Česká muzea a galerie zpřístupňují své umělecké skvosty online na Google Art Projekt

7. 7. 2014 16:57    Rubrika: Tiskové zprávy

Uměleckoprůmyslové museum v Praze spolu s dalšími partnery přidalo digitalizované sbírky umění do Google Art Projektu. Uživatelům nejen v České republice, ale i po celém světě tak umožní prostřednictvím internetu virtuálně prozkoumat cenné malby, kresby, fotografie, sochy, užité umění a další umělecká díla ze svých sbírek a z pohodlí domova navštívit i některé interiéry. Pomocí tohoto unikátního projektu Google přispívá k zachování světového dědictví i pro další generace.

Česká muzea a galerie zpřístupňují své umělecké skvosty online na Google Art Projekt

Google Art Projekt www.googleartproject.com, který je součástí Kulturního institutu Google, se po Museu Kampa a Národní Galerii v Praze rozšířil o sbírky dalších devíti významných českých a moravských muzeí, galerií a institucí, mezi které patří: Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Židovské muzeum v Praze, Egon Schiele Art Centrum, Muzeum Tomáše Garrigua Masaryka, Knihovna Václava Havla, Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Moravská galerie v Brně a Muzeum umění Olomouc.

“UPM je velice spokojeno, že může v rámci Google Art Projektu být mezi první desítkou kulturních institucí v České republice, které umožňují nahlédnout do svých bohatých sbírek či pozoruhodných interiérů. Tato nabídka přišla v době, kdy se muzeum připravuje na rekonstrukci historické budovy, a proto i touto virtuální formou může nabídnout po dobu uzavření například výjimečné exponáty, které jsou součástí expozice “Secese. Vitální umění v Obecním domě“. Současná virtuální prohlídka naší stálé expozice tak zůstane zásadním dokumentem i pro budoucnost,” říká Helena Koenigsmarková, ředitelka UPM.

Česká muzea a galerie zpřístupnily společně téměř 500 uměleckých děl od autorů, jako jsou Jiří Sopko, Emil Filla, Toyen, Václav Špála, Bohumil Kubišta, sochař Josef Václav Myslbek a Otto Gutfreund, aby se stala součástí Google Art Projektu. Moravská galerie v Brně například zpřístupnila obraz Petera Paula Rubense Hlava medúzy a kubistické dílo Prométheus od Antonína Procházky. Vysoké rozlišení jednotlivých snímků v kombinaci s možností jejich přiblížení navíc umožňuje zobrazit umělecká díla až do těch nejmenších detailů, které nezpozoruje ani lidské oko.

"Spolupráce s více než 500 galeriemi, muzei a dalšími kulturními institucemi nám umožnila zpřístupnit různé sbírky od více než 6 000 umělců, které jsou dostupné online v té nejlepší kvalitě. Jsme skutečně velmi rádi, že v rámci Kulturního institutu Google můžeme přivítat dalších devět českých a moravských galerií a muzeí a sdílet umělecká díla nejen známých tuzemských umělců s celým světem. Jsme teprve na začátku a i nadále budeme pokračovat ve spolupráci se zapojenými partnery a rádi navážeme i nová partnerství, abychom mohli ukázat i další skvosty z domácí tvorby," řekl Dennis Dizon, Projektový manažer Kulturního institutu Google.

Zobrazení pomocí Street View

Egon Schiele Art Centrum, Uměleckoprůmyslové museum, Muzeum Tomáše Garrigua Masaryka a Muzeum umění Olomouc jsou dalšími partnery Google Art Projektu v České republice, kteří díky technologii Street View zpřístupnili i virtuální prohlídku svých expozic. Návštěvníci tak mohou spatřit například portréty a fotografie, ale i předměty a dokumenty prvního československého prezidenta ve správě Muzea Tomáše Garrigua Masaryka. Získají tím detailnější představu o jeho osobnosti, rodině i době, ve které žil.

Na snímání interiéru zmíněných dvou muzeí byl využit speciálně navržený vozík Street View, známý jako „trolley“, který snímá panoramatické 360° fotografie uvnitř budov. Vozík byl sestaven tak, aby se mohl pohybovat po chodbách a místnostech muzeí a vešel se i mezi dveře. Nasnímané prostory jsou také dostupné přímo na Mapách Google přes Street View zobrazení.

Funkce super vysokého rozlišení

Uživatelé internetu mohou na stránkách projektu detailně studovat vybraná díla v super vysokém rozlišení. Egon Schiele Art Centrum ze své expozice tímto způsobem zpřístupnilo například obraz od Jiřího Sopka Dance (1986). Také je možné v tomto rozlišení studovat dílo s názvem Venuše a Cupido (1610) od Hanse Jacoba Spruengliho z expozice Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Každý “gigapixel“ fotografie obsahuje přibližně sedm miliard pixelů. To umožňuje uživatelům studovat díla až na úrovni tahu štětce nebo patiny, které není možné v takovém detailu pozorovat ani lidským okem.

