T-Systems - zvýšení tržeb v prvním čtvrtletí 2011

7. 5. 2011 21:21    Rubrika: Tiskové zprávy

Společnost T-Systems zvýšila tržby v prvním čtvrtletí 2011

TISKOVÁ ZPRÁVA - v původním znění

- Úspěchy v oblasti cloud computingu, růst mezinárodních zakázek
- Rozvoj v oblasti inovací, které pomáhají k novým zakázkám

Společnost T-Systems pokračuje v růstovém trendu za první čtvrtletí 2011. Tržby společnosti vzrostly o 6,1 procent v meziročním srovnání na 2,3 miliardy euro. Tento trend byl podpořen růstem tržeb z mezinárodních zakázek, kde došlo ke zvýšení o 9,4 procent.
Ve stejném období vykázal ukazatel EBITDA pokles o 3,6 procent na 200 milionů euro. Ukazatel EBIT dosáhl úrovně 29 milionů euro, tj. o 18 milionů méně, než byly odhadované výsledky, což souvisí s poklesem EBIT marže v meziročním srovnání z 2,2 na 1,3 procenta. Tyto slabší výsledky v prvním čtvrtletí jsou z velké části způsobeny výdaji na zajištění nových významných kontraktů v loňském roce.
Nové zakázky sledují velmi pozitivní vývoj. Došlo ke zvýšení o 20,3 procent ve srovnání s prvními třemi měsíci roku 2010, a to na hodnotu 2,6 miliardy euro. Tento vývoj byl podpořen uzavřením outsourcingové smlouvy s jedním z anglických mobilních operátorů.
Společnost T-Systems zaznamenala řadu úspěchů na poli cloud computingových řešení, například pro společnost Shell. Cloud byl pro zákazníka vytvořen ve spolupráci se společností Microsoft. Tato významná zakázka byla uzavřena na pět let a celosvětově umožňuje zaměstnancům společnosti Shell snadno komunikovat a přistupovat k ICT službám z prostředí cloud computingu.
V prvním čtvrtletí byl zaznamenán výrazný rozvoj v oblasti inovací (Intelligent Networks). Společnost T-Systems uzavřela novou smlouvu v oblasti energetiky s firmou VOLTARIS na zajištění přenosu, zpracování a odečtu dat z měřičů.

První známky rozvoje jsou také v oblasti automobilového průmyslu „Connected Car“
a inteligentního zdravotnictví.


| Diskuse | Tiskové zprávy