HP nabízí další inovace pro vylepšení cloudových prostředí

3. 9. 2012 22:49    Rubrika: Tiskové zprávy

Společnost HP představila nový virtualizační software, který zjednodušuje, automatizuje a zabezpečuje provoz virtuálních serverů (virtual machines, VM) i dat v cloudových prostředích. Toto řešení je určeno organizacím, které vyžadují vysokou flexibilitu IT infrastruktury a možnost rychle provádět změny výpočetního výkonu na základě aktuálních obchodních potřeb.

Jestliže organizace provozují starší IT infrastrukturu a potřebují přesunout virtuální servery (VM), které se starají např. o provoz softwaru Microsoft Exchange, mezi více datovými centry, musejí absolvovat stovky složitých ručních konfiguračních kroků na každém zařízení. Také přesouvání dat a mobilní přístup k nim přináší obtíže, protože datová úložiště vyžadují nasazení fyzických zařízení, která znatelně ubírají celkovou kapacitu podlahové plochy, napájení, chlazení a investic do infrastruktury. Snadno pak může dojít k tomu, že jsou organizace uzamčeny do proprietárního prostředí, které sice plní původní potřeby, ale není jej možné dále přizpůsobit novým IT procesům a službám.

Aby organizace předešly těmto problémům, byla vyvinuta nová řešení z oblasti HP konvergované infrastruktury. Pomohou zefektivnit provoz, zajistit vyšší flexibilitu a zjednodušit správu IT infrastruktury díky těmto dílčím nástrojům:

  • HP Ethernet Virtual Interconnect (EVI) je první řešení svého druhu(1), které zjednodušuje a zrychluje procesy, nezbytné pro vzájemné propojení až osmi datových center umístěných v různých lokalitách kdekoli na světě. Jejich propojení vyžaduje pouze několik minut času bez potřeby složité konfigurace.
  • Software HP Multitenant Device Context (MDC) zajišťuje zvýšení bezpečnosti cloudových aplikací díky podpoře provozu více vzájemně oddělených zákazníků v rámci jedné fyzické infrastruktury (tzv. prostředí multivlastnictví, neboli multitenant), a zabraňuje promíchání dat různých aplikací nebo oddělení.
  • Nástroj HP StoreVirtual virtual storage appliance (VSA) zvyšuje flexibilitu technologického prostředí tím, že umožňuje organizacím snadno vytvářet stavební bloky jednotného datového úložiště na jakémkoli x86 serveru prostřednictvím VMware vSphere či Windows Server Hyper-V hypervizorů. Organizace mohou díky tomu efektivněji přesunovat data v heterogenních prostředích složených ze serverů, hypervizorů a datových center, snáze pokrýt své aktuální potřeby a zároveň snížit celkové náklady i složitost IT infrastruktury.

„Organizace hledají stále flexibilnější virtualizovaná prostředí, která zajistí maximální mobilitu virtuálních zařízení, dat i souvisejících služeb v rámci celé podnikové infrastruktury,“ řekla Bethany Mayer, senior viceprezidentka a generální ředitelka divize HP Networking. „Unikátní virtualizační technologie HP dokážou naplnit očekávání nejnáročnějších organizací, podstatně zvýšit flexibilitu jejich IT infrastruktury a inovovat služby minimálně stejnou rychlostí, jakou vyžaduje jejich obchodní růst.“

Jedinečné propojení datových center s podporou oddělení služeb (multitenant) pro cloudové sítě

Propojení geograficky rozptýlených datových center optimalizuje výpočetní výkon, umožňuje přesouvání zátěže i obnovení dat organizací po případné havárii. Obvykle ovšem vyžaduje měsíce náročných i nákladných ručních operací redesignu a rekonfigurace sítě, u nichž mohou snadno nastat chyby způsobené „lidským faktorem“.