Archivní sbírky – online výstavy

Mnoho kulturních institucí disponuje rozsáhlými archivními sbírkami, které není možné trvale vystavit. První českou online výstavu zpřístupňuje pod názvem Václav Havel 1975 - 2011 Knihovna Václava Havla, Muzeum Tomáše Garrigua Masaryka výstavu nazvanou jednoduše Prezident Tomáš Garrigue Masaryk a Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 umožňuje prohlédnout Kancelář Václava Havla. Online výstavy tak dávají nahlédnout na různé historické okamžiky, přibližují osobnosti kultury, stejně jako vědu a technologie, kde si uživatelé mohou prohlížet fotky, videa, rukopisy a dokumenty s různým zaměřením. Najít tu mohou také například ručně psané dopisy Nelsona Mandely z vězení anebo dokumenty z období La Dolce Vita v Itálii.

Funkce pro uživatele

V Google Art Projektu je možné díla vyhledávat podle jména autora, názvu nebo druhu díla, názvu muzea, země, sbírek nebo časového období. Díla a sbírky je možné sdílet přímo přes Google+ nebo se připojit přes Hangout, který umožňuje návštěvníkům pozvat své přátele a diskutovat o svých oblíbených dílech pomocí video rozhovoru nebo se zúčastnit prohlídky umělecké sbírky s odborným průvodcem na určité téma.

Funkce ‘Moje Galerie‘ navíc umožňuje vytvořit a uložit si svoje vlastní sbírky oblíbených uměleckých děl do osobní galerie. V takto vytvořené galerii může její majitel vybraná díla komentovat a celou galerii sdílet s přáteli a rodinou. Je to i ideální nástroj pro vzdělávání a školní projekty v oblasti kultury. Funkce ‘Porovnej’ umožňuje uživatelům zobrazit dvě různá díla vedle sebe a srovnávat například, jak se měnil styl autora v průběhu jeho tvorby.

K dnešnímu dni je v Art Projektu k dispozici téměř 70 tisíc uměleckých děl od 365 partnerů. Zobrazení Street View momentálně pokrývá více jak 110 muzeí a galerií z různých států a světadílů a neustále přibývají další.

Art Projekt je součástí Kulturního institutu Google, který pomocí moderních technologií pomáhá partnerům v oblasti kultury zveřejnit svoje umění, archivy, kulturní dědictví a další materiál online. Cílem je zvýšit rozsah a objem materiálu z kulturního světa, který je k dispozici pro lidi prostřednictvím internetu, a tím přiblížit přístup k umění, kultuře a zachovat je pro budoucí generace.

Čeští partneři o Google Art Projektu:

„Židovské muzeum v Praze spravuje unikátní sbírkový materiál dokumentující dějiny a kulturu Židů v českých zemích. Google Art Projekt nám umožňuje jej působivým způsobem představit na výběru rituálních předmětů pocházejících z českých a moravských synagog, uměleckých prací, knih, fotografií a dokumentů. Ukazují náboženský život, uměleckou reflexi židovských témat, rodinný život, ale také dobu holocaustu. Jejich zpřístupnění je součástí ambiciózního plánu Židovského muzea postupně publikovat digitalizované sbírky online. Ty ostatně zvou také k fyzické návštěvě našeho unikátního muzea," říká Michal Frankl, zástupce ředitele Židovského muzea v Praze.

„Google Art Projekt sledujeme s velkým zájmem a obdivem již od jeho vzniku. O to větší pro nás bylo překvapení a současně pocta, že jsme k tomuto projektu byli přizváni i my. Vzhledem k tomu, že Muzeum umění Olomouc spravuje zhruba 180 tisíc sbírkových předmětů, což ji řadí mezi nejvýznamnější instituce u nás, neskromně se domníváme, že máme co nabídnout a že naše unikáty na Google Art Projektu diváky potěší a zároveň se díky nim dozvědí nové informace z dějin umění,“ uvedl Michal Soukup, ředitel Muzea umění Olomouc.

„Art Projekt je jedinečným virtuálním místem, kde se mohou muzea a galerie přiblížit lidem na celém světě. Velice si ceníme toho, že můžeme prostřednictvím tohoto výjimečného projektu představit i nevšední a výjimečnou osobnost jako byl první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk, jeho rodinu i dobu, ve které žil. Díky projektu Historické okamžiky se tak mohou návštěvníci z celého světa přímo v Muzeu T. G. Masaryka v Lánech seznámit s životní dráhou T. G. Masaryka i s výraznými dobovými událostmi, které jeho život provázely. To vše prostřednictvím virtuální prohlídky, autentických předmětů, dobových fotografií a archiválií,” říká Magdalena Elznicová Mikesková, ředitelka muzea.

„Je pro nás velká čest, že Google vybral právě Knihovnu Václava Havla, aby z Prahy, prostřednictvím Art Projektu oslovila návštěvníky po celém světě. Pomáhá nám tak naplňovat naše poslání, kterým je uchovávat a rozvíjet odkaz Václava Havla, dramatika, občana, bojovníka za lidská práva a svobodu, leadra revolučních změn a prvního prezidenta České republiky,” dodává Marta Smolíková, ředitelka Knihovny Václava Havla.

Partneři Google Art Projektu v České republice:

  • Egon Schiele Art Centrum - galerie Český Krumlov
  • Knihovna Václava Havla
  • Moravská galerie v Brně
  • Muzeum Tomáše Garrigua Masaryka
  • Muzeum umění Olomouc
  • Muzeum východních Čech v Hradci Králové
  • Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97
  • Uměleckoprůmyslové museum v Praze
  • Židovské muzeum v Praze

| Diskuse | Tiskové zprávy