Eyedea Recognition - česká firma pomáhá Europolu s rozpoznáváním tváří

7. 7. 2016 19:43    Rubrika: Tiskové zprávy

V boji proti terorismu a pro vyšetřování případů závažné trestné činnosti ve členských státech EU používá Europol software pro rozpoznávání tváří od české firmy Eyedea Recognition.

Eyedea Recognition - česká firma pomáhá Europolu s rozpoznáváním tváří

Evropský policejní úřad si pro svoji práci zvolil software Eyedentity pro rozpoznávání tváří od české firmy Eyedea Recognition. „Software Eyedentity úspěšně využíváme při vyšetřování případů organizované trestné činnosti a v boji proti terorismu ve členských státech EU.“, zmiňuje pracovník Europolu v Haagu, European Counter Terrorism Centre.

Jádro systému je založeno na pokročilých metodách strojového učení (tzv. machine learning) a hlubokých neuronových sítích. „Metody strojového učení patří do oblasti umělé inteligence. Tyto metody samy automaticky nalézají nejvhodnější způsoby vyhodnocení tváří na základě desítek miliónů příkladů.“ říká hlavní inženýr projektu Eyedentity Radek Svoboda. Problematikou rozpoznávání tváří a metodami strojového učení se výzkumný tým zabývá již více než deset let. Nasazení systému Eyedentity zvažují také bezpečnostní složky ČR.

Výzkum a vývoj technologií použitých v systému Eyedentity byl podpořen TA ČR (Technologická agentura České republiky).

Eyedea Recognition je česká IT společnost, která se zabývá vývojem a využitím metod strojového učení a umělé inteligence pro pokročilou analýzu videozáznamů. Produkty společnosti se uplatňují především v oblasti bezpečnosti, dopravy a v automobilovém průmyslu. Společnost byla založena v roce 2006, minoritním vlastníkem je ČVUT v Praze.

Tiskové zprávy

Diskuse