HP hospodářské výsledky za druhé čtvrtletí fiskálního roku 2012

20. 6. 2012 06:19    Rubrika: Tiskové zprávy

Společnost HP oznámila finanční výsledky za druhé čtvrtletí fiskálního roku 2012, které skončilo 30. dubna 2012. Během tohoto období dosáhly čisté tržby HP hodnoty 30,7 miliardy dolarů, což představuje 3% pokles oproti výsledkům za stejné období loňského roku při současném zohlednění účinků změn měnových kurzů.

Rozředěný zisk na akcii podle principů GAAP činil 0,80 dolaru, což představuje 24% pokles oproti stejnému období předchozího roku. Non-GAAP rozředěný zisk na akcii dosáhl 0,98 dolaru, což odpovídá 21% meziročnímu poklesu. Non-GAAP finanční výsledky za druhé čtvrtletí fiskálního roku 2012 nezahrnují náklady po zdanění ve výši zhruba 356 milionů dolarů, tedy 0,18 dolaru na akcii, které souvisí hlavně s odpisy nakoupených nehmotných aktiv, náklady na restrukturalizaci a výdaji spojenými s akvizicemi.

„Úspěšně pokračujeme v naší víceleté strategii, jejímž cílem je zjednodušení a zefektivnění společnosti HP, aby byla nejlepší volbou pro zákazníky, zaměstnance i akcionáře,“ řekla Meg Whitmanová, prezidentka a generální ředitelka společnosti HP. „Toto čtvrtletí jsme dosáhli lepších výsledků oproti odhadům na konci předchozího fiskálního kvartálu a obchodní strategii plníme mírně nad plán, avšak stále máme před sebou velké množství práce.“

Výsledky jednotlivých obchodních divizí

  • Tržby divize Personal Systems Group (PSG) dosáhly v meziročním srovnání stejné hodnoty při 5,5% provozní marži. Příjmy v rámci komerčního segmentu se zvýšily o 3 %, v oblasti spotřebních klientů klesly o 4 % a tržby z prodeje pracovních stanic se v meziročním srovnání snížily o 1 %. Prodeje desktopů vzrostly o 5 %, u notebooků se snížily o 6 % a celkový počet všech prodaných jednotek poklesl o 1 %.
  • Tržby skupiny Services meziročně poklesly o 1 % při 11,3% provozní marží. Tržby obchodní jednotky Technology Services byly v meziročním srovnání stejné, tržby Application a Business Services se zvýšily o 1 % a tržby IT Outsourcingu meziročně poklesly o 3 %.
  • Tržby obchodní jednotky Imaging and Printing Group (IPG) zaznamenaly meziroční pokles o 10 % při 13,2% provozní marží. V segmentu komerčního hardwaru došlo ke 4% meziročnímu poklesu a 7% poklesu prodaných kusů tiskáren. V segmentu spotřebního hardwaru došlo k 15% meziročnímu poklesu a 13% snížení počtu prodaných kusů tiskáren.
  • Tržby divize Enterprise Servers, Storage and Networking (ESSN) meziročně klesly o 6 % při 11,2% provozní marží. Tržby divize Networking se v meziročním srovnání zvýšily o 2 %, u divize Industry Standard Servers poklesly o 6 %, v případě obchodní jednotky Business Critical Systems se snížily o 23 % a v oblasti Storage tržby vzrostly o 1 %.
  • Obchodní jednotka HP Financial Services meziročně zvýšila své tržby o 9 %, k čemuž přispěl zejména 4% nárůst v čistých aktivech a 5% zvýšení objemu financování. Provozní marže činila 9,9 %.
  • Tržby divize Software meziročně vzrostly o 22 % při 17,7% provozní marží, včetně výsledků Autonomy. Na růstu tržeb HP Software se podílel zejména 7% nárůst prodeje licencí, 17% růst v oblasti podpory a 72% zvýšení poskytovaných služeb. Autonomy zaznamenalo znatelný pokles v objemu licencí.

Pro další zvýšení výkonnosti obchodní jednotky Autonomy se do jejího vedení přesune Bill Veghte, stávající ředitel pro strategii a výkonný vicepresident HP Software. Bill Veghte je zkušeným softwarovým lídrem, který pomůže nastavit nejvhodnější procesy pro naplnění dalších očekávání vložených do akvizice Autonomy. Mike Lynch, zakladatel společnosti Autonomy a výkonný vicepresident HP Information Management společnost HP opustí po uplynutí přechodného období. Pozice na trhu a konkurenceschopnost Autonomy je velmi silná, zejména v oblasti cloudových řešení.

Správa aktiv

Společnost HP vygenerovala v druhém čtvrtletí fiskálního roku 2012 cash flow z aktivit ve výši 2,5 miliardy dolarů. Na konci čtvrtletí měla skladové zásoby v hodnotě 7,3 miliardy dolarů, přičemž objem skladových zásob na počet dnů meziročně vzrostl o dva dny na 28 dnů. Pohledávky ve výši 16,6 miliardy dolarů klesly meziročně o 4 dny na 49 dní. Stav závazků na konci čtvrtletí činil 12,9 miliardy dolarů, což představuje meziroční pokles o 5 dnů na 49 dnů. Výplata dividend ve výši 0,12 dolaru za akcii si ve druhém čtvrtletí vyžádala hotovost ve výši 251 milion dolarů. Dalších 350 milionů dolarů v hotovosti použilo HP k odkupu přibližně 13 milionů kmenových akcií z otevřeného trhu. Na konci čtvrtletí mělo HP k dispozici 8,7 miliardy dolarů v hrubé hotovosti.

Výhled

V kombinaci s restrukturalizačními kroky popsanými v samostatné tiskové zprávě (www8.hp.com/us/en/hp-news/press-release.html?id=1247078) očekává společnost HP připsání přibližně 1,7 miliardy dolarů ve fiskálním roce 2012 před zdaněním, které bude zahrnuto v GAAP finančních informacích pro tento období. HP očekává, že podíl z této částky ve výši zhruba 1,0 miliardy dolarů před zdanění bude získán již během třetího fiskálního čtvrtletí. Částka spojená s restrukturalizací je odhadována přibližně na 400 milionů dolarů pro celý fiskální rok 2012. Do fiskálního roku 2014 očekává HP další dodatečné příjmy ve výši zhruba 1,8 miliardy dolarů před zdaněním, které budou zahrnuty v GAAP finančních výsledcích pro odpovídající období.

V květnu roku 2012 se společnost HP rozhodla změnit strategii v oblasti PC. Výsledkem je vytvoření analýzy pro určení současné hodnoty obchodní značky Compaq, kterou HP koupilo v roce 2002. Na základě předběžných výsledků této analýzy očekává společnost HP dodatečné příjmy ve výši přibližně 1,2 miliardy dolarů, které budou zahrnuty v GAAP finančních výsledcích pro třetí fiskální čtvrtletí. Tato operace si nevyžádá žádnou hotovost.

Pro třetí čtvrtletí fiskálního roku 2012 společnost HP odhaduje non-GAAP rozředěný zisk na akcii v rozmezí 0,94 až 0,97 dolaru a GAAP rozředěný zisk na akcii v intervalu 0,00 až 0,03 dolaru.

Z odhadů non-GAAP rozředěného zisku na akcii za třetí čtvrtletí fiskálního roku 2012 jsou odečteny náklady po zdanění ve výši zhruba 0,94 dolaru na akcii, jež souvisí zejména s odpisy zakoupených nehmotných aktiv, náklady na restrukturalizaci a akvizicemi.

HP očekává, že za celý fiskální rok 2012 se bude non-GAAP rozředěný zisk na akcii pohybovat v intervalu 4,05 až 4,10 dolaru a GAAP rozředěný zisk na akcii v rozmezí 2,25 až 2,30 dolaru.

Z odhadů non-GAAP rozředěného zisku na akcii za celý fiskální rok 2012 jsou odečteny náklady po zdanění ve výši zhruba 1,80 dolaru na akcii, jež souvisí převážně s odpisy zakoupených nehmotných aktiv, náklady na restrukturalizaci a akvizicemi.

Další informace o čtvrtletních hospodářských výsledcích společnosti HP včetně podrobné finanční analýzy a prezentace s přehledem finančních výsledků najdete na webu společnosti HP pro vztahy s investory www.hp.com/investor/home.

Záznam konferenčního hovoru společnosti HP k finančním výsledkům za druhé čtvrtletí fiskálního roku 2012 je k dispozici jako zvukový webcast na adrese www.hp.com/investor/2012q2webcast.


| Diskuse | Tiskové zprávy