HP umožňuje rychleji zhodnotit velké objemy dat

3. 4. 2013 15:10    Rubrika: Tiskové zprávy

Divize HP Enterprise Services představila novou službu pro správu a analýzu informací IM&A (information management and analytics). Díky této službě mohou organizace rychleji zvýšit hodnotu jejich velkoobjemových dat (Big Data) a zajistit si podporu při získávání nových zdrojů příjmů, zvyšování efektivity, minimalizaci rizik a snižování nákladů.

HP umožňuje rychleji zhodnotit velké objemy dat

Přestože si vedoucí pracovníci a ředitelé firem uvědomují důležitost IT řešení, které si poradí s různorodostí, rychlostí a obrovským objemem informací, mnoho z nich považuje tuto problematiku a související témata v rámci jejich organizace za neřešitelné. Podle celosvětového průzkumu, provedeného na zakázku pro společnost HP,(1) uvedla více než polovina dotázaných manažerů, že jejich společnost nedisponuje vhodným řešením pro vytěžení informací a analýzu velkých objemů dat. Prozradili také, že jim chybí potřebné znalosti a koherentní strategie, která by sjednotila všechny komponenty a propojila nové i původní datové struktury. Díky pokročilé analýze dat mohou firmy přijímat nejvhodnější opatření vedoucí k vyšší úspěšnosti a transformaci jejich podnikatelských aktivit.

Nová služba HP Big Data Discovery Experience zjednodušuje a urychluje přístup organizací k hodnotám skrytým v jejich datech. Toto řešení nabízí škálovatelné prostředí, v němž mohou zákazníci využívat různorodé technologie pro získávání klíčových informací z vlastních dat. Mohou tak opustit náročné koncepce zpracovávání velkých objemů dat a přejít přímo k jejich reálnému využívání a přijímání opatření na základě získaných vhledů.

Tyto vhledy mohou organizacím pomoci optimalizovat například marketing prováděný v reálném čase a napříč různými distribučními kanály, zkvalitnit zákaznický servis či zlepšit odhad poptávky. Další způsoby využití zahrnují také poskytování podpory zákazníkům při detekci a prevenci podvodů, zajišťování souladu s předpisy v reálném čase či využívání sociálních médií pro řízení rizik a správu dobrého jména obchodní značky.

Služba HP Big Data Discovery Experience nabízí bezpečnou a rychlou cestu k využívání Big Data technologií přinášejících inovace a lepší obchodní výsledky. Řešení HP Big Data Discovery Experience je dodáváno formou služby, která zákazníkům poskytuje konzultanty v oblasti Big Data, datové odborníky, řízené procesy a pokročilé technologie. Zákazníci tak nemusejí provádět žádné počáteční investice do odborných pracovníků, hardwaru ani softwaru.

„Řešení pro zpracovávání velkých objemů nestrukturovaných dat představuje významnou časovou a finanční investici pro jakýkoli podnik, nezávisle na odvětví,“ řekl Markus Ruff, viceprezident pro správu a analýzu informací v divizi HP Enterprise Services. „HP dlouhodobě prosazuje strategii propojování plánů obchodních a IT oddělení, díky níž pomáhá zákazníkům zkrátit dobu potřebnou k vytěžení informací z velkých objemů dat a získávání nových obchodních náhledů, které jim umožní provádět lepší a rychlejší rozhodnutí.”

Objevte a oceňte hodnotu „velkých dat“

HP Big Data Discovery Experience pomáhá organizacím sjednotit podnikové a IT strategie spojené s využitím velkých objemů nestrukturovaných dat, umožňuje jim porozumět těmto datům a vnímat jejich hodnotu. Tento náhled organizacím pomáhá urychlit vývoj jejich informační strategie.

V rámci služby HP Big Data Discovery Experience spolupracují konzultanti HP se zaměstnanci klientů (organizací) a poskytují jim poradenství v oblasti klíčových parametrů úspěchu a jejich identifikace, účastní se také řady plánovacích setkání za účelem provedení odhadu požadavků z hlediska stávajícího a budoucího stavu. HP zároveň provádí diagnostické vyhodnocení klíčových parametrů v oblastech lidských zdrojů, procesů a datové připravenosti.

Služba HP Big Data Discovery Experience umožňuje na základě analýzy dat organizací objevit klíčové informace, zajistit ověření realizovatelnosti obchodních strategií, stanovit pracovní postupy a definovat obchodní opodstatnění. Služba poskytuje organizacím informační ekosystém, který jim umožňuje prostřednictvím studií a analytických modelů specifických pro různé obory podrobně zkoumat různé typy dat. HP také umožňuje organizacím zavádět nejvhodnější aplikace na základě získaných analýz velkých objemů dat do výrobních procesů.

Řešení HP Big Data Discovery Experience obsahuje také konzultační poradenství kombinované s bohatou podporou funkcí, které zajišťují špičkové možnosti využití strukturovaných i nestrukturovaných dat, návrhy aplikací, nástroje pro jejich zavádění, a zároveň garantují maximální úroveň zabezpečení, ochrany a utajení informací. Nabídka formou „platformy jako služby“ (platform-as-a-service, PaaS) umožňuje využití řady technologií HP, včetně softwarových řešení HP Autonomy a HP Vertica, spolu s nabídkou infrastrukturních a cloudových řešení HP. HP Big Data Discovery Experience také využívá open source řešení, jako např. Hadoop, a služby partnerů, jako např. TIBCO Spotfire Analytics.

Cena a dostupnost

Řešení HP Big Data Discovery Experience je již dostupné v Jižní a Severní Americe a ve vybraných evropských zemích. Cena služby se odvíjí od konkrétních požadavků zákazníka. Celosvětová dostupnost se očekává do konce letošního kalendářního roku.

(1) Průzkum společnosti Coleman Parkes Research, „HP Cloud and Information Optimization,“ říjen 2012.


| Diskuse | Tiskové zprávy . HP