T-Systems - řešení SAP jako služba

30. 6. 2011 20:12    Rubrika: Tiskové zprávy

T-Systems představuje řešení SAP jako službu

TISKOVÁ ZPRÁVA - v původním znění

- T-Systems Czech Republic podepsal smlouvu se společností SAP ČR
na poskytování systému SAP jako služby
- SAP jako služba – nový obchodní model pro menší a střední firmy
- Unikátní řešení v celé střední a východní Evropě

Společnost T-Systems Czech Republic podepsala novou smlouvu se společností SAP ČR. Tato smlouva přináší nový obchodní model určený pro standardní aplikace a odvětvová řešení SAP, který umožňuje provozovat SAP jako službu (SAP as a Service).

T-Systems, jako jeden z nejvýznamnějších a dlouholetých partnerů SAP, nabízí na trhu flexibilní řešení, které v sobě spojuje přednosti informačního systému SAP s jedinečným obchodním modelem založeným na kombinaci flexibilního poskytování ICT infrastruktury, licencí SAP a implementace. Tyto součásti tvoří kompaktní koncept „solution as a service“. Zákazník nemusí vynakládat počáteční investice a veškeré náklady jsou účtovány flexibilně formou pravidelných měsíčních splátek po předem sjednanou dobu.

Dynamická SAP infrastruktura
Provoz infrastruktury pro SAP řešení jako služba je zajištěn na bázi tzv. cloud computingu. Výpočetní výkon je poskytován na cloud computingové platformě v datovém centru společnosti T-Systems umístěném na území České republiky. Zákazník nemusí investovat do vlastní infrastruktury pro provoz ERP systému a tím je odbourána podstatná část prvotní investice. Služba dynamické SAP infrastruktury navíc umožňuje vysokou variabilitu a flexibilitu. Zákazník má možnost měnit množství odebíraných služeb na základě aktuálních potřeb. Díky dynamickému pojetí je možné v některých případech ušetřit až 40 % nákladů na provoz ICT.

Flexibilní poskytování licencí SAP
Díky unikátní smlouvě mezi společnostmi SAP a T-Systems mají zákazníci možnost využívat licence SAP formou služby. Nejvýznamnější část počáteční investice je tak rozpuštěna do pravidelných měsíčních splátek po předem sjednanou dobu. Zákazník navíc získává možnost velice snadno upravovat počet aktivních uživatelů systému. Ve spojení s dynamickou SAP infrastrukturou mají zákazníci možnost využívat v každém okamžiku jen ty zdroje a licence, které reálně potřebují.

„Nový obchodní model aplikací SAP jako služby otevírá novou dimenzi a přístup k tomuto systému i pro menší a střední firmy, protože se může dodávat v rozsahu vyhovujícím velikosti zákazníka,“ uvedl Marián Bolebruch, obchodní manažer divize Systémová integrace ve společnosti T-Systems. „Naše řešení v sobě kombinuje přednosti dynamické infrastruktury a flexibilního poskytování licencí a implementace. Všechny tyto prvky jsou pak poskytovány jako služba a zákazník tak nemusí vynaložit počáteční, někdy nemalou, investici do zavedení systému SAP ve své firmě,“ dodává Marián Bolebruch.

Společnost T-Systems provozuje a implementuje SAP řešení pro řadu lokálních i mezinárodních zákazníků, a má tudíž celou řadu zkušeností s vývojem a implementací odvětvových řešení, například pro výrobní firmy a zdravotnictví.


| Diskuse | Tiskové zprávy