Interaktivní projektory Acer zapojují studenty do výuky

20. 6. 2012 06:58    Rubrika: Tiskové zprávy

Podle nové zprávy zveřejněné organizací European Schoolnet umožňují interaktivní projektory učitelům zapojit studenty daleko více do výuky. Zpráva hodnotí využití interaktivního projektoru Acer DLP ve třídě a uvádí zásady pro volbu nejlepších postupů pro školy i komerční uživatele v celé Evropě.

Interaktivní projektory Acer zapojují studenty do výuky

Do studie se zapojilo šest zemí a dvanáct středních škol, z nichž každá obdržela dva interaktivní projektory Acer DLP. “Interaktivní projektor umožňuje učitelům nacházet nové způsoby vzdělávání a výuky, vypracovat vlastní interaktivní zdroje a zapojit studenty aktivně do výuky”, prohlásila Diana Bannister, ředitelka pro vývoj vzdělávacích technologií na Universitě Wolverhampton, pověřená řízením skupiny, která zpracovala hodnotící zprávu.

Interaktivní projektor DLP Acer může promítat na běžné projekční plochy, bílé tabule či přímo na zeď. Nevyžaduje speciální zobrazovací plochu a učitelé mohou využívat k interaktivní výuce libovolnou plochu ve třídě.

"Zavedení technologií do školního prostředí může podpořit vznik nového druhu spolupráce mezi učiteli a studenty,” řekl Federico Carozzi, Acer EMEA Educational Business Manager. “Konečným cílem je využít techniku ve prospěch všech studentů.”

Hlavní poznatky zprávy, která byla vypracována na základě návštěvy všech zúčastněných zemí, ukazují, jak jednotlivé země řeší stejné problémy se zaváděním nových výukových technologií do třídy. "Projektor lze používat s různým nastavením a dosahuje neobyčejně vysoké univerzálnosti při výuce mnoha předmětů. Školy a učitelé však musí převzít odpovědnost za efektivní vzdělávání a výuku - jen tak lze zajistit, že pedagogika bude řídit techniku," prohlásila Diana Bannister.

Celou zprávu je možné si stáhnout z webových stránek na adrese http://1to1.eun.org/web/acer/projector-study. Webové stránky "Pedagogika 1:1 pro školy" představují iniciativu skupiny Acer a organizace European Schoolnet zaměřenou na nabídku zdrojů všem učitelům, kteří se zabývají pedagogikou 1:1.


| Diskuse | Tiskové zprávy