HP - hospodářské výsledky za 2Q fiskálního roku 2011

18. 5. 2011 21:12    Rubrika: Tiskové zprávy

— Společnost HP předpokládá výhled GAAP zisku rozředěného na akcii pro celý rok na minimálně 4,27 dolaru a non-GAAP zisku rozředěného na akcii na minimálně 5 dolarů.

TISKOVÁ ZPRÁVA - v původním znění

Společnost HP oznámila finanční výsledky za druhé fiskální čtvrtletí roku 2011, které skončilo 30. dubna 2011. Čisté tržby ve výši 31,6 miliardy dolarů představovaly 3% nárůst proti vykázaným výsledkům za stejné období předcházejícího roku a 1% nárůst při zohlednění účinků změn měnových kurzů.
Rozředěný zisk na akcii podle principů GAAP činí 1,05 dolaru, což představuje 15% nárůst proti 0,91 dolaru v předchozím roce. Non-GAAP rozředěný zisk na akcii je 1,24 dolaru, což značí 14% meziroční nárůst proti 1,09 dolaru. Non-GAAP finanční informace nezahrnují náklady po zdanění ve výši zhruba 0,19 dolaru na akcii a 0,18 dolaru na akcii za druhá čtvrtletí fiskálních roků 2011 a 2010, které souvisí hlavně s odpisy nakoupených nehmotných aktiv, náklady na restrukturalizaci a náklady spojenými s akvizicemi. Informace o využívání non-GAAP finančních informací společností HP najdete v části Použití non-GAAP finančních informací níže.
„Společnost HP si opět vedla dobře a vykázala solidní čtvrtletní výsledky,“ řekl Léo Apotheker, prezident a generální ředitel společnosti HP. „Naše podniková strategie, jejímž jádrem jsou služby, se soustředí na řešení s vyšší přidanou hodnotou. Budeme pokračovat v úsilí o sladění našeho modelu podnikání v oblasti služeb s naší dlouhodobou strategií, abychom poskytovali zákazníkům bezkonkurenční hodnotu a akcionářům větší návratnost investic.“

