RECENZE: Intel Optane - trocha teorie a popis nastavení, měření a výkony, klady a zápory

21. 9. 2018 06:20    Rubrika: Recenze    Autor: Viktor Péder

Měření a výkony

Měřit zapnutý systém Optane běžnými benchmark aplikacemi dává jen malý smysl, protože mají malou vypovídací hodnotu o tom, jak systém průběžně funguje. To co má prioritu pro zrychlení, to se načítá rychlostí SSD, co se načítá poprvé, to trvá déle, podle rychlosti HDD. Přesto tady ukážu jeden graf z programu HD Tach, který ukazuje obrovské rozdíly čtení mezi HDD a SSD. Špička v úvodu grafu ukazuje rychlost čtení z Optane, zbytek už je rychlost HDD.

Měření výkonu sekvenčního čtení Optane + HDD
Měření výkonu sekvenčního čtení Optane + HDD

Měření samotného 16 GB Optane (skutečná kapacita lehce přes 13 GB, podobný princip jako u běžných SSD nebo HDD) ukázalo, že rychlost čtení odpovídá průměrným SSD a rychlost zápisu jen lehce převyšuje výkonem rychlost čtení z HDD, což ale stačí, protože při duplikaci dat z HDD se rychle dostáváme na limit rychlosti čtení HDD, který je o něco nižší než rychlost zápisu na Optane. Naměřené hodnoty zhruba odpovídají i parametrům udávaným výrobcem. Větší kapacita Optane by teoreticky měla dosahovat o něco lepších výkon, protože má dva a více čipů a to znamená paralelní práci s daty, nasvědčují tomu i údaje uváděné výrobcem.

Intel Optane Memory 16 GB - měření výkonu samostatné jednotky bez HDD
Intel Optane Memory 16 GB - měření výkonu samostatné jednotky bez HDD

Znovu tedy shrnu to, co jsem již naznačil v předchozích kapitolách. Intel Optane, ve srovnání se samostatným HDD, urychlí především načítání operačního systému, notebook se pak chová podobně jako s SDD. Každé první načtení nové aplikace je rychlé tak, jak rychlý je HDD. Po zaplnění kapacity Optane, se karty zamíchají, pokud se často pracujete s různě velkými soubory, může se často stávat, že se bude čekat na HDD. Pokud je notebook využíván na rutinní práce, omezené na internet a malé dokumenty, editace textů atp., bude se systém chovat velmi podobně, jakoby v něm bylo SSD. Celkový výkon se může zvyšovat úměrně k celkové kapacitě Optane modulu, čím větší bude, tím více aplikací bude pracovat rychleji, bez nutnosti nového načítání z HDD.

Recenze . Technologie

Diskuse