HP EVI je první Data Center Interconnect (propojení datových center) řešení svého druhu(1), které umožňuje „jediným procesem“ a z jednoho místa jednoduše propojit až osm datových center, umístěných kdekoli na světě. Organizace mohou díky tomu optimalizovat infrastrukturu svých serverů a datových úložišť, a pro přesouvání výpočetní zátěže nebo obnovu dat po havárii prostřednictvím software HP EVI využít kterékoli z připojených datových center.

Díky softwaru HP MDC mohou zákazníci vytvořit různorodé, bezpečné a izolované virtuální prvky pro potřeby firemních oddělení, např. finančního úseku, divize lidských zdrojů či technického útvaru, a současně zmenšit množství síťových zařízení v datovém centru až o 75 %.(1) Kombinace řešení HP EVI a HP MDC zjednodušuje propojení datových center a zároveň snižuje celkové náklady na vlastnictví o 56 %(1) díky jediné platformě pro správu.

„Potřebovali jsme centralizovanou, konsolidovanou infrastrukturu datových center, která by zajistila dlouhodobou provozní efektivitu pro naši síť více než 100 zastoupení," řekl Jason Cohen, IT ředitel Diversified Agency Services, globální společnosti zajišťující marketingové služby a specializovanou komunikaci. „Přesně takovou můžeme díky HP využívat. Distribuované aplikace i výpočetní zdroje v rámci privátního cloudu zajišťují pro naši síť propojených datových center trvalou kontinuitu provozu.“

Jedinečné řešení virtuálního úložiště nezávislého na typu hypervizoru

Pro optimalizaci IT flexibility a nákladů přechází mnoho organizací z fyzických datových úložišť ke specializovaným VSA a datovým službám ve VM, aby získaly lepší podporu nových aplikací a pokryli rychlý růst dat. VSA software je ale bohužel většinou pouze proprietární a podporuje jediného dodavatele hardwaru a hypervizorů.

HP StoreVirtual VSA je první řešení virtuálního datového úložiště na softwarové bázi, které lze provozovat na jakémkoli x86 serveru; zároveň se jeho prostřednictvím připojit k celé řadě jiných externích datových úložišť, a navíc podporuje hypervizory VMware vSphere i Windows Server Hyper-V současně.(2) Toto heterogenní řešení pro poskytování sdíleného datového úložiště ve virtualizovaných prostředích odstraňuje závislost organizací na jediném dodavateli, snižuje náklady na provoz IT infrastruktury až o 60 %(1) a zvyšuje její využití bez dodatečných investic.

„Schopnost snižovat v rámci síťového provozu dopad omezení plynoucích z větších vzdáleností a zjednodušit infrastrukturu datových úložišť je pro organizace využívající VMware VMotion v prostředí VMware vSphere velmi důležitá,“ řekl Gary Green, viceprezident pro globální strategické aliance ve společnosti VMware. „Velmi oceňujeme pokračující partnerství se společností HP, díky němuž mohou naši zákazníci mnohem lépe řešit IT výzvy, využívat lepší zdroje a optimalizovat výpočetní zátěž pro mobilitu dat napříč více datovými centry.“

Ceny a dostupnost

  • Řešení HP Ethernet Virtual Interconnect a HP Multitenant Device Context budou celosvětově dostupná během podzimu letošního roku jako softwarový upgrade pro páteřní přepínače HP FlexFabric.
  • Nástroj HP StoreVirtual VSA vstoupí do prodeje během letošního září s předpokládanou zaváděcí cenou 700 USD za jednu licenci při nákupu vícelicenčního balení.(3)

(1) Na základě interní srovnávací analýzy HP založené na veřejně dostupných údajích hlavních konkurentů.
(2) Na základě HP srovnání veřejně dostupných údajů a odborných postřehů organizace Taneja Group, podle nichž byl software HP LeftHand SAN prvním virtuálním storage řešením určeným pro platformu VMware HCL a později pro Microsoft Windows Server Catalog.
(3) Předpokládané doporučené prodejní ceny v USA. Ceny na jiných trzích se mohou lišit.


| Diskuse | Tiskové zprávy