jejich organizace k zavádění inovací limitované finanční zdroje. Polovina respondentů označila za další bariéru při nasazování inovací také neadekvátní technologické vybavení.
— Nejčastější odpověď na otázku, kam by manažeři nejdříve investovali finanční prostředky, aby podnítili inovace, byla „do aplikací a softwaru pro zajištění flexibilnějších procesů.“
Automatizace aplikací šetří čas, prostředky i energii
Díky službám HP Application Transformation Services for Client Computing mohou zákazníci výrazně zjednodušit stávající správu klientských aplikací, snížit náklady na jejich udržování či upgrady a uvolněné prostředky okamžitě investovat do potřebných inovací. Automatizované procesy, které probíhají v tzv. centrech excelence HP po celém světě, nabízejí klientům osvědčené nástroje a metodiky pro optimalizaci, modernizaci a rozšíření jejich aplikačního portfolia. Konzultační služby HP navíc firmám nabízejí možnost maximálně se připravit se na „nápor“ nových zařízení, mobilních platforem a nových aplikací.
Nabídka služeb HP Application Transformation Services for Client Computing zahrnuje analýzu aktuálních aplikací zákazníka, návrh optimalizace aplikačního portfolia, testování kompatibility aplikací, automatizovaný proces nasazení (automated deployment process, ADP), vizualizační služby a související školení. Díky těmto novým službám mohou firmy očekávat:
— Zvýšenou produktivitu: Zavedením nejnovějších technologií, jako např. mobilních platforem a virtualizovaných aplikací, mohou zaměstnanci pracovat rychleji. Rovněž se sníží riziko softwarových chyb až o 95 %.
— Lepší zabezpečení: Díky virtualizaci aplikací mohou organizace chránit integritu svých aplikací bez ohledu na jejich umístění.
Tradiční aplikace na cestě do cloudu
Podle výsledků výše uvedeného průzkumu je rovněž většina senior manažerů přesvědčena, že do roku 2015 bude 18 % jejich IT infrastruktury dodáváno cestou veřejného cloudu a 28 % cestou privátního cloudu.
Jedním z prvních příkladů praktického využití cloudu je nová služba HP Exchange Services for Private Cloud, která zákazníkům přináší všechny výhody nejnovější verze aplikace Microsoft Exchange v provedení „pay as you go“ (plať podle použití). Přesunutím systémů posílání elektronických zpráv do privátního cloudu získají klienti přístup ke všem funkcím řešení Microsoft Exchange s možností úhrady podle použití a s výkonností i zabezpečením na podnikové úrovni – na vlastní infrastruktuře, s cloudovými službami HP pro Microsoft Exchange nebo s využitím hybridního modelu dodání. Firmy tak mohou využívat:
— Větší flexibilitu: Zákazníci mohou rychleji reagovat na obchodní potřeby a optimalizovat provozní náklady díky zvýšení nebo snížení kapacity a množství uživatelů podle aktuálních potřeb.
— Zvýšenou kontrolu: Díky tomu, že lze přesně změřit využívání jednotlivých funkcí aplikace Microsoft Exchange, mohou firmy platit pouze za ty služby, které její zaměstnanci skutečně používají. Tento „pay as you go“ model přináší mnohem lepší kontrolu nad firemními náklady.
— Větší množství inovací: Díky automatizaci rutinních procesů a údržby mohou organizace přesunout část pracovní náplně zaměstnanců na strategické iniciativy týkající se např. návrhů nových inovací, které jsou nezbytné pro další rozvoj firmy.
Nové služby HP Application Transformation Services for Client Computing a Exchange Services for Private Cloud jsou součástí komplexního řešení Instant-On Enterprises, které umožňuje organizacím využívat technologie při veškeré spolupráci se zákazníky, zaměstnanci, partnery a občany.


| Diskuse | Tiskové zprávy