HP StoreOnce umožňuje zálohovat data rekordní rychlostí 100 TB/h

4. 7. 2012 06:00    Rubrika: Tiskové zprávy

Společnost HP oznámila uvedení nových řešení pro deduplikaci dat z rodiny produktů HP StoreOnce Backup, které organizacím umožňují lépe kontrolovat rizika při zpracování velkých objemů dat. Tyto nástroje dokážou zpracovat mnohem větší objem dat během podstatně kratší doby.

Nová řešení HP přinášejí jako první na světě unikátní zálohovací výkon dosahující až 100 terabajtů (TB) za hodinu a obnovení dat rychlostí až 40 TB za hodinu v rámci jednoho systému, který je až třikrát, resp. pětkrát rychlejší, než nejbližší konkurenční nabídka.

Obrovský nárůst dat a nové aplikační zátěže představují pro organizace značná potenciální rizika vzniku potíží pramenících z větších prodlev při zálohování a obnovení, stejně jako vyšší náklady doprovázející složitost infrastruktury. Společnost HP proto nyní nabízí:

  • Kratší čas potřebný k obnovení dat a snížení požadavků na úložnou kapacitu i nákladů spojených s udržováním dostatečné šířky pásma prostřednictvím softwarového nástroje HP StoreOnce Catalyst. Toto řešení nabízí bezkonkurenční propustnost při zálohování a obnovení dat v kombinaci s rozšířenou verzí HP StoreOnce B6200 Backup. Zákazníci mají možnost obnovit data během jediného dne, oproti celotýdenní zátěži v porovnání s konkurenčními řešeními.(1)
  • Zvýšení produktivity při zpracovávání dat díky softwaru HP Data Protector 7, jenž využívá nástroj Autonomy Intelligent Data Operating Layer (IDOL) a poskytuje kontextové informace pro rychlejší zálohování i obnovu dat. Zákazníci tak mají možnost vůbec poprvé přesně chránit, vyhledávat a obnovit informace na základě významu, který obsahují.
  • Lepší efektivitu serverové konektivity a připojení datových úložišť prostřednictvím řešení HP Virtual Connect pro systémy 3PAR s technologií Flat SAN, jež propojuje servery přímo s úložišti v jednoduché vrstvě (single-tier) úložné sítě (SAN) a dochází tak k odstranění nutnosti nasazení komplexního vícevrstvového (multi-tier) SAN systému.
  • Vyšší spolehlivost a výkon síťové infrastruktury, který si bez problémů poradí s dalším nárůstem datového provozu a nároků na ukládání dat; zároveň je propojen s komponentami konvergované infrastruktury HP prostřednictvím HP Automated Network Management 9.2. Toto softwarové řešení pomáhá organizacím přizpůsobit jejich IT infrastrukturu tak, aby si poradila se vzrůstajícím množstvím různorodých výpočetních požadavků díky využití unifikovaného nástroje pro správu sítě, který zajišťuje efektivní, automatizovaný a bezpečný provoz.

Tato řešení vycházejí z konvergované infrastruktury HP a umožňují organizacím přesunout zdroje z tradičních, příliš rozsáhlých a těžko upravovatelných technologických prostředí do moderní IT infrastruktury podporující inovace a strategický vývoj.

„Zákazníci se trápí se složitými a nekompatibilními systémy pro ukládání dat, které jsou nákladné, těžko spravovatelné, poddimenzované a zastaralé,“ řekl Dave Donatelli, výkonný viceprezident a generální ředitel HP Enterprise Group. „Společnost HP zásadně zlepšuje možnosti v oblasti ukládání dat pomocí jednodušších, konvergovaných řešení, která spolehlivě pokryjí požadavky středně velkých i nejnáročnějších podnikových prostředí a organizacím tak nabízí maximalizaci hodnoty informací co možná nejefektivnější cestou.“

HP StoreOnce: nová definice deduplikace dat

HP StoreOnce je jediným řešením pro sjednocenou deduplikaci dat, což znamená, že data jsou deduplikována pouze jednou s použitím jedné technologie a poté přesunuta do jiného umístění bez dalšího zpracování.(3) HP StoreOnce obsahuje konzistentní a vysoce výkonnou architekturu, která prostupuje celým podnikovým prostředím, od aplikačních serverů v odloučených pracovištích až po centrální datová centra, a nabízí mnohem efektivnější a méně nákladné přístupy oproti předchozí generaci srovnatelných systémů.