„Ve druhém čtvrtletí pokračoval růst v podnikovém segmentu. Celkové tržby našich komerčních podnikových jednotek meziročně vzrostly o 8 %,“ řekla Cathie Lesjak, výkonná viceprezidentka a finanční ředitelka společnosti HP. „Opět se nám podařilo zvýšit marže a meziročně dosáhnout dvouciferného nárůstu zisku na akcii a cash flow z aktivit.“
Trendy a regionální výkonnost
Výsledky do značné míry vycházejí z výkonnosti v komerčním sektoru, protože firmy nadále investují do technologií. HP v tomto čtvrtletí zaznamenalo nevyrovnanou výkonnost v kategoriích spotřebních produktů, kde zejména prodej spotřebitelských počítačů je napříč všemi geografickými oblastmi nadále slabší.
V Severní a Jižní Americe vzrostly v druhém čtvrtletí tržby o 2 % na 13,8 miliardy dolarů. V Evropě, na Blízkém východě a v Africe poklesly tržby o 1 % a v oblasti Asie a Tichomoří vzrostly o 10 %, v těchto oblastech společnost HP utržila 11,7 miliardy a 6,1 miliardy dolarů. Po zohlednění účinků změn měnových kurzů vzrostly tržby v Americe o 1 %, v Evropě, na Blízkém východě a v Africe se udržely na stejné úrovni a v Asii a Tichomoří vzrostly o 4 %. Tržby mimo Spojené státy ve druhém čtvrtletí tvořily 66 % celkových tržeb společnosti. HP zaznamenalo rychlejší tempo růstu v zemích BRIC (Brazílie, Rusko, Indie a Čína), kde tržby vzrostly o 19 % a tvořily 12 % celkových tržeb.
Výsledky podnikových skupin
— Tržby divize Personal Systems Group (PSG) meziročně klesly o 5 % při 5,7% provozní marži. PSG si udržuje pozici lídra trhu PC z hlediska počtu prodaných kusů, tržeb i podílu na ziscích, a dlouhodobě PSG patří i vedoucí pozice na trhu komerčních PC – 13% růst tržeb z komerčních klientů dalece překročil 23% propad tržeb ze spotřebních klientů.
— Tržby obchodní jednotky Imaging and Printing Group (IPG) meziročně vzrostly o 5 % se 17% provozní marží. IPG nadále dosahuje vynikající výkonnosti s nárůstem podílu ve všech kategoriích tiskáren a s meziročně o 41% vyšším počtem prodaných kusů v segmentu užitkového tiskového hardwaru. IPG pokračovala v inovacích a dynamice díky nové platformě ePrint, řešením pro užitou grafiku a dalšími komerčními tiskovými produkty.
— Tržby skupiny Services meziročně vzrostly o 2 % s 15,2% provozní marží. Pro zlepšování dlouhodobé výkonnosti urychluje HP sladění svých aktivit v oblasti služeb s celkovou strategií včetně investic do řešení s větší přidanou hodnotou a na migraci do cloudu.
— Tržby divize Enterprise Servers, Storage and Networking (ESSN) se meziročně zvýšily o 15 % se 13,8% provozní marží. Skupina ESSN má za sebou solidní čtvrtletí, kdy se inovativní produkty HP pro konvergovanou infrastrukturu výrazně prosazovaly v datových centrech. V oblasti cloudu nastartovalo HP silný zájem o úspěšně uvedený HP CloudSystem.
— Tržby skupiny HP Software meziročně vzrostly o 17 % se 20,2% provozní marží. Na růstu tržeb HP Software se podílel zejména silný růst licencí (29 %) a služeb (22 %).
— Obchodní jednotka HP Financial Services meziročně zvýšila své tržby o 17 % s 9,4% provozní marží. K pokračujícímu růstu finančních služeb přispěl především dvouciferný nárůst objemu pronájmů a zkvalitnění aktiv v portfoliu.
Správa aktiv
Společnost HP vygenerovala v druhém čtvrtletí cash flow z aktivit ve výši 4,0 miliardy dolarů. Na konci čtvrtletí měla skladové zásoby v hodnotě 6,8 miliardy dolarů, přičemž objem skladových zásob na počet dnů meziročně vzrostl o den na 26 dnů. Pohledávky ve výši 18,6 miliardy dolarů vzrostly meziročně o 10 dnů na 53 dní. Stav závazků na konci čtvrtletí byl 14,2 miliardy dolarů, což představuje meziroční nárůst o tři dny. Výplata dividend si ve druhém čtvrtletí vyžádala hotovost ve výši 182 miliony dolarů. Dalších 2,7 miliardy dolarů v hotovosti užilo HP k odkupu zhruba 64 milionů kmenových akcií z otevřeného trhu. Na konci čtvrtletí mělo HP k dispozici 12,8 miliardy dolarů v hrubé hotovosti.
Výhled
Revidovaný výhled společnosti HP pro třetí čtvrtletí a celý fiskální rok 2011 odráží očekávaný krátkodobý dopad zemětřesení v Japonsku a souvisejících událostí, přetrvávající slabší tržby spotřebních PC a očekávané menší provozní zisky z prodeje služeb.
Pro třetí čtvrtletí fiskálního roku 2011 očekává HP tržby ve výši zhruba 31,1 až 31,3 miliardy dolarů, GAAP rozředěný zisk na akcii přibližně 0,90 dolaru a non-GAAP rozředěný zisk na akcii zhruba 1,08 dolaru.
Z odhadů non-GAAP rozředěného zisku na akcii za třetí čtvrtletí fiskálního roku 2011 jsou odečteny náklady po zdanění ve výši zhruba 0,18 dolaru na akcii, jež souvisí hlavně s odpisy nakoupených nehmotných aktiv, s náklady na restrukturalizaci a s akvizicemi.
HP očekává, že tržby za celý fiskální rok 2011 se budou pohybovat v rozmezí 129 až 130 miliard dolarů, GAAP rozředěný zisk na akcii dosáhne minimálně 4,27 dolaru a non-GAAP rozředěný zisk na akcii bude činit minimálně 5 dolarů.
Z odhadů non-GAAP rozředěného zisku na akcii za celý fiskální rok 2011 jsou odečteny náklady po zdanění ve výši zhruba 0,73 dolaru na akcii, jež souvisí hlavně s odpisy nakoupených nehmotných aktiv, s náklady na restrukturalizaci a s akvizicemi.
Další informace o čtvrtletních výsledcích společnosti HP včetně podrobné finanční analýzy a prezentace s přehledem finančních výsledků najdete na webu společnosti HP pro vztahy s investory www.hp.com/investor/home.
Záznam konferenčního hovoru společnosti HP k výsledkům za druhé čtvrtletí fiskálního roku 2011 je k dispozici jako zvukový webcast na adrese www.hp.com/investor/2011q2webcast.


| Diskuse | Tiskové zprávy