HP oznámilo hospodářské výsledky za třetí čtvrtletí fiskálního roku 2012

3. 9. 2012 22:14    Rubrika: Tiskové zprávy

Společnost HP oznámila finanční výsledky za třetí čtvrtletí fiskálního roku 2012, které skončilo 31. července 2012. Během tohoto období dosáhly čisté tržby HP hodnoty 29,7 miliardy dolarů, což představuje 5% pokles oproti stejnému období loňského roku, resp. 2% pokles při zohlednění účinků změn měnových kurzů.

Rozředěná ztráta na akcii podle principů GAAP činila 4,49 dolaru, což představuje pokles oproti rozředěnému zisku na akcii v hodnotě 0,93 dolaru ve stejném období předchozího roku. Non-GAAP rozředěný zisk na akcii dosáhl 1,00 dolaru, což odpovídá 9% meziročnímu poklesu. Non-GAAP finanční výsledky za třetí čtvrtletí fiskálního roku 2012 nezahrnují náklady po zdanění ve výši zhruba 10,8 miliardy dolarů, tedy 5,49 dolaru na akcii, které souvisí zejména s odpisy nakoupených nehmotných aktiv, odpisy souvisejícími se snížením hodnoty dobrého jména společnosti, náklady na restrukturalizaci, výdaji spojenými s akvizicemi a náklady týkajícími se postupného omezování vybraných firemních aktivit, včetně dříve oznámeného odepsání části hodnoty divize HP služeb (HP Services), restrukturalizačního programu představeného v květnu 2012, a odpisy nakoupených nehmotných aktiv přidružených k obchodní značce „Compaq“.

„HP se stále nachází v úvodní fázi víceletého procesu změn a navzdory všem překážkám dosahujeme znatelných pokroků,“ řekla Meg Whitmanová, prezidentka a generální ředitelka společnosti HP. „Během třetího čtvrtletí jsme učinili několik důležitých kroků, jejichž prostřednictvím jsme se zaměřili na strategické priority, správu nákladů, zvládnutí potřebných organizačních změn a vyrovnanější hospodaření. Úspěšně tak pokračujeme v procesech, k jejichž plnění jsme se zavázali.“

Výsledky jednotlivých obchodních divizí

  • Tržby divize Personal Systems Group (PSG) v meziročním srovnání poklesly o 10 % při 4,7% provozní marži. Příjmy v rámci komerčního segmentu poklesly o 9 %, v oblasti spotřebních klientů se snížily o 12 %. Prodeje desktopů zaznamenaly pokles o 6 %, notebooků se prodalo o 12 % méně a celkový počet všech prodaných jednotek poklesl o 10 %.
  • Tržby obchodní jednotky Imaging and Printing Group (IPG) zaznamenaly meziroční pokles o 3 % při 15,8% provozní marži. V segmentu komerčního hardwaru došlo ke 4% meziročnímu nárůstu, u spotřebního hardwaru pak k 13% meziročnímu poklesu a 23% snížení počtu prodaných kusů tiskáren.
  • Tržby skupiny Services meziročně poklesly o 3 % při 11,0% provozní marži. Tržby obchodní jednotky Technology Services meziročně poklesly o 1 %, v případě Application a Business Services zůstaly na stejné úrovni a u divize IT Outsourcingu meziročně poklesly o 6 %.
  • Tržby divize Enterprise Servers, Storage and Networking (ESSN) se meziročně snížily o 4 % při 10,9% provozní marži. Tržby divize Networking se v meziročním srovnání zvýšily o 6 %, u divize Industry Standard Servers poklesly o 3 %, v případě obchodní jednotky Business Critical Systems se snížily o 16 % a v oblasti Storage poklesly o 5 %.
  • Tržby divize Software meziročně vzrostly o 18 % při 18,0% provozní marži, včetně výsledků divize Autonomy. Na růstu tržeb HP Software se podílel zejména 2% nárůst prodeje licencí, 16% růst v oblasti podpory a 65% zvýšení objemu poskytovaných služeb.
  • Obchodní jednotka HP Financial Services meziročně udržela tržby na stejné úrovni; 2% pokles objemu financování vyrovnal 2% nárůst v čistých aktivech. Provozní marže činila 10,4 %.

Správa aktiv

Společnost HP vygenerovala ve třetím čtvrtletí fiskálního roku 2012 cash flow z aktivit ve výši 2,8 miliardy dolarů. Na konci čtvrtletí měla skladové zásoby v hodnotě 7,3 miliardy dolarů, přičemž objem skladových zásob na počet dnů meziročně vzrostl o jeden den na 29 dnů. Pohledávky ve výši 15,7 miliardy dolarů klesly meziročně o 4 dny na 48 dní. Stav závazků na konci čtvrtletí činil 12,6 miliardy dolarů, což představuje meziroční pokles o 4 dny na 50 dnů. Výplata dividend ve výši 0,132 dolaru za akcii si ve třetím čtvrtletí vyžádala hotovost ve výši 260 milionů dolarů. Dalších 365 milionů dolarů v hotovosti použilo HP k odkupu přibližně 16,5 milionu kmenových akcií z otevřeného trhu. Na konci třetího čtvrtletí fiskálního roku 2012 mělo HP k dispozici 9,9 miliardy dolarů v hrubé hotovosti.

Výhled

Pro celý fiskální rok 2012 nyní HP odhaduje non-GAAP rozředěný zisk na akcii v rozmezí 4,05 až 4,07 dolaru, tedy na spodní hranici předchozího výhledu. V případě GAAP rozředěné ztráty na akcii HP odhaduje hodnoty v intervalu 2,23 až 2,25 dolaru.

Z odhadů non-GAAP rozředěného zisku na akcii pro celé období fiskálního roku 2012 jsou odečteny náklady po zdanění ve výši zhruba 6,30 dolaru na akcii, jež se týkají zejména odpisů zakoupených nehmotných aktiv, odpisů souvisejících se snížením dobrého jména společnosti, nákladů na restrukturalizaci a akvizicí.

Další informace o čtvrtletních hospodářských výsledcích HP, včetně podrobné finanční analýzy a prezentace s přehledem finančních výsledků, najdete na webu společnosti HP pro vztahy s investory www.hp.com/investor/home.

Záznam konferenčního hovoru společnosti HP k finančním výsledkům za třetí čtvrtletí fiskálního roku 2012 je k dispozici jako zvukový webcast na adrese www.hp.com/investor/2012q3webcast.


| Diskuse | Tiskové zprávy