McDonald's - dohoda se společností Fujitsu

11. 8. 2011 09:05    Rubrika: Tiskové zprávy

Řetězec rychlého občerstvení McDonald’s ve Velké Británii podepsal dohodu se společností Fujitsu na poskytování IT služeb a podporu infrastruktury firmy pro svých 1200 restaurací ve Velké Británii a Irsku. McDonald’s se rozhodl sloučit dříve samostatně prováděné služby do jediné smlouvy se společností Fujitsu. Cílem je snaha zjednodušit dosavadní model IT podpory a zajistit rychlejší a vhodnější správu IT v celém řetězci. Nová smlouva umožní McDonald’s využívat moderní informační technologie a zjednodušit a zrychlit tak celý proces nákupu. Urychlení objednávky občerstvení napomáhá restauracím McDonald\xB4s stát se příjemným prostředím vyhledávaným rodinami s dětmi.

TISKOVÁ ZPRÁVA - v původním znění

V rámci pětiletého kontraktu bude Fujitsu zajišťovat IT podporu restauracím v celé řadě oblastí - od pokladen a objednávek u Mc Drive, přes místo, kde se jídlo připravuje, až po zajištění chodu celého zázemí.

Podnikání McDonald’s se skládá z restaurací provozovaných formou frančízy, kterých je zhruba 60 %. Zbylé restaurace jsou v přímém vlastnictví společnosti McDonald’s. Z důvodu rozdílného vlastnictví je velmi důležité, aby společnost McDonald’s nabídla všem provozovnám a jejich zaměstnancům oficiální, tzn. jednotný, transparentní, pružný a profesionální informační systém.

Úspěch IT projektu od společnosti Fujitsu bude měřen na základě těchto kritérií:

  • Zvýšení spokojenosti zaměstnanců při používání IT systému a zjednodušení jeho obsluhy
  • Snížení celkového počtu dotazování po telefonu
  • Snížení počtu návštěv v místě provozovny díky diagnostikování problému na dálku
  • Flexibilní SLA smlouva (Service Level Agreement) plněna na základě závažnosti problému, například oprava do 4 hodin, 8 hodin, do druhého pracovního dne, do třetího pracovního dne
  • Snížení celkových nákladů na vlastnictví IT zařízení v průběhu celého jeho životního cyklu.

Hlavním požadavkem na Fujitsu je schopnost implementovat strategii „user exchangable parts“, tj. umožnit zaměstnancům provozoven, aby si byli schopni sami opravit případné drobné problémy, aniž by k tomu potřebovali specializovaného technika.

Jon Wolfe, šéf obchodu ve Fujitsu UK & Ireland říká: „Prostředí v provozovnách McDonald’s je velmi rychlé a strhující. McDonald’s je leaderem v oblasti rychlého stravování a naše IT řešení musí odrážet tempo, ve kterém podnik působí. Nároky zákazníků, ale i zaměstnanců, se neustále zvyšují. Z toho důvodu je třeba stále zlepšovat možnosti informačních technologií tak, aby byly požadavky všech zainteresovaných plně uspokojeny. Jedná se například o využívání dotykových obrazovek a bezhotovostního placení – oblasti, v nichž má McDonald’s mnoho zkušeností. Pevně veřím, že spojení Fujitsu s McDonald’s povede k oboustranné spokojenosti, z níž budou profitovat zejména zákazníci rychlého občerstvení.”


| Diskuse | Tiskové zprávy