Fujitsu - hospodářské výsledky za fiskální rok 2010

10. 5. 2011 18:48    Rubrika: Tiskové zprávy

Společnost Fujitsu oznamuje hospodářské výsledky za fiskální rok 2010

TISKOVÁ ZPRÁVA - v původním znění

Fujitsu udrželo růst provozního zisku a zahájilo úsilí zaměřené na odstranění následků ničivého zemětřesení v Japonsku

Společnost Fujitsu Limited, přední světový poskytovatel podnikových ICT řešení, oznámila konsolidovaný čistý zisk 55 miliard jenů, resp. 663 milionů amerických dolarů za fiskální rok 2010 (1. dubna 2010 – 31. března 2011). Čistý zisk nedosáhl hodnot předpokládaných společnosti ve zprávě z 28. ledna 2011 kvůli březnovému zemětřesení ve východním Japonsku, které narušilo činnost výrobních závodů i regionálních logistických a zákaznických center Fujitsu.

Čisté tržby za období fiskálního roku 2010 dosáhly výše 4 528,4 miliardy jenů (54, 6 miliard dolarů), což představuje 3,2% pokles proti fiskálnímu roku 2009. V Japonsku se tržby pohybovaly na přibližně stejné úrovni jako v loňském roce a dosáhly výše 2 941 miliardy jenů (35,4 miliard dolarů). Dočasné odstávky výroby a zpoždění dodávek z větší části vyvážil vyšší prodej LSI zařízení a elektronických komponent. Čisté tržby mimo Japonsko činily 1 587,3 miliardy jenů (19,1 miliard dolarů), což odpovídá 9,2% poklesu oproti fiskálnímu roku 2009, který lze primárně přičíst účinkům změn měnových kurzů jenu a prodeji divize zabývající se výrobou pevných disků.

Provozní zisk velmi výrazně vzrostl o 40,5 % na 132,5 miliardy jenů (1,6 miliardy dolarů), převážně díky vyšší provozní efektivitě celé skupiny Fujitsu, zejména pak obchodní jednotky zabývající se výrobou a prodejem zařízení LSI. Společnost Fujitsu zaznamenala ztrátu 11,6 miliardy jenů, která představuje náklady na obnovení činnosti výrobních závodů a vybavení poškozeného při zemětřesení v japonské oblasti Tohoku.

Na českém trhu se Fujitsu v minulém fiskálním roce dařilo. „Překročili jsme nejen plánovaný obrat, ale i zisk a patříme tak k nejlepším v naší skupině EEMEAI. I díky skvělým výsledkům je česká pobočka od května nově zodpovědná za řízení a rozvoj obchodu na Slovensku a v Maďarsku,“ říká Radek Sazama, generální ředitel Fujitsu Technology Solutions.

„Zemětřesení zdevastovalo japonskou oblast Tohoku a vneslo zmatek do života firem i lidí,“ řekl Masami Yamamoto, prezident společnosti Fujitsu. „Při úsilí o minimalizaci narušení dodavatelského řetězce a výpadků energie využijeme naši odbornost a nasadíme nejmodernější technologie, abychom přispěli k co nejrychlejšímu ekonomického zotavení a zkvalitnění života obyvatel Japonska.“

Přestože jsou všechny závody společnosti Fujitsu již opět připraveny pokračovat v plné výrobě, dopad zemětřesení v oblasti Tohoku vyvolal obavy ohledně nákupu surovin a komponent i nejistoty ohledně investic japonských zákazníků do ICT. Společnost Fujitsu proto nemůže v tuto chvíli přesněji vyhodnotit, jak tyto faktory ovlivní konsolidovaný zisk. Z toho důvodu zatím nebyly stanoveny konkrétní prognózy obchodní výkonnosti a předpokládaných dividend pro fiskální rok 2011. Zveřejněny budou co nejdříve, jakmile společnost Fujitsu získá dostatek informací pro stanovení relevantních hodnot.

Výsledky jednotlivých obchodních jednotek
Konsolidované čisté tržby v segmentu technologických řešení, který zahrnuje rovněž dílčí segmenty služeb a systémových platforem, poklesly o 3,7 % na 3 014,3 miliardy jenů (36,3 miliard dolarů). Výsledné číslo bylo ovlivněno zejména posilující hodnotou jenu. Čisté tržby v dílčím segmentu služeb dosáhly 2 419,5 miliard jenů (29,2 miliardy dolarů), což představuje 4,8% meziroční pokles. Prodej v Japonsku zbrzdily omezené korporátní investice, prodej mimo Japonsko částečně ovlivnil dopad úsporných fiskálních opatření na britském trhu a účinek měnového zhodnocení jenu. Čisté tržby v dílčím segmentu systémových platforem za fiskální rok 2010 dosáhly výše 594,8 miliard jenů (7,2 miliardy dolarů), což představuje 1,2% nárůst, k němuž přispěl i prodej vyhrazených serverů pro japonský superpočítačový systém „příští“ generace, dodávky optických přenosových systémů v USA a prodeje serverů x86 v kontinentální Evropě. Provozní zisk divize technologických řešení vzrostl o 6 % na 162,8 miliardy jenů (téměř dvě miliardy amerických dolarů).

Čisté tržby v segmentu tzv. všudypřítomných řešení (Ubiquitous Solution) dosáhly 1 125,6 miliardy jenů (13,6 miliardy dolarů), oproti předcházejícímu fiskálnímu roku se tedy v podstatě nezměnily. Tržby v Japonsku vzrostly o 4,6 %, na čemž se zčásti podílela konsolidace se společností Toshiba v oblasti mobilních telefonů. Tržby mimo Japonsko poklesly o 10,3 %, převážně v důsledku měnového zhodnocení jenu. Provozní zisk poklesl o 18 miliard jenů na 22,6 miliardy jenů (272 miliony dolarů), a to zejména z důvodu vyšších nákladů na vývoj chytrých telefonů a nižších cen mobilních telefonů dodaných na komerční trh.

Čisté tržby v segmentu koncových zařízení činily 630,6 miliardy jenů (7,6 miliardy dolarů), což meziročně představuje nárůst o 7 %. Tento segment vykázal provozní zisk 20,9 miliardy jenů (252 miliony dolarů), což po dvou letech ztrát představuje výrazné zlepšení způsobené zejména nižšími pevnými náklady dosaženými restrukturalizací ve fiskálním roce 2009.

Úplné informace o finančních výsledcích společnosti Fujitsu za fiskální rok 2010 včetně finančních tabulek, vysvětlení výsledků a doplňujících informací jsou k dispozici na webu. www.fujitsu.com/global/about/ir/.


| Diskuse | Tiskové zprávy