Díky využití technologií HP Labs, hlavní výzkumné organizace společnosti HP, zahrnuje řešení HP StoreOnce více než 50 inovací čekajících na patentové schválení. Kombinací deduplikačního systému HP StoreOnce s unikátním clusterovým designem nabízí HP první velkokapacitní škálovatelné řešení pro deduplikace dat s plně automatizovanými funkcemi.(3) Toto řešení zároveň obsahuje funkci „autonomního restartu“, která se postará o dokončení zálohovacího procesu dokonce i v případě kritické diskové havárie, čímž výrazně snižuje riziko ztráty dat.

„Pro udržení konkurenceschopnosti potřebujeme maximálně spolehlivou ochranu našich podnikových procesů, která nám zajistí plynulý chod bez narušení denního plánu nebo omezení možností zisku,“ řekl John Olsen, senior viceprezident a IT ředitel společnosti MetroPCS Communications, Inc. „Deduplikační řešení HP StoreOnce nám umožní nepřetržitý přístup k aplikacím s možností okamžité zálohy a obnovení dat, abychom byli schopni pokrýt požadavky našich zákazníků i v případě nečekaných havárií.“

Nový software HP StoreOnce Catalyst pro systémy HP StoreOnce Backup umožňuje zákazníkům deduplikovat data na aplikačních serverech nebo zálohovat servery před jejich migrací na centralizovaný systém HP StoreOnce Backup. Díky tomuto přístupu se zvyšuje flexibilita provozu a lze dále optimalizovat procesy zálohování, zefektivnit využití zdrojů, snížit síťové nároky a zvýšit celkovou rychlost zálohování.

Při správě deduplikace dat a jejich přesunu v rámci prostředí HP StoreOnce Catalyst mohou uživatelé využít software HP Data Protector 7, Symantec NetBackup nebo Symantec Backup Exec. Nezávislí dodavatelé softwaru (Independent software vendors, ISV) mají možnost dosáhnout stejného cíle díky vývojářskému kitu HP StoreOnce Catalyst, který je dostupný v rámci opensource licence.

Zásadní inovace pro oblast ukládání dat

Tradiční přístupy k ochraně dat a jejich ukládání v síti jsou příliš složité, nekompatibilní a nedostatečně funkčně vybavené pro pokrytí nových požadavků spojených s nárůstem objemu nestrukturovaných dat, mobilních a cloudových aplikací.

Díky využití technologie Autonomy IDOL nabízí nový software HP Data Protector 7 jedinou průmyslovou ochranu informací vycházející z jejich skutečného významu.(1) Software HP Data Protector 7 automaticky najde koncepty v datech a porozumí jejich obsahu, což razantně mění šíři a výhody ochrany dat. Uživatelé mají možnost pracovat se všemi dostupnými informacemi týkajícími se konkrétní myšlenky nebo tématu při použití kterýchkoli klíčových slov či jiných vyhledávacích parametrů. Jakožto první univerzální software pro ochranu firemních dat využívá HP Data Protector 7 i cloudové zálohování do celosvětově největšího privátního cloudu s ochranou fyzických i virtuálních dat.

Unikátní architektura zvyšuje konvergenci serverů a síťových úložišť

Tradiční vícevrstvová architektura využívající propojení optickými kabely vyžaduje složitou strukturu síťových karet, propojení, kabelů a přepínačů, které se průběžně doplňují, aby udržely krok s proměnlivými požadavky na kapacitu síťového provozu. Tím zákonitě vznikají úzká hrdla a zvyšuje se složitost celého systému.

Nová technologie HP Virtual Connect pro 3PAR s Flat SAN nabízí díky odstranění nutnosti používání specializovaných adaptérů, přepínačů a odpovídajících kabelů pro připojení serverů a úložišť snížení souvisejících nákladů až o 50 % a možnost využít až 2,5krát rychlejšího poskytování služeb ve srovnání s konkurenčními nabídkami. (1) Nová HP Flat SAN architektura také dokáže připojit až 768 blade serverů k jedinému 3PAR poli bez použití dedikované SAN sítě.

HP Virtual Connect pro systémy 3PAR s technologií Flat SAN také redukuje vrstvy protokolu pro ukládání dat, čímž snižuje latenci až o 55 % a zrychluje operace nad vstupně-výstupními požadavky virtuálních počítačů i hustotu konsolidace. Je tak ideálním řešením pro nasazení ve virtuálním a cloudovém prostředí.


| Diskuse | Tiskové zprávy