Ericsson uvádí finanční výsledky za 1. kvartál

27. 4. 2011 17:05    Rubrika: Tiskové zprávy

„Tržby skupiny za první čtvrtletí vzrostly meziročně o 17 %, a to díky trvale vysoké poptávce po mobilním vysokorychlostním připojení a především po radiové základnové stanici RBS 6000 podporující více standardů," uvedl Hans Vestberg, prezident a generální ředitel společnosti Ericsson (NASDAQ:ERIC). „Tržby za srovnatelné jednotky upravené o kurzové rozdíly a zajištění (hedging) vzrostly meziročně o 25 %. Čistý zisk stoupl z původní hodnoty 1,3 mld. SEK na 4,1 mld. SEK, především díky segmentu Sítí. Peněžní tok za předmětné čtvrtletí činil -2,9 (2,3) mld. SEK, a to v důsledku vyšších hodnot nedokončené výroby v regionech a hromadění výroby v očekávání poptávky“.

TISKOVÁ ZPRÁVA - v původním znění


Na zvýšení tržeb Skupiny měl zásadní podíl divize Sítě, kde příjmy vzrostly meziročně o 35 % s marží EBITA ve výši 20 %. Díky vysoké poptávce po mobilním vysokorychlostním připojení vykázalo pět z deseti regionů meziroční růst. Mezi země s obzvlášť vysokým růstem patřily Spojené státy, Indie, Japonsko, Korea a Rusko. Čína si zachovala dobrou úroveň růstu v oblasti sítě 2G.
Tržby v divizi Globálních služeb poklesly meziročně o -4 %, a to především v důsledku vlivu kurzových rozdílů. Profesionální služby v lokálních měnách vzrostly o 3 %. Marže EBITA klesla v předmětném čtvrtletí na 7 %, především v důsledku nižší ziskovosti v odvětví Spouštění sítí. Řízené služby (Managed Services) se oproti prvnímu čtvrtletí roku 2010 nezměnily, ale v lokálních měnách vzrostly meziročně o 11 % díky řadě nových menších smluv. Tržby v divizi Multimédií se v meziročním srovnání nezměnily, zatímco marže EBITA klesla na -7 %, zejména v důsledku produktového mixu.

Naše společné podniky vykazovaly různé hospodářské výsledky. Společnost Sony Ericsson přispěla ziskem před zdaněním ve výši 0,1 mld. SEK, zatímco ST-Ericsson vykázala ztrátu ve výši -0,6 mld. SEK.
„Tržby za první čtvrtletí nebyly ovlivněny katastrofálním zemětřesením a tsunami v Japonsku. Náš celosvětový dodavatelský řetězec komponentů na Japonsku do určité míry závisí, tudíž očekáváme, že v dodávkách některých výrobků bude docházet k prodlením. Přijali jsme řadu opatření za účelem minimalizace těchto vlivů, abychom omezili dopady těchto skutečností na naše zákazníky. Mimo jiné jsme v rámci těchto opatření našli a do našich výrobků integrovali alternativní komponenty; rovněž tak jsme zvýšili objemy od sekundárních dodavatelů zdrojů. Dopady budou taktéž záviset na celkovém ekonomickém oživení Japonska, nicméně dle našich nejlepších odhadů budeme schopni většinu těchto objemů dodat před koncem třetího čtvrtletí roku 2011.
I v průběhu roku 2010 jsme získali tržní podíly v odvětví sítí 3G a přinejmenším si udrželi naše více než 50% tržní podíly v odvětví sítí 4G/LTE. Přestože síť GSM bude i nadále existovat ještě dlouhou řadu let, je zřejmé, že větší část investic se přesune do oblasti sítí 3G/WCDMA a 4G/LTE. V oblasti služeb jsme zvýšili náš tržní podíl a i nadále zůstáváme hlavním poskytovatelem v tomto průmyslovém odvětví,“ uzavřel Hans Vestberg.


| Diskuse | Tiskové zprávy