Fujitsu ETERNUS DX8700 S2 - flexibilní datový sejf

20. 12. 2011 18:34    Rubrika: Tiskové zprávy

Společnost Fujitsu rozšiřuje svou modulární technologii i do segmentu špičkových diskových úložišť dat a svým zákazníkům tak nabízí možnost začínat s malými systémy a ty posléze na základě nových požadavků rozšiřovat.

Fujitsu ETERNUS DX8700 S2 - flexibilní datový sejf

Díky nové generaci systémů ETERNUS DX již nejsou podniky nuceny přesně předpovídat své budoucí potřeby na datová úložiště a při rozhodování, který ze špičkových modelů by si měly pořídit, tak nejsou závislé na fixním rozsahu kapacity dat.

„Dříve podniky často platily nemalé prostředky za špatnou volbu. Buď nadhodnotily budoucí požadavky a pořídily naddimenzovaný nákladný systému anebo je podcenily a byly nuceny přecházet na vyšší systém. ETERNUS DX8700 S2 tato pravidla mění, neboť přechází z monolitické architektury na architekturu modulární, kdy zaručuje úrovně spolehlivosti kritického významu i výkonnosti vyžadované podniky. Výsledkem je, že se zákazník může vyhnout problémům způsobeným neplánovanou změnou a zároveň snížit počáteční investice,“ říká Petr Frýdl, produktový manažer společnosti Fujitsu Technology Solutions.

Svojí poslední generací systému pro podnikové ukládání dat na disk ETERNUS DX Enterprise Disk Storage se Fujitsu zaměřuje na problém řízení růstu ukládaných dat podniku. Jedná se o modulární architekturu, která může být pružně rozšiřována, aby splňovala stále se měnící podnikové požadavky. Nový systém ETERNUS DX8700 S2 je vytvořen pro prostředí s vícenásobnými otevřenými systémy a vizualizovanými infrastrukturami. Systém navíc upřednostňuje spolehlivost kritické úrovně a výkonnost bez nutných počátečních investic.

Koncepce „flexibilního datového sejfu“ znamená, že zákazníci mohou minimalizovat počáteční náklady tím, že začnou se systémem, který obsahuje jen dva moduly s řadičem a čtyři diskové přílohy, a ten pak dle požadavků rozšířit až na osm modulů s řadičem a 3 072 diskových mechanik. Každý modul ETERNUS DX S2 má nový, minimalizovaný faktor vysoké hustoty, který se vejde do standardní 19palcové skříně datového centra.

Model transparentní licence umožňuje zákazníkům společnosti Fujitsu přesně odhadovat a řídit náklady tak, jak rostou a dovoluje jim dělat čas od času změny, aniž by se dotknuli prahů zvýšení cen, které vyžaduje pořízení dalších neplánovaných licencí, pro něž už často nejsou rozpočtovány žádné prostředky. Licence na software ETERNUS DX mají pevnou cenu, vycházející z počtu použitých řadičů místo mnohem běžnějších kapacit dat.

Mezi nové funkcionality systémů ETERNUS DX8700 S2 patří koncepce pružného řízení dat umožňující vyšší úroveň automatizace pro vrstvení ukládání, a to včetně podpory různých typů disků a kapacit, které zajišťuje optimální úroveň služby v dynamických a rychle se měnících prostředích. Propustnosti dat jsou nyní 300x rychlejší a společnost Fujitsu certifikovala více připojitelných host systémů. Funkcionality pro ochranu dat jsou navíc rozšířeny zavedením samošifrovacích diskových mechanik.

Systém ETERNUS DX8700 S2 se objeví na českém a slovenském trhu k dispozici na začátku roku 2012. Ceny se budou lišit dle konfigurace.


| Diskuse | Tiskové zprávy