Red Hat - Vyhýbáme se revoluci

25. 8. 2011 23:53    Rubrika: Tiskové zprávy

S virtualizací přichází potenciál nižších nákladů a lepší produktivity v důsledku menšího počtu fyzických serverů, menší uhlíkové stopy, spotřeby i požadavků na chlazení.

Red Hat - Vyhýbáme se revoluci

TISKOVÁ ZPRÁVA - v původním znění

Vyhýbáme se revoluci: podnikový průvodce přechodu na virtualizaci

Autor: Aram Kananov, produktový marketingový manažer regionu EMEA divize Platform and Cloud ve společnosti Red Hat

S virtualizací přichází potenciál nižších nákladů a lepší produktivity v důsledku menšího počtu fyzických serverů, menší uhlíkové stopy, spotřeby i požadavků na chlazení. Nehledě, zda firma poptává více environmentální přístup nebo zlepšení své image a konkurenceschopnosti, vždy je pro ni virtualizace atraktivním řešením.

Virtualizace umožňuje efektivněji využívat dostupné systémové zdroje prostřednictvím konsolidace aplikací na pouhých pár fyzických serverů. Se změnou poptávky v oblasti infrastruktury datového centra, ale i v reakci na dopravní špičky se fyzické servery, které nejsou momentálně vytížené, automaticky vypnou, což přináší efektivnější a ohleduplnější přístup k využívání zdrojů.

Pro úspěšné nasazení virtualizace si musí firma nejprve ujasnit, čeho chce dosáhnout a rozhodnout se, zda je pro ni tato technologie vhodná. Obecně totiž platí pro kteroukoli organizaci, že zásadní či revoluční změny provází také nejvyšší riziko selhání. Jestliže ale přechod na virtualizaci probíhá postupně krok za krokem, je možné míru úspěšnosti zvýšit.

Přechod na virtuální prostředí

Virtualizace se stává komoditou a podle toho by se s ní mělo také zacházet. S tím, jak trh pomalu dospívá, jsou firmy stále zvědavější a teprve objevují skutečné možnosti virtualizační technologie stejně jako to, co mohou očekávat od jejích prodejců. Odpovědností prodejce je nabídnout nejlépe osvědčené řešení, zatímco organizace by se neměly obávat požadovat odpovědi i na ty nejkomplikovanější otázky.

Určit si, jaké množství pracovní zátěže v organizaci může být ve skutečnosti virtualizováno, je správným výchozím krokem. Zřídkakdy vidíme, aby nějaká organizace ihned migrovala do virtuálního prostředí většinu svých pracovních úloh. Naopak běžnou praxí je začít s méně náročnými úlohami, získat zkušenosti s platformou a poté pomalu virtualizovat i ostatní úlohy, včetně těch kritických.

Organizacím se doporučuje migrovat další úlohy až tehdy, kdy jsou si jisté vhodností platformy a podporou, kterou jim nabízí prodejce.

Je dobré si uvědomit, že virtualizace není žádný samostatný projekt a že její nasazení v organizaci bude mít dopad na všechny její interní procesy. To může zahrnovat změny v zajišťování a řízení změn. V opačném případě by zákazník mohl snadno dospět k závěru, že očekávané benefity virtualizace jako zlepšení flexibility IT, jsou nedosažitelné. Jinými slovy, často největší překážkou pro úspěšné přijetí virtualizace není samotná technologie, ale procesy, které ji obklopují.

Tyto postupy zahrnují zajišťování a řízení změn. Každá aplikace, která je součástí systému, si usurpuje část systémových prostředků, a proto je důležité, aby organizace měla software, který ji umožní mít přehled nad veškerými aplikacemi, které běží v její IT infrastruktuře. Lepší přehled dovoluje administrátorům předpovídat možné konflikty a monitorovat výkon, tak aby kriticky důležité aplikace měly prioritu a dostalo se jim požadované úrovně výkonu.

