OpenOffice.org 3 - další aplikace

11. 3. 2009 07:00    Rubrika: Technologie    Autor: František Doupal

V závěrečné části čtyřdílného seriálu o freewarovém kancelářském balíku OpenOffice3.org se společně podíváme na databázový program Base, aplikaci pro tvorbu prezentací Impress, grafický program Draw a doplněk Math. A protože se jedná o závěrečný díl, shrneme si také praktické zkušenosti z používání.

OpenOffice.org 3 - další aplikace

Dnešní díl je čtvrtým, závěrečným pokračováním seriálu o kancelářském balíku OpenOffice 3, ve kterém jste si již mohli přečíst úvodní díl "OpenOffice.org 3 - kancelářský balík zdarma", druhý díl popisující textový editor Writer - "OpenOffice.org 3 - textový editor Writer" a třetí díl "OpenOffice.org 3 - tabulkový kalkulátor Calc." V dnešní části se podíváme na OpenOffice 3 Base pro tvorbu databází, Impress pro vytváření prezentací, Draw pro práci s grafikou s doplněk Math pro práci se vzorci.

OpenOffice 3 Base

Poměrně schopný nástroj s užitečnými funkcemi uživatel dostane v podobě databázové aplikace nazvané Base. Ta lokálně pracuje s databázemi ve formátu ODF, během vytváření nové databáze je ale možné zvolit také napojení na externí databázi s podporou Microsoft Access, mySQL, Oracle JDBC, AdabasD, dBase a několika dalšími, méně používanými standardy. Výše zmíněné formáty jsou podporovány plnohodnotně. Pouze pro čtení je možné zpřístupnit sešity, textové soubory a databáze kontaktů.

OpenOffice3 Base - připojení k databázi

Při tvorbě nové databáze je možné volit z možnosti vytvoření vlastní databáze ve formátu ODF nebo napojení na externí databázi v některém z vyjmenovaných formátů, kdy je uživatel ihned pomocí průvodce vyzván k zadání klíčových informací, jako je způsob připojení, adresa databáze, název databáze, údaje pro přihlášení uživatele apod.

Při samotné správě databáze nechybí obvyklá funkčnost v podobě tabulek, které je možné vytvářet v grafickém návrhovém režimu či pomocí průvodce. Podporovány jsou samozřejmě také dotazy, které je možné vytvořit pomocí průvodce, v grafickém prostředí i v SQL pohledu. Nechybí také možnost využití sestav či formulářů.

OpenOffice 3 Impress

OpenOffice 3 Impress je nástroj pro tvorbu prezentací. Pro tvorbu nové prezentace je možné začít buď zcela od počátku, nebo využít některou ze šablon s průvodcem, který nastaví její další důležité vlastnosti.

OpenOffice3 Impress - uživatelské prostředí

Impress pracuje s prezentacemi ve formátech ODF, využít je možné i prezentace ve formátu PPT a nechybí ani možnost exportu do PDF souboru.

Hlavní obrazovka programu je rozdělena do tří nejdůležitějších oblastí – v levém sloupci jsou zobrazeny jednotlivé snímky prezentace, uprostřed je pak zobrazen jeden snímek ve velkém náhledu (možno také přepnout na osnovu, zobrazení poznámek či pořadač snímků, ve kterém lze jednoduše měnit jejich pořadí či některé vymazat nebo jinak upravit). Ve sloupci vpravo je pak možné vybírat z předloh stránek, měnit rozvržení stránky, vzhled tabulek, přidávat vlastní animace a konečně měnit přechody mezi snímky.

Z uživatelského i čtenářského hlediska bude pravděpodobně nejzajímavějším tématem možnost nastavení přechodů mezi snímky. Věřte tedy, že připraveno je zhruba 50 grafických více či méně povedených přechodů, u kterých je možné ovlivnit rychlost i přidat zvuk. Na další snímek je možné přejít klepnutím myši nebo po zadaném časovém intervalu. Tyto přechody je možné nastavit buď souhrnně pro celou prezentaci nebo pro každý snímek zvlášť.

