HP urychluje nasazení cloudových aplikací z měsíců na pouhé minuty

20. 6. 2012 22:00    Rubrika: Tiskové zprávy

Společnost HP představila nová řešení, která v náročném podnikovém prostředí s rozsáhlou IT infrastrukturou nabízí zjednodušené nasazení aplikací a definování různorodých bezpečnostních pravidel pro sítě i uživatele. Odstraňují nutnost manuální konfigurace a umožňují zařadit nové aplikace do stávajícího IT prostředí již během několika minut.

Na vývoji řešení pokrývajících aplikační i síťové bezpečnostní politiky HP dlouhodobě spolupracuje se společností F5, lídrem v oblasti síťového prostředí optimalizovaného pro aplikace (Application Delivery Networking, ADN) a bezpečnostní architektury. Společně vyvinutá nová řešení nyní nabízejí ucelenou správu sítě prostřednictvím nástroje HP Intelligent Management Center a přinášejí zákazníkům rychlost i přizpůsobivost potřebnou k přechodu do cloudového provozu.

Nová řešení kombinují to nejlepší z technologie HP Virtual Application Networks, která virtualizuje síťové prostředky a automatizuje procesy zajišťující jejich konfiguraci, a z technologie F5 ADN, jež se stará o to samé u jednotlivých aplikací.

„Tradiční sítě jsou příliš statické, nepřizpůsobivé a vyžadují velké množství manuálních úprav, aby zvládly bezpečně doručovat cloudové aplikace a služby uživatelům,“ řekl Joe Skorupa, vicepresident a přední analytik společnosti Gartner. „Díky automatizaci správy sítě a pokročilejšímu uplatnění bezpečnostních politik u síťových aplikací mohou organizace značně urychlit nasazení aplikací a přitom podstatně snížit riziko potenciálních chyb způsobených ruční konfigurací.“

Zprovoznění aplikací v tradičním datovém centru vyžaduje měsíce ruční konfigurace jednotlivých systémů napříč různými vrstvami síťové infrastruktury. Další týdny si pak vyžádá „doprovodná“ konfigurace souvisejících provozních detailů, kam patří například úpravy uživatelských profilů pro firemní i uživatelská zařízení, která pracují v prostředí dané podnikové sítě. Typická podniková síť obsluhující datové centrum může vyžadovat více než 250 000 ručně vložených příkazů pro adaptaci nejrůznějších pravidel a více než 100 000 konfiguračních kroků pro jednotlivé aplikace, což je časově velmi náročný a na selhání lidského faktoru vysoce náchylný proces.

S tím, jak se organizace napříč všemi průmyslovými odvětvími stále více přiklánějí na stranu cloudových technologií a dalších dynamických výpočetních prostředí, ztrácí manuální konfigurace a nastavení aplikací stále více smysl i význam.(1)

„IT prostředí potřebuje držet krok s rychlostí vývoje dané organizace, ovšem kvůli tradičním aplikacím a omezeným nastavením sítě i uživatelských práv je velmi obtížné tento trend dlouhodobě udržovat,“ řekla Bethany Mayer, senior vicepresidentka a generální ředitelka divize HP Networking. „Díky HP Virtual Application Networks a naší spolupráci s F5 budou moci zákazníci virtualizovat a automatizovat konfigurační procesy v rámci celého IT prostředí – od jednotlivých aplikací a uživatelů až po komplexní síťovou konfiguraci – podle detailních individuálních pravidel a uvést aplikace do reálného provozu, tedy zpřístupnit je jednotlivým uživatelům, již za několik minut, nikoli během dosud obvyklých týdnů až měsíců.“

Síťová evoluce díky HP Virtual Application Networks a F5 ADN

Řešení HP Virtual Application Networks poskytuje organizacím ucelený přehled o jejich síti a umožňuje jim transformovat zastaralou fyzickou síťovou strukturu na programovatelnou a vysoce flexibilní virtualizovanou síť, kterou lze snadno přizpůsobit klíčovým aplikacím.