Skutečné náklady na virtualizaci

Úspora nákladů je pro firmy primárním důvodem, proč migrovat na virtuální prostředí. Jejich snižování při současném zachování či dokonce zlepšení produktivity je modlou každé firemní strategie a virtualizace je nástroj, jak toho dosáhnout. Pochopitelně je nezbytné do virtualizace na počátku investovat, ale tato investice se vám brzy vrátí v podobě úspory nákladů za energie, údržbu, personál i správu. Samotná virtualizační technologie nicméně nevede přímo ke snížení provozních nákladů firmy.

Více environmentální přístup nejen zlepšuje image společnosti, ale sklízí také značné úspory nákladů. Snížením počtu fyzických serverů mohou organizace nejen uspořit za jejich provoz, ale v některých případech také za pronájmy prostor datového centra, ve kterém se tyto servery nacházejí. I ve firmě, která disponuje vlastním datovým centrem, může úspora za energii, chlazení a menší nároky na úložný prostor dosáhnout až 50 %.

Správa virtuálního prostředí je kritická, avšak množství času stráveného údržbou se značně sníží. Administrátoři budou spravovat menší počet fyzických serverů, virtuální systém jim umožní vzdáleně přidávat nové aplikace, zatímco systém stále běží a zároveň jim pomůže omezit nutnost odstávky aplikací.

Jsou má data v bezpečí?

Virtualizace přináší také řadu obav o bezpečnost. S tím, jak organizace migrují do virtuálního prostředí, rozšiřují svou technologickou stopu a množství dostupných dat. V nevirtuálním prostředí může hacker získat přístup jen do jednoho serveru, zatímco ve virtuálním pronikne do každé virtuální instance, které na napadeném serveru běží.

Bezpečnostní rizika může představovat jak personál organizace, tak útočníci třetích stran. S růstem počtu zaměstnanců, kteří si chtějí připojit svá osobní zařízení do firemní sítě, je pro podniky nezbytné, aby zajistily, že přístup k údajům z osobních zařízení nebude zneužíván. Prodejce může pomoci firmě zajistit, aby žádná data nebyla uložena ve stolních počítačích, nýbrž nikdy neopustila virtuální prostředí. V takovém případě mohou zaměstnanci data pouze prohlížet na svých monitorech, ale nebudou je moci zkopírovat nebo exportovat mimo virtuální prostředí. V praxi se jedná o poměrně rozšířený scénář známý jako Virtual Desktop Infrastructure (VDI).

Jednou z cest, jak vyřešit bezpečností rizika je výběr dodavatele, který nabízí zabezpečení pomocí bezpečnostních politik na úrovni jádra operačního systému. Tyto bezpečnostní politiky garantují izolaci mezi virtuálními stroji a mezi každým každým virtuálním strojem a hypervisorem (nástrojem pro řízení virtuálních strojů). Implementace KVM (Kernel-based Virtual Machine) v Linuxu, spolu s SELinuxovou technologií přináší do virtualizačního prostředí tu nejvyšší bezpečnost a může pomoci ochránít systém proti chybám v hypervisoru, které mohou být zneužity k útoku proti jiné virtuální aplikaci nebo celému stroji.

Riziko uzavřeného prodejce

Až příliš dlouhou dobu nabízely prodejci proprietární technologické balíčky s malou nebo vůbec žádnou snahou o kompatibilitu s řešením jiných hráčů na trhu. Bez předem definovaných otevřených standardů se virtualizace může stát matkou všech uzavřených technologií.

Volba technologie otevřených standardů zaměřené na kompatibilitu a přenositelnost je klíčem k tomu, že nebudete vázáni na jednoho prodejce. S využitím flexibility, kterou virtualizace nabízí, mohou organizace rychleji reagovat na své obchodní zájmy a akcelerovat uvedení novinek na trh.

Virtualizace je neodmyslitelnou komponentou prozíravé IT strategie, která je přirozeným mezikrokem ke cloud computingu, jenž umožňuje firmám vzít své stávající virtualizované úlohy a přenést je do cloudového prostředí. Z tohoto důvodu lze virtualizaci chápat i jako přípravu organizací na přechod do cloudu.


| Diskuse | Tiskové zprávy