Blíží se konce podpory operačního systému Windows XP

2. 10. 2011 12:55    Rubrika: Tiskové zprávy

21 % podniků dává prioritu virtualizaci desktopů a aplikací před upgradem na Windows 7 a 29 % vědomě propojuje své investice do Windows 7 s virtualizací desktopů.

TISKOVÁ ZPRÁVA - v původním znění

ZBÝVÁ 1000 DNŮ DO KONCE PODPORY MICROSOFT XP A FIRMY ČASTĚJI VIRTUALIZUJÍ DESKTOPY

Nová studie upozorňuje na souvislost mezi přechodem na Windows 7 a virtualizací desktopů

Zbývá méně než 1000 dnů do konce podpory operačního systému Windows XP společností Microsoft a organizace po celém světě zrychlují přechod na moderní počítače se systémem Microsoft Windows 7. Společnosti si dobře uvědomují potenciál virtualizace desktopů, což zjednodušuje přechod na nový operační systém, jako je například Windows 7, a usnadňuje rozhodnutí investovat.

Tyto závěry vychází ze studie na téma virtualizace desktopů*, kterou provedla organizace Forrester Consulting jménem společnosti Dimension Data. Průzkumu se zúčastnilo 546 organizací a téměř polovina (46 %) uvedla, že nyní vyvíjí „agresivní úsilí“ při přechodu na Windows 7. Dalších 17 % společností plánuje přechod na Windows 7 v příštím roce.

Přestože 13 % společností dokončilo celopodnikovou migraci, 51 % dotázaných IT manažerů spojuje přechod na Windows 7 s koncem životního cyklu počítačů a nákupem nových strojů. 21 % podniků dává prioritu virtualizaci desktopů a aplikací před upgradem na Windows 7 a 29 % vědomě propojuje své investice do Windows 7 s virtualizací desktopů.

„Průzkum společnosti Forrester ukazuje, že organizace jsou pod tlakem, aby zvládly konec podpory Windows XP. 22 % dotazovaných organizací uvedlo, že nemá v plánu nasazení Windows 7 a dalších 13 % neví, jak dlouho bude jejich nasazení trvat. Většina respondentů potvrdila, že stále ještě podporují Windows XP a Vista (47,3 %, respektive 9,1 %) v porovnání s 31 % organizacemi, které již nasadily Windows 7,“ říká Zbyszek Lugsch, Sales and Solutions Director ze společnosti Dimension Data Czech Republic.

V následujících 2 letech se významně zvýší využití virtualizace desktopů. Windows 7 je ideální příležitost pro organizace zavádět desktopy nové generace, které jsou bezpečnější a efektivnější. Navíc koncovým uživatelům nabízí více funkcí a přívětivější uživatelské rozhraní. Nicméně virtualizace desktopů není zázračný lék, který řeší všechny problémy spojené s desktopy.

„Organizace musí nejdříve dobře pochopit, co je hnacím motorem jejich podnikání, co očekávají a potřebují zaměstnanci a jak přesně funguje systém jejich aplikací. Až potom by měly definovat své plány pro přechod na novou generaci desktopů,“ říká Zbyszek Lugsch, Sales and Solutions Director ze společnosti Dimension Data Czech Republic. „Řada našich klientů řeší složité otázky spojené s aplikacemi. Podle výzkumu jsou hlavní důvody pro virtualizaci desktopů snižování nákladů a zabezpečení, ale 47 % dotázaných také uvedlo, že virtualizace jim pomůže přejít na Windows 7. Proto firmám doporučujeme, ať propojí virtualizaci a své investice do migrace na Windows 7.“

Více informací o průzkumu společnosti Dimension Data na téma virtualizace desktopů najdete na stránce: www.dimensiondata.com/desktopvirtualisation


| Diskuse | Tiskové zprávy