TomTom HD Traffic a dopravní manifest

24. 10. 2011 21:58    Rubrika: Tiskové zprávy

TomTom oznámil svůj záměr snížit dopravní zátěž pro všechny řidiče jako jeden z hlavních cílů svého dopravního manifestu. TomTom nyní nabízí okamžité a nákladově úsporné řešení pomáhající zvládnout těžké dopravní situace - službu HD Traffic.

TomTom na své misi snížit dopravní zátěž pro všechny.

Služba HD Traffic jako jeden z klíčů této mise.

TomTom představuje službu HD Traffic a svůj dopravní manifest v České republice

TomTom, přední světový poskytovatel lokalizačních a navigačních produktů a služeb, oznámil svůj záměr snížit dopravní zátěž pro všechny řidiče jako jeden z hlavních cílů svého dopravního manifestu. Dopravní zácpy negativně dopadají na miliony lidí každý den – na jednotlivce i firmy z hlediska psychologického i ekonomického. TomTom nyní nabízí okamžité a nákladově úsporné řešení pomáhající zvládnout těžké dopravní situace – službu HD Traffic.

Představení služby TomTom HD Traffic v České republice poskytuje řidičům přístup k nejlepší současné navigaci na cestách a zároveň podněcuje uživatele této služby k lépe průjezdné dopravě pro ně samotné i pro řidiče v jejich okolí. Průzkum TomTom naznačuje, že již 10 % řidičů se službou HD Traffic je dostatečně velkou skupinou k vytvoření tzv. „kolektivního účinku“ v reálném čase, který pomáhá zprůjezdnit silnice a zkrátit cestovní časy pro všechny. Je dokázáno, že tento kolektivní účinek sníží dopravní zátěž o 5 % pro všechny řidiče.

TomTom HD Traffic je nejpřesnější službou informující o aktuální situaci na silnicích, která je v současnosti na trhu dostupná. Informace o dopravě pokrývají až 99,9 % silnic ve státech, kde je služba HD Traffic dostupná, nyní včetně České republiky. Informace, které jsou odesílány do osobních navigačních přístrojů, pocházejí přímo od ostatních uživatelů služeb LIVE či TomTom Business Solutions a kromě toho jsou doplněné o data společností třetí strany a historická data technologie IQ Routes. TomTom HD Traffic poskytuje data, která jsou nejen naprosto přesná, ale jsou také nejvíce aktuální – služba nabízí aktualizované informace každé dvě minuty.

„Pro mnoho řidičů se dopravní zácpy staly nevyhnutelnými,“ vysvětluje Andrzej Kasprzyk, viceprezident pro obchod a marketing pro východní Evropu, TomTom. „Myslíme si, že je čas změnit konvenční myšlení prostřednictvím funkčního řešení, které umožňuje snížit dopravní zátěž ve velkém měřítku.“

Dopravní manifest společnosti TomTom uvádí čtyři klíčové oblasti, jejichž cílem je urychlit masové přijetí inteligentních naváděcích systémů. TomTom konstatuje, že bude pokračovat ve spolupráci s jednotlivci, organizacemi a vládou, aby své plány dokázal realizovat v plném rozsahu. Mezi čtyři hlavní závazky uvedené v dopravním manifestu se řadí:

1. Budeme povzbuzovat a inspirovat lidi, aby se podíleli na snižování dopravní zátěže.
2. Zvýšíme dostupnost služby TomTom HD Traffic.
3. Budeme stát v čele nepřetržitého zlepšování provozu a naváděcích technologií.
4. Propojíme hlavní zainteresované strany, aby sdílely své nápady na dopravu a řídily klíčové kroky k jejich uskutečnění.

“Víme, že dopravní zácpy nikdy zcela nezmizí, ale již dnes můžeme udělat něco významného, abychom je alespoň omezili,“ dodává Andrzej Kasprzyk. „Zahajujeme tuto misi, protože víme, jak přelstít provoz a i miliony řidičů po celém světě cítí, že takové řešení existuje. Opravdu věříme, že TomTom sehraje roli při snižování dopravní zátěže ve světě.“

TomTom se zavázal přinášet svůj dopravní manifest do různých světových zemí a regionů, mimo jiné do vybraných zemí Evropy a USA, kde již byl oficiálně představen. Nyní nadešel čas na Českou republiku, kde je právě teď k dostání nová řada automobilových navigací založená na technologii TomTom HD Traffic: GO LIVE 820, GO LIVE 825 a GO LIVE 1005.


| Diskuse | Tiskové zprávy