EU nařídí solární dobíjení pro notebooky

1. 4. 2011 04:38    Rubrika: Krátké zprávy    Autor: Josef Šonka

Evropská komise odhlasovala nové ekologické opatření. Všechny nové notebooky prodané v EU od roku 2013 budou muset dobíjet baterie také solárně kvůli snížení spotřeby energie z veřejné elektrické sítě.

EU nařídí solární dobíjení pro notebooky

V návaznosti na zasedání expertů z členských zemí EU vyvolané potížemi v Japonské jaderné elektrárně Fukoshima padlo mimo jiných rozhodnutí také jedno, které se dotýká notebooků. Podle něj budou všechny nové notebooky prodané v EU od 1. 1. 2013 vybaveny integrovaným solárním dobíjením v zájmu využívání obnovitelných zdrojů elektrické energie. Spotřeba počítačů se totiž podílí nemalou měrou na celkové spotřebě elektrické energie a notebooky jsou v Evropě daleko za 60% hranicí mezi počítači vůbec, proto si EK od nového kroku mnoho slibuje. Solární články budou povinně zabudovány do víka displeje všech nových notebooků. Notebooky starší dvou let, bez solárních článků, od roku 2013 budou uživatelé povinni odevzdat do sběrných dvorů, kde dojde k jejich ekologické likvidaci.

Autor původního návrhu nařízení EU, Komisař J\xFCrgen Gr\xFCnkopf, již v minulosti přišel s podobným záměrem, kterému jsme se také věnovali v článku Ekologická daň na notebooky v EU.


| Diskuse | Krátké zprávy