T-Systems - smlouva o spolupráci se SOU Ohradní

11. 5. 2011 21:12    Rubrika: Tiskové zprávy

Společnost T-Systems podepsala smlouvu o spolupráci se Středním odborným učilištěm Ohradní v oblasti ICT inovací

TISKOVÁ ZPRÁVA - v původním znění

- Podepsána smlouva o spolupráci v oblasti Smart Meteringu
- Podpora vzdělávacích aktivit v ICT
- T-Systems zajistí implementaci testovacího prostředí pro výuku

Společnost T-Systems Czech Republic a.s. podepsala v květnu letošního roku smlouvu o spolupráci se Středním odborným učilištěm Ohradní. Významná část oborů, které tato škola vyučuje, se zaměřuje na elektroniku, elektrotechniku a silnoproud. Spolupráce směřuje k obohacení a podpoře výuky v oblasti ICT inovací pro energetický průmysl. Jedná se především o podporu rozvoje technologií Smart Metering a Smart Grids v ČR.
Díky nově vytvořené spolupráci získají studenti SOU Ohradní přístup k nejnovějším informacím o technologiích chytrých odečtů a inteligentních energetických sítí, tak jak je provozuje a vyvíjí koncern Deutsche Telekom prostřednictvím své dceřiné společnosti T-Systems. Spolupráce zahrnuje vybudování testovacího prostředí pro chytré odečty energií spolu s implementací příslušeného softwarového vybavení, které bude k dispozici pro výuku. Společnost T-Systems také zajistí návštěvy studentů na místech pilotních projektů a již realizovaných instalací, mezi které patří například T-City Friedrischafen, případně připravované projekty v ČR.
„Rozšíření výuky o nové poznatky a technologie v oblasti energetiky jsou pro naši školu důležitým prvkem při rozvoji vzdělávání našich studentů. Díky implementaci nových předmětů, zaměřených například na chytré odečty a s tím spojené systémy, umožní absolventům lepší uplatnění na trhu práce a zároveň rozvine jejich znalosti a praktické dovednosti v této oblasti. Spolupráce s partnerem, jakým je společnost
T-Systems, pak podtrhuje význam propojení teoretické výuky s praktickým využitím,“ uvedl Ing. Jan Kneisl, garant projektu za Střední odborné učiliště Ohradní.

„Spolupráce se vzdělávací institucí, jakou je SOU Ohradní, je pro nás další logický krok při rozvoji inovačních aktivit. Díky nastavené spolupráci nyní můžeme přenášet naše zkušenosti z této oblasti a umožnit studentům technických oborů nahlédnout do praktického nasazení IT technologií“, uvedl Radoslav Číry z Oddělení Business Development & Strategy ve společnosti T-Systems.
Spolupráce mezi společností T-Systems a Středním odborným učilištěm bude také podporovat iniciativy studentů při vývoji aplikací pro systémy Smart Metering.
Společnost T-Systems provozuje a testuje systémy chytrých odečtů a inteligentních energetických sítí v celé Evropě. Nabídka zahrnuje kompletní řešení od realizace odečtu, zpracování a předání dat až po podporu odběratelů, výrobců i distributorů energií.


| Diskuse | Tiskové zprávy