Meg Whitmanová novou prezidentkou a generální ředitelkou HP

25. 9. 2011 12:51    Rubrika: Tiskové zprávy

Společnost HP oznámila, že její představenstvo jmenovalo novou prezidentkou a výkonnou ředitelkou Meg Whitmanovou. Současně se do pozice výkonného předsedy představenstva přesunul Ray Lane, aby se urychlilo jmenování nezávislého ředitele.

Meg Whitmanová novou prezidentkou a generální ředitelkou HP

TISKOVÁ ZPRÁVA - v původním znění

Novou prezidentkou a generální ředitelkou HP se stává Meg Whitmanová

Ray Lane byl jmenován výkonným předsedou představenstva, Léo Apotheker odstupuje z pozice prezidenta a generálního ředitele

Společnost HP oznámila, že její představenstvo jmenovalo novou prezidentkou a výkonnou ředitelkou Meg Whitmanovou.

Současně se do pozice výkonného předsedy představenstva přesunul Ray Lane, aby se urychlilo jmenování nezávislého ředitele. Tato nově oznámená obsazení nejvyšších postů v HP mají okamžitou platnost a jsou důsledkem rozhodnutí Léa Apothekera odstoupit z pozice prezidenta a generálního ředitele společnosti HP.

„Jsme šťastni, že se vedení HP ujala Meg Whitmanová. Svými zkušenostmi a úspěchy má pro práci v HP ideální předpoklady,“ uvedl Ray Lane. „Nacházíme se v kritickém období a potřebujeme dále posílit svou přední pozici na trhu, abychom mohli úspěšně nasadit naši novou strategie a chopit se příležitostí, které trh nabízí. Meg je technickou vizionářkou a má obrovské zkušenosti s úspěšným nasazováním nových strategií do praxe. Je vysoce komunikativní osobností, která se dokáže senzitivně zaměřit na zákazníky a nechybí jí silné vůdčí schopnosti. Navíc má díky osmiměsíčnímu působení v představenstvu HP velice dobrý přehled o našich produktech a trhu.“

„Jsem velmi poctěna a těším se na výzvy plynoucí z vedení společnosti HP,“ řekla Meg Whitmanová. „Věřím v HP – jeho záležitosti ovlivňují Silicon Valley, Kalifornii, celou Ameriku i svět.“

„Velmi oceňujeme úsilí a služby Léa Apothekera pro společnost HP od jeho loňského jmenování,“ uzavřel jménem celého představenstva HP Ray Lane. „Představenstvo naší společnosti je ale přesvědčeno, že pozice generálního ředitele nyní vyžaduje další schopnosti pro úspěšné naplnění naší strategie. Meg Whitmanová má ideální pracovní a komunikační schopnosti, stejně jako vůdčí potenciál pro lepší vedení a finanční výkonnost společnosti.“


| Diskuse | Tiskové zprávy