GN Netcom - výroční zpráva za rok 2010

26. 4. 2011 20:41    Rubrika: Tiskové zprávy

Rok 2010 se nadmíru vydařil

TISKOVÁ ZPRÁVA - v původním znění


Společnost GN Netcom zveřejnila výroční zprávu za rok 2010. Ve 4. čtvrtletí byl zaznamenán nárůst výnosů dokonce o 10%.
Společnosti GN Netcom se v roce 2010 podařilo dosáhnout cílů, které si vytyčila na začátku roku. Částka odhadovaných výnosů byla v průběhu roku třikrát zvýšena a společnost GN Netcom bezezbytku dosáhla nově odhadované výše.
Předseda představenstva Per Wold-Olsen k tomu říká: „Nejenže se nám podařilo dosáhnout částku odhadovaných výnosů i poté, co jsme ji třikrát upravovali směrem nahoru, ale úspěšní jsme byli také v oblasti inovací. Společnost GN Netcom upevnila své postavení na trhu v segmentech naslouchátek, náhlavních souprav a sjednocené komunikace. Jsme přesvědčeni o správnosti dalšího směřování společnosti GN Netcom a neustále zvyšujeme svou vlastní laťku.“
Rekordní poslední čtvrtletí
Výsledky společnosti GN Netcom za 4. čtvrtletí odpovídaly aktualizovanému a vyššímu odhadu výnosů za celý rok, který byl zveřejněn v Kvartální zprávě za 3. čtvrtletí dne 10. listopadu 2010.
Díky rychlejšímu růstu výnosů ve společnosti GN Netcom a úspěšnému uvádění produktů ReSound Alera™ na trh se růst základních ukazatelů společnosti GN Netcom ve 4. čtvrtletí roku 2010 ve srovnání se stejným obdobím roku 2009 zvýšil o 10 %. Ukazatel EBITA za 4. čtvrtletí výrazně vzrostl, konkrétně z 26 milionů DKK ve 4. čtvrtletí roku 2009 na 208 milionů DKK ve stejném období roku 2010.
Dobré zprávy pro akcionáře
Představenstvo společnosti navrhne akcionářům na valné hromadě, aby za finanční rok 2010 byla vyplacena dividenda ve výši 15 % čistého zisku (bez náhrady škod od TPSA) neboli 40 milionů DKK (0,19 DKK na akcii).
Na základě finančních výsledků za rok 2010 a prognózy na rok 2011 spustí společnost GN Netcom program odkupu akcií v hodnotě přibližně 200 milionů DKK, který bude v případě, že jej schválí akcionáři, realizován v průběhu roku 2011.
Výsledky arbitráží
V září 2010 přiznal rakouský arbitrážní soud společnosti DPTG 2,9 miliard DKK za první etapu arbitrážního řízení mezi DPTG a TPSA, dceřiným podnikem France Telecom. TPSA se však rozhodla neřídit se tímto rozhodnutím, načež společnost DPTG vznesla na začátku roku 2011 nový nárok na náhradu škody ve výši 2,4 miliard DKK za druhou fázi sporu (od poloviny roku 2004 do roku 2009).

V odvolacím řízení týkajícím se zákazu prodeje společnosti GN ReSound firmě Sonova rozhodl Vrchní soud SRN v dubnu 2010 ve prospěch společnosti GN ReSound. V odůvodnění soud uvedl, že zakázání prodeje bylo protiprávní. V návaznosti na toto rozhodnutí společnost GN ReSound v prosinci 2010 podala u Zemského soudu v Bonnu žalobu proti Spolkovému kartelovému úřadu na náhradu škody ve výši kolem 8,2 miliard DKK.
Prognóza na rok 2011
V návaznosti na velmi příznivý vývoj výsledků společností GN Netcom a GN ReSound v roce 2010 se odhaduje následující růst relevantních ukazatelů:
Příjmy
* GN Netcom Růst základních ukazatelů o více než 10 %
* GN ReSound Růst základních ukazatelů o více než 4 %
* GN celkem Růst základních ukazatelů o více než 6 %
EBITA
* GN Netcom 250 - 300 milionů DKK
* GN ReSound 450 - 500 milionů DKK
* Ostatní přibližně -30 milionů DKK
* GN celkem 675 - 775 milionů DKK
Veškeré odhady vycházejí z průměrného směnného kurzu DKK/USD ve výši 5,50 : 1.
Česká republika
Společnost GN Netcom má v České republice přímé zastoupení od roku 2008.

Celkové výsledky za rok 2010
* Celkové výnosy společnosti GN Netcom činily 5 145 milionů DKK, což představuje nárůst základních ukazatelů o 5 %. Společnost dosáhla nárůstu 9 % (18 % bez produktu Mobile OEM) a nárůst společnosti GN ReSound činil 2 %.
* Ukazatel EBITA činil 2 595 milionů DKK včetně částky, která souvisí s náhradou škody v první fázi arbitrážního řízení s operátory DPTG a TPSA. Při odečtení této náhrady činila EBITA 469 milionů DKK, zatímco v roce 2009 to bylo jen 8 milionů DKK.
* Daňová sazba platná v roce 2010 činila 27 % a čistý zisk dosáhl částky 1 855 milionů DKK oproti ztrátě 70 milionů DKK v roce 2009.
* Volné peněžní toky činily 196 milionů DKK (566 milionů DKK v roce 2009).
* Čisté úročené závazky dosáhly po odkupu akcií v hodnotě 88 milionů DKK konečné výše 960 milionů DKK (k 31. prosinci 2009 to bylo 1 029 milionů DKK).
* Celkové výnosy společnosti GN Netcom za 4. čtvrtletí roku 2010 ve výši 1 437 milionů DKK odpovídají nárůstu základních ukazatelů o 10 %. Společnost v tomto období vykázala ukazatel EBITA ve výši 96 milionů DKK, což představuje nebývalý nárůst z hodnoty -48 milionů DKK ve stejném období roku 2009.


| Diskuse | Tiskové zprávy