Ericsson plánuje používat okna jako antény pro mobilní sítě

11. 4. 2013 18:10    Rubrika: Tiskové zprávy

Ericsson podporuje mobilní operátory, aby mohli uživatelům zajistit kvalitní mobilní připojení, a to i přes problémy s omezenou šířkou pásma a omezeními u základnových stanic. Dodává proto řešení s přidanou hodnotou šetřící náklady a vytvářející nové obchodní příležitosti. Jedním z připravovaných inovativních konceptů je projekt „Window of opportunity“. Nehovoříme zde o vzdálené budoucnosti. Projekt využívá běžná okna, která nás obklopují, připojená k síti průhlednými anténami, které skýtají nesčetné možnosti jednotlivcům, firmám i celé společnosti.

Ericsson plánuje používat okna jako antény pro mobilní sítě
  • Ericsson umožnil nahlédnout do výzkumného projektu nazvaného Window of Opportunity, ve kterém testoval, co se stane, když k mobilní síti připojí obyčejná skleněná okna, plnící funkci síťových přípojek.
  • Výzkumný projekt předvedl, jak lze použitím průhledné antény snadno učinit z obyčejného okna součást mobilní vysokorychlostní sítě a výrazně tak zvýšit pokrytí v interiérech, ale i v dopravních prostředcích.
  • Okna lze použít také jako tabuli, která zaznamená, co jste na ni napsali, dokáže poslat poznámky e-mailem a plnit řadu dalších funkcí.

„Chytré“ okno připojené k síti dokáže víc, než jen spustit alarm při rozbití – umožňuje podrobnou lokalizaci polohy, která může být v mimořádných situacích klíčová. Lze jej rovněž využít ke komunikaci, zobrazení obsahu, kontrole prostupu světla a jako chytrou tabuli, která zaznamená, co na ni napíšete, a odešle poznámky e-mailem.

Okna připojená k síti mohou být prospěšná i společnosti – lze je ztmavovat a mohou tak šetřit energii snížením nároků na klimatizaci. Menší nároky na energii znamenají snížení emisí skleníkových plynů, což přispívá k trvalé udržitelnosti. Při provedení s průhlednými fotovoltaickými články lze okna využít i k výrobě elektřiny – mohou tak vyrábět energii pro vlastní provoz a přebytky dodávat do chytré rozvodné sítě.

Avšak jaké výhody přináší projekt mobilním operátorům? Jaké problémy řeší? Naším cílem je podporovat tři hlavní oblasti působnosti mobilních operátorů a přinášet zde přidanou hodnotu:

Šířka pásma: Jedná se o omezený přírodní zdroj, který je nutné využívat co nejhospodárněji. Jedním ze způsobů hospodárného využití šířky pásma je vytváření menších buněk, k čemuž chytrá okna napomáhají.

Základnové stanice: V současnosti řešíme, jakým způsobem budovat základnové stanice, aby se staly přirozenou součástí městského prostředí. Okna připojená k síti by nerušivě rozšířila tento všudypřítomný stavební prvek a umožnila mobilním operátorům zajistit zvenčí pokrytí uvnitř budov. Zjednodušila by se tím údržba infrastruktury vnitřního pokrytí.

Kvalitní připojení pro uživatele: Hospodárné využití šířky pásma ve stále hustějším nasazení mobilní síťové infrastruktury má obecně za účel zajistit uživatelům vysokorychlostní připojení s nízkou latencí.


| Diskuse | Tiskové zprávy . mobily . Ericsson