Intel investuje přes 40 milionů dolarů do univerzitních center

20. 6. 2012 06:52    Rubrika: Tiskové zprávy

Společnost Intel oznámila, že v příštích pěti letech investuje více než 40 milionů amerických dolarů do celosvětové sítě univerzitních center pojmenované Intel Collaborative Research Institutes (ICRI). Tento program je postaven na podobném úspěšném programu, který běží ve Spojených státech pod názvem Vědecká a technologická střediska Intelu (Intel Science and Technology Centers, ISTC) a svede dohromady odborníky z akademické sféry i průmyslu. Ti budou společně zkoumat novou generaci technologií, které možná v budoucnu významně ovlivní životy mnohých lidí.

Intel investuje přes 40 milionů dolarů do univerzitních center

„Nový program je podtržením našich snah podpořit spolupráci s univerzitami, usilovat o globální inovaci v klíčových oblastech a řešit některé z nejpalčivějších problémů dneška,” říká technologický ředitel společnosti Intel Justin Rattner, jenž zároveň dodává: „Vytvoříme kolem Intelu interdisciplinární komunitu, propojíme studenty i akademické výzkumné pracovníky z celého světa a budeme usilovat o dosažení skvělých výsledků v jedněch z nejobtížnějších oblastí současné technologie.”

Tři ICRI centra budou úzce spolupracovat s komunitami kolem svých univerzit i s akademickými pracovišti, která se účastní programu ISTC, což významně posílí globální výzkumnou síť Intelu. Vedle toho byla do programu ICRI zařazena dvě dříve vytvořená centra: Institut pro vizuální výpočetní techniku (Sárská univerzita) a Středisko pro kontextové výpočetní operace (Tchaj-wan).

Každý institut bude mít své konkrétní zaměření, nicméně všechny budou podporovány v tom, aby do svého výzkumu začlenily konkrétní prostředí svého regionu a oblasti výzkumu. Tři nové ICRI střediska jsou tato:

  • Centrum pro udržitelná a propojená města, Velká Británie. Společný projekt Intelu, Imperial College a University College London se zaměřuje na sociální, ekonomické a environmentální problémy života ve městě, které chce řešit s pomocí výpočetní techniky. Výzkumní pracovníci budou zkoumat technologie, které prostřednictvím dat získaných v reálném čase od uživatelů a z městské infrastruktury zvýší adaptibilitu města, přičemž vyvíjené technologie budou testovány na příkladu Londýna. Například tak pomocí platformy v režimu cloud budou moci řídící pracovníci městských odborů optimalizovat infrastrukturu v případě extrémního počasí a budou moci efektivně odhadovat dopad tohoto počasí na rozvody vody a energií. Zároveň bude možné prakticky okamžitě informovat občany prostřednictvím digitálních návěstí a mobilních aplikací.
  • Centrum pro IT bezpečnost, Německo. V tomto centru bude Intel spolupracovat s technickou univerzitou v Darmstadtu a společně budou hledat způsob, jak výrazně zvýšit důvěryhodnost mobilních a integrovaných aplikací a ekosystémů. Centrum se například zaměří na vývoj komunikačního zařízení pro automobily, které přispěje k vyšší bezpečnosti řidičů, bude vyvíjet nové přístupy k zabezpečenému mobilnímu nakupování a usilovat o lepší pochopení soukromí a jeho ochrany. Výzkum se bude zaměřovat na potřeby budoucích uživatelů a bude vyvíjet software i hardware, jež umožní vznik robustních systémů.
  • Centrum pro počítačovou inteligenci, Izrael. Ve spolupráci s Technickým institutem v Haifě a Hebrejskou univerzitou v Jeruzalémě bude ICR zkoumat způsoby, jak by počítačové systémy mohly zvýšit lidské schopnosti v široké škále složitých úkolů, například vývojem čidel, která by průběžně kontrolovala tělo svého nositele a odesílala data k dalšímu zpracování. Systém by tak mohl průběžně monitorovat lidské funkce od mozku přes srdce, krev až po oči a tato data budou pak odesílána na vzdálený server, který je bude moci kombinovat s dalšími daty, jako jsou údaje o počasí, případně údaje z minulosti a bude moci včas a předem varovat před potenciálními obtížemi.

„Společnost Intel si uvědomuje, že celé počítačové odvětví je hnáno vpřed aktivitami mnoha lidí, kteří se na vývoji podílejí,” říká ředitel oddělení pro spolupráci s univerzitami Chris Ramming. „Doufáme, že budeme moci program dále rozšířit a zahrnout do něj další firmy i státní organizace a že najdeme způsob jak urychlit vývoj a přijímání nových technologií.“


| Diskuse | Tiskové zprávy