OpenOffice 3 Draw

Šikovný nástroj pro práci s grafikou se skrývá v podobě OpenOffice 3 Draw. I když program nedokáže na první pohled zaujmout graficky dokonalým prostředím, na které jsme zvyklí u konkurence, po prozkoumání jeho možností a funkcí zjistíme, že se konkurenci minimálně vyrovná a opět bude, stejně jako ostatní součásti OpenOffice, pro běžnou práci naprosto dostačovat. I když je jasné, že pokročilým řešením typu GIMP či snad PhotoShopu a podobným se rovnat nemůže.

OpenOffice3 Draw

Aplikace jako nativní formát využívá standard ODF, nechybí ale ani možnost exportu do běžnějších formátů JPEG, BMP, GIF, PNG či dokonce flashového SWF. Praktická je také možnost exportu do souborů PDF.

V OpenOffice 3 Draw je možné vytvářet nejrůznější kresby, schémata či grafická loga. K tomu je nabídnuta široká škála nejrůznějších funkcí, které najdeme zejména ve spodní liště. Zde se postupně nachází možnost vytvořit čáru, šipku, obdélník či čtverec, elipsu či kružnici, křivku, spojnici či vybrat některý z předpřipravených obrazců. Pro tvorbu schémat či různých vysvětlujících či popisných schémat se bude hodit možnost použít různé vývojové diagramy či bubliny. Pro grafické ozvláštnění uživatel může použít ozdobných písem (Art).

Do detailů je možné také ovlivnit vzhled vkládaných objektů pomocí barev, přechodů, stínů, šrafování, průhledností apod.

Pokročilé jsou také možnosti práce s textem – o podrobné nastavení se postará běžná podpora stylů a formátování tak, jak ji známe z textového editoru a v prostředí programu dokonce funguje i slovník a kontrola pravopisu zapsaného textu.

OpenOffice 3 Math

Math není plnohodnotnou aplikací v pravém slova smyslu. Slouží jako doplněk pro ostatní programy, které jsou součástí sady OpenOffice 3. Jedná se o pokročilý editor matematických vzorců, které lze přenést jinam, ale neslouží k jejich výpočtům.

OpenOffice3 Math

Aplikace je rozdělena do dvou oken, z nichž horní zobrazuje hotový výsledný vzorec, dolní slouží pro editaci vzorce a jednoho okna, ve kterém jsou zobrazeny matematické a formátovací nástroje.

Závěr

Závěrečné hodnocení se ponese v podobném duchu jako celý seriál. OpenOffice 3 je dobře použitelnou a zejména funkční alternativou ke komerčním kancelářským balíkům typu Microsoft Office či Microsoft Works, tak i ostatním řešením, která jsou poskytována zdarma. Výhodou OpenOffice je, samozřejmě kromě nulové ceny, také poměrně velká komunita uživatelů, díky které je možné najít na internetu množství nejrůznějších rad a užitečných doplňků, které dokáží zjednodušit každodenní používání. Potěší také dobrá kompatibilita s běžně používanými souborovými formáty a kvalitní export do formátu PDF.

Po delší době používání bych si na závěr dovolil vytknout jen dvě věci: kontrolu českého pravopisu, která by měla být součástí základní instalace, protože její zprovoznění může být pro nezkušené uživatele složitější, a delší dobu spouštění aplikací.

OpenOffice 3 je řešením pro uživatele, jejichž každodenním chlebem není práce v kancelářských editorech, ale přesto s texty, tabulkami či prezentacemi potřebují pracovat a vyžadují při tom i určitou pokročilou funkčnost. Nasazení OpenOffice 3 se nabízí také všude tam, kde se uživatelé snaží jít cestou co nejnižších nákladů na výpočetní techniku a zároveň chtějí jít legální cestou. Takže ačkoli má OpenOffice 3 i ve své třetí verzi své mouchy (které byly podrobněji popsány v jednotlivých částech seriálu), jedná se o dobrý kancelářský balík, který stojí přinejmenším za vyzkoušení.


| Diskuse | Technologie