HP oznamilo hospodářské výsledky za první čtvrtletí fiskálního roku 2012

4. 3. 2012 00:38    Rubrika: Tiskové zprávy

Společnost HP oznámila finanční výsledky dosažené v prvním čtvrtletí fiskálního roku 2012, které skončilo 31. ledna 2012. Čisté tržby za toto čtvrtletí dosáhly výše 30 miliard dolarů, což představuje 7% meziroční pokles, resp. 8% pokles při zohlednění účinků změn měnových kurzů.

- Rozředěný zisk na akcii podle principů non-GAAP v hodnotě 0,92 dolaru za první čtvrtletí fiskálního roku 2012 meziročně klesl o 32 %, znamená však navýšení oproti původnímu odhadu v rozmezí 0,83 až 0,86 dolaru za akcii

- Rozředěný zisk na akcii podle principů GAAP v hodnotě 0,73 dolaru za první čtvrtletí fiskálního roku 2012 meziročně klesl o 38 %, dosažená hodnota však představuje navýšení oproti původnímu odhadu 0,61 až 0,64 dolaru za akcii

- Čisté tržby v prvním čtvrtletí fiskálního roku 2012 dosáhly výše 30,0 miliardy dolarů, což představuje 7% pokles oproti výsledkům ze stejného období fiskálního roku 2011

- Akcionářům HP byla vyplacena miliarda dolarů formou dividend a zpětného odkoupení podílů

Rozředěný zisk na akcii podle principů GAAP činil v prvním čtvrtletí 0,73 dolaru, což představuje 38% pokles oproti stejnému období předcházejícího fiskálního roku. Non-GAAP rozředěný zisk na akcii dosáhl výše 0,92 dolaru, což znamená 32% meziroční pokles. Non-GAAP finanční výsledky za první čtvrtletí fiskálního roku 2012 nezahrnují náklady po zdanění ve výši 364 milionů dolarů, tedy 0,19 dolaru na akcii, které souvisí zejména s odpisy nakoupených nehmotných aktiv, náklady na restrukturalizaci a náklady spojenými s akvizicemi.

„V prvním čtvrtletí jsme splnili odhad avizovaný v předchozím kvartálu a nadále se zaměřujeme na dlouhodobé zhodnocení investic,“ řekla Meg Whitmanová, prezidentka a generální ředitelka společnosti HP. „Provádíme všechny kroky potřebné k tomu, abychom dále vylepšili jednotlivé provozní procesy, zvýšili efektivitu a využili nových tržních příležitostí pro potvrzení vedoucího postavení HP v pozici celosvětového technologického lídra.“

Výsledky jednotlivých regionů

V Severní a Jižní Americe dosáhly v prvním čtvrtletí fiskálního roku 2012 tržby výše 13,2 miliardy dolarů, což představuje 9% meziroční pokles, resp. 8% meziroční pokles po započtení účinků změn měnových kurzů. V Evropě, na Blízkém východě a v Africe činily tržby 11,7 miliardy dolarů, což představuje 4% meziroční pokles, resp. 5% meziroční pokles po započtení účinků změn měnových kurzů. V oblasti Asie a Tichomoří dosáhly tržby 5,2 miliardy dolarů, což představuje 10% meziroční pokles, resp. 12% meziroční pokles po započtení účinků změn měnových kurzů.

Tržby mimo USA tvořily v prvním čtvrtletí 66 % celkových příjmů společnosti HP. Tržby v zemích BRIC (Brazílie, Rusko, Indie a Čína) dosáhly 3,1 miliardy dolarů, tj. 13% poklesu při meziročním srovnání, a tvořily 10 % celkových příjmů společnosti HP.

Tržby HP v oblasti komerčních klientů meziročně poklesly o 4 %, u spotřebních klientů, společně s PSG a IPG, se meziročně snížily o 23 %.

Výsledky jednotlivých obchodních divizí

- Tržby divize Personal Systems Group (PSG) meziročně klesly o 15 % při 5,2% provozní marži. Na trhu komerčních klientů došlo k 7% poklesu tržeb, v oblasti spotřebních klientů k 25% snížení tržeb, v rámci sekce Workstations zůstaly výsledky stejné. Celkové prodeje se snížily o 18 % při 19% poklesu v oblasti desktopů a 18% poklesu prodeje notebooků.

- Tržby divize Services dosáhly 8,6 miliardy dolarů a meziročně se zvýšily o 1 % při 10,5% provozní marži. Tržby obchodní jednotky Technology Services vzrostly o 2 % stejně jako tržby obchodní jednotky IT Outsourcing, tržby obchodní jednotky Application and Business Services pak zůstaly stejné.

- Tržby divize Imaging and Printing Group (IPG) meziročně poklesly o 7 % při 12,2% provozní marži. Segment komerčních klientů meziročně poklesl o 5 % při 10% poklesu počtu prodaných tiskáren. Tržby v oblasti spotřebních tiskáren zaznamenaly 15% pokles při 15% snížení počtu prodaných tiskáren.

- Tržby divize Enterprise Servers, Storage and Networking (ESSN) se meziročně snížily o 10 % při 11,2% provozní marži. Obchodní jednotka Networking udržela tržby na stejné úrovni, obchodní jednotka Industry Standard Servers snížila tržby o 11 %, Business Critical Systems o 27 % a Storage o 6 %.

- Tržby divize Software se meziročně zvýšily o 30 % při 17,1% provozní marži, včetně výsledků divize Autonomy. Na nárůstu tržeb HP Software se podílel zejména silný růst prodeje licencí (zvýšení prodeje o 12 %), podpory (nárůst o 22 %) a služeb (růst o 108 %).

- Divize HP Financial Services meziročně zvýšila své tržby o 15 %, zejména díky 8% zvýšení čisté hodnoty portfolia a vyrovnaného objemu financování. Provozní marže činila 9,6 %.

Správa aktiv

HP vygenerovalo v prvním čtvrtletí cash flow z aktivit ve výši 1,2 miliardy dolarů. Na konci čtvrtletí drželo skladové zásoby v hodnotě 7,3 miliardy dolarů, objem skladových zásob na počet dnů se meziročně zvýšil o 3 dny na hodnotu 28 dnů.

Pohledávky ve výši 15,9 miliardy dolarů meziročně poklesly o 2 dny na 48 dnů. Stav závazků na konci čtvrtletí činil 12,4 miliardy dolarů, což značí meziroční pokles o 2 dny při 48 dnech. Výplata dividend HP při ceně 0,12 dolaru na akcii si v prvním čtvrtletí vyžádala hotovost ve výši 244 milionů dolarů. Dalších 780 milionů dolarů v hotovosti použilo HP k odkupu přibližně 29 milionů kmenových akcií z otevřeného trhu. Na konci prvního čtvrtletí mělo HP k dispozici 8,2 miliardy dolarů v hrubé hotovosti.

Výhled

Pro druhé čtvrtletí fiskálního roku 2012 očekává HP non-GAAP rozředěný zisk na akcii zhruba 0,88 až 0,91 dolaru a GAAP rozředěný zisk na akcii přibližně 0,68 až 0,71 dolaru.

Z odhadů non-GAAP rozředěného zisku na akcii pro druhé čtvrtletí fiskálního roku 2012 jsou odečteny náklady po zdanění ve výši zhruba 0,20 dolaru na akcii, které souvisí především s odpisy zakoupených nehmotných aktiv, náklady na celkovou restrukturalizaci společnosti HP a poplatky plynoucími ze strategických akvizic.

Fiskální rok 2012 by měl podle odhadů HP vynést non-GAAP rozředěný zisk na akcii ve výši alespoň 4 dolary a GAAP rozředěný zisk na akcii ve výši zhruba 3,2 dolaru.

Z odhadů non-GAAP rozředěného zisku na akcii za celý fiskální rok 2012 jsou odečteny náklady po zdanění ve výši zhruba 0,8 dolaru na akcii, jež souvisí zejména s odpisy zakoupených nehmotných aktiv, náklady na celkovou restrukturalizaci a strategickými akvizicemi.

V rámci finanční rekapitulace za celý rok 2012 přijala společnost HP několik organizačních opatření platných od prvního čtvrtletí fiskálního roku 2012. Kvůli poskytnutí lepšího přehledu a srovnání promítla společnost HP tyto změny již do dřívějších období. Mezi tyto úpravy patří například změny ve vykazování příjmů uvnitř a mezi jednotlivými obchodními jednotkami či nové finanční zprávy. Tyto změny nijak neovlivňují dříve oznámené hodnoty konsolidovaných čistých výnosů společnosti HP, provozních zisků, čistých zisků nebo zisků na jednu akcii. S ohledem na tyto změny HP dodatečně vydalo upravené verze čtvrtletních a ročních souhrnů o dosažených finančních výsledcích celé společnosti, dílčích obchodních jednotek a jejich výkazy příjmů pro fiskální roky 2010 a 2011, které jsou k dispozici na webových stránkách společnosti HP pro vztahy s investory www.hp.com/investor/home.

Další informace o dosažených výsledcích společnosti HP za první čtvrtletí fiskálního roku 2021 včetně podrobné finanční analýzy a shrnutí dílčích výsledků najdete na webových stránkách společnosti HP pro vztahy s investory www.hp.com/investor/home.

Záznam konferenčního hovoru společnosti HP k hospodářským výsledkům za první čtvrtletí fiskálního roku 2012 je k dispozici jako zvukový webcast na adrese www.hp.com/investor/2012Q1webcast.


| Diskuse | Tiskové zprávy