Nástroj HP Virtual Application Networks, který spadá do portfolia HP konvergované infrastruktury, se dokáže spojit s inteligentními prvky integrovanými přímo v serverech, datových úložištích a síťových prvcích a automatizovat přidělování či konfiguraci jednotlivých pracovních úloh při současné optimalizaci výkonu. HP Virtual Application Networks také aktivně využívá jednotlivé součásti technologií Software Defined Networking (SDN), které pomáhají zrychlenému nasazení a správě aplikací.

Mezi konfigurovatelné SDN technologie patří např. nedávno uvedená OpenFlow, dostupná ve vybraných síťových přepínačích HP; představuje perspektivní síťovou virtualizační technologii pro flexibilní, pokročilou kontrolu a snazší konfiguraci i správu síťových zařízení podle vysoce specifických požadavků uživatelů. Díky OpenFlow může HP Virtual Application Networks pracovat se šablonami a nabídnout zákazníkům typické modely pro poskytování služeb či nástroje pro automatickou konfiguraci sítě.

HP Virtual Application Networks zároveň představuje strategii, jejímž cílem je nahradit rozhraní příkazové řádky (CLI), která se používá v prostředí starších sítí k ručním zápisům jednotlivých příkazů pro konfiguraci sítě. Na rozdíl od jiných řešení pro správu sítě dokáže HP Virtual Application Networks pracovat s fyzickými i virtualizovanými prostředími v jediném systému a podstatně tak zrychlit a zjednodušit kontrolu nad síťovou infrastrukturou.

Řešení F5 ADN nabízí zákazníkům pokročilou správu procesů zajišťujících poskytování a bezpečnost aplikací napříč celou jejich IT infrastrukturou. Mohou tak snadno škálovat a přizpůsobovat aplikace obchodním požadavkům podle aktuálních potřeb, zároveň je zajištěna i maximální bezpečnost, rychlost a dostupnost aplikací. Nástroje F5 ADN vytvářejí dynamickou infrastrukturu, jež maximalizuje výkon a dostupnost fyzických i virtuálních zařízení při správě poskytování aplikací různým druhům přístrojů.

F5 nabízí také aplikace pro různá mobilní zařízení a tablety, jako jsou Apple iPhone, iPad či Samsung Galaxy, díky nimž mohou uživatelé bezpečně přistupovat na podnikové sítě – lokálně i vzdáleně.

HP a F5 přinášejí důkladně otestovaná a prověřená řešení pro nasazení nástroje Microsoft® Exchange 2010, serverovou virtualizaci a obnovení dat v případě havárie pro celou podnikovou infrastrukturu v řádu minut, která zároveň až desetinásobně zvyšují výkon virtuálních zařízení v mobilním prostředí.(1) Organizace díky tomu mohou:

  • Zkrátit dobu stahování dat na straně uživatelů, snížit objem spamu o 70 % a zvýšit efektivitu administrátorské správy systémů až o 33 % při zajištění maximální bezpečnosti sítě pro Microsoft Exchange 2010.(1)
  • Uvolnit až 40 % serverových zdrojů a zvýšit hustotu virtuálních zařízení o 60 %, přičemž v případě serverové virtualizace může dojít k nárůstu výkonu provozovaných aplikací až o trojnásobek.(1)
  • Snížit čas přesunu virtuálních zařízení mezi datovými centry v případě obnovy po havárii z 20 minut na pouhých 38 sekund. (1)

Vylepšení správy sítě v podnikovém prostředí

Až 60 % organizací si není jisto tím, jaká zařízení jsou připojena k jejich síti,(2) a proto společnosti HP a F5 zjednodušují správu prostředí využívajících tzv. bring-your-own-device (BYOD)(3) prostřednictvím nástroje HP BYOD, který zajišťuje kontrolu a správu oprávněnosti přístupu jednotlivých uživatelů a zařízení k podnikovým aplikacím.

Řešení HP BYOD využívající technologie F5 ADN identifikuje všechna zařízení připojená do podnikové sítě a zajišťuje kontrolu oprávněnosti jejich přístupu k jednotlivým aplikacím prostřednictvím jediného administračního rozhraní.

Mezi další nové produkty a řešení HP, které umožní okamžitě těžit z výhod HP Virtual Application Networks v praxi, patří:

  • HP Intelligent Management Center (IMC) verze 5.1 pro zjednodušení správy kabelových i bezdrátových sítí prostřednictvím jediné společné platformy a monitorování činnosti připojených zařízení vlastněných podniky i soukromě jednotlivými zaměstnanci. Podporováno je 5 786 zařízení od více než 150 výrobců, což představuje nejvyšší hodnoty na trhu.
  • Dynamic Virtual Private Network (DVPN) – dynamické virtuální privátní sítě, které dokážou zvýšit bezpečnost připojení k podnikové síti z jakéhokoli místa a snížit složitost podnikových IT prostředí o 93 %, čímž výrazně přispějí k úspoře provozních nákladů.
  • Přepínače řady 10500, jež zvyšují výkon aplikací náročných na šířku pásma, jako jsou např. přenosy hlasu a videa, díky o 75 % nižší latenci a o 1 090 % vyšší propustnosti, než konkurence. Rovněž nabízejí o 526 % vyšší hustotu 10GbE portů pro snazší překlenutí chyb na síti a zvýšení šířky pásma. Přepínače HP 10500 podporují na čtyřech portech rychlost 40 GbE (dvakrát více, než nejbližší konkurence) s možností dalšího rozšíření přídavnými kartami a využívají technologii HP Intelligent Resilient Framework – HP inovaci, která umožňuje virtualizovat více přepínačů a centrálně je spravovat jako jediný přístroj.

Nové služby HP pro zrychlení a optimalizaci aplikací v datových centrech

Nové portfolio služeb HP Network Infrastructure Optimization Services umožňuje zákazníkům podrobně sledovat síťový provoz a infrastrukturu v jejich organizaci, identifikovat potenciální úzká hrdla sítě a zajistit nejvhodnější podmínky pro využívání všech součástí síťové infrastruktury.

Portfolio služeb HP Technology Services nabízí tři klíčová řešení HP Network Infrastructure Optimization Assessment, HP Network Application Delivery Controller Services for Microsoft a HP Data Center to Data Center Network Optimization Services, která pokrývají veškerou síťovou topologii (od datových center po rozsáhlé areály a firemní pobočky), pomáhají odstranit neefektivní procesy a optimalizují IT infrastrukturu pro rychlejší nasazení nových aplikací.

Program HP ServiceONE zvyšuje zisky obchodních partnerů pro oblast sítí

Nový program HP ServiceONE Partner Support for Networking nabízí více obchodních příležitostí kvalifikovaným obchodním partnerům divize HP Networking, kteří mohou rozšířit své stávající produktové portfolio o další služby společnosti HP a jejích partnerů. HP ServiceONE Partner Support for Networking umožňuje kvalifikovaným partnerům nabízet služby s přidanou hodnotou, správou a technickou podporou, jež využívají znalosti a technologie z podpůrných nástrojů HP a odpovídajících školení.

Cena a dostupnost(4)

  • Řešení HP FlexNetwork s integrovanými systémy F5 BIG-IP jsou již celosvětově dostupná a lze je získat prostřednictvím nabídky divize HP Technology Services či obchodních partnerů HP a F5.
  • Moduly HP BYOD pro HP Intelligent Management Center 5.1 sp1 budou k dispozici během června za předpokládanou cenu začínající na 2 739 USD (přibližně 55 000 Kč).
  • Moduly HP DVPN pro HP Intelligent Management Center 5.1 sp1 vstupují do prodeje za cenu začínající na 8 398 USD (přibližně 167 000 Kč).
  • Přepínače HP 10500 lze koupit od 32 999 USD (přibližně 654 000 Kč).

.


| Diskuse | Tiskové